Här ger dialog en säkrare arbetsmiljö

13 december 2021 Lästid: 7 min
Uddevalla Energi har en workshop med Suntarbetslivs resursteam Fr v Jens Ekland, Magdalena Beyrouti och SaraMarie Lundberg Uddevalla Energi harJens Ekland, Magdalena Beyrouti och SaraMarie Lundberg vid Uddevalla energi. De sitter och pratar vid ett bord.
En bra kommunikation är viktigt. Det menar Jens Ekland, Magdalena Beyrouti och SaraMarie Lundberg på Uddevalla energi. Nu får de stöd av Suntarbetslivs resursteam att utveckla sitt arbete med det.

Foto: Kent Eng

Uddevalla Energi har som första stora kommunala bolag tagit stöd av Suntarbetslivs resursteam. Efter ett par månader har de kommit långt i att stärka sin första friskfaktor, och det har redan fått effekt.

Sveriges förmodligen rappaste möten äger rum på Uddevalla Energi. Ofta varar morgonmötet på renhållningsavdelningen bara i två minuter.

Innan medarbetarna ger sig ut i sina bilar – här jobbar man med sopor, återvinning och slam – sitter alla i lunchrummet med en kaffe. Då gäller det att passa på, för sen kommer inga fler tillfällen under dagen.

Jens Ekland, chef på renhållningsavdelningen vid Uddevalla energi

– Tidigare har vi inte haft dagliga morgonmöten och vi visste att vi skulle behöva ta det kort, i annat fall skulle det bara leda till stress. Men att vi stämmer av en snabbis gillar de flesta, berättar Jens Ekland, chef på renhållningsavdelningen.

Morgonmötena är ett av många resultat av att Uddevalla Energi tagit hjälp av Suntarbetslivs resursteam i sitt arbetsmiljöarbete.

Åtta organisatoriska friskfaktorer

Suntarbetslivs resursteam utgår från åtta organisatoriska friskfaktorer i sitt stöd. På Uddevalla energi var det friskfaktorn kommunikation och återkoppling som de skattade lägst på, och som de tillsammans kom överens om att arbeta med som första friskfaktor. Det passar utmärkt på renhållningen.

– Kommunikation och återkoppling är nyckeln till alla övriga friskfaktorer. Och som det ser ut hos oss, att alla är ute i sina bilar hela dagarna, blir det särskilt viktigt att jobba med det.

Stödet har bara pågått i ett par månader men effekterna är redan påtagliga. På Jens Eklands avdelning har det inneburit att alla jobbar mer i Teams, att förbättringsgrupper har startat, och att han själv samt arbetsledare kommer att få stöd i ett planerat mentorskap. Delaktigheten har ökat med hjälp av en aktivitetstavla där uppgifter fördelas på medarbetare, till exempel nycklar till soprum.

Jens Ekland tänker mycket på att skapa kanaler eller forum för kommunikation. Hans erfarenhet är att medarbetarna väldigt gärna vill prata spontant – det händer att han blir hejdad i korridoren, eller i trappan upp till sitt kontor som ligger på våningen ovanför lunchrummet.

Behöver vara tillgänglig

– Jag behöver vara tillgänglig på annat sätt. Det kan vara att jag schemalägger tid i lunchrummet, till exempel. Det är där alla är, och då får jag till det där spontana som jag också vill ha. Men sker det i farten, i korridoren, finns risk att vad som sagts faller ur minnet.

På alla arbetsplatser gör man många bra saker.

Uddevalla Energi är det första stora kommunala bolag som resursteamet har tagit sig an. I det stora hela går det till på samma sätt som när kommuner och regioner får stöd. Resursteamets verksamhetsutvecklare tar med sig de åtta friskfaktorerna och en metodik för förändringsarbete.

Bolaget tar med sig sina mål och ambitioner, och sitt eget arbetsmiljöarbete, in i processen. Den bygger på teorigenomgångar, dialoger och praktiskt arbete. Syftet är att sortera ut vad som fungerar bra och att stärka det.

– På alla arbetsplatser gör man många bra saker, annars skulle ju verksamheterna inte fungera. Det blir väldigt kraftfullt att fokusera på det, och på att fortsätta göra de sakerna, förklarar Charlotte Wikholm Wiberg, verksamhetsutvecklare på Resursteamet.

Resursteamet har sett mycket hända på Uddevalla Energi. Deltagarna är snabba och visar mycket vilja. Ambitionen är också hög – bolaget vill vara Sveriges mest attraktiva energibolag. Hur kommer de dit? Enligt Resursteamet gäller det att se hur det hänger ihop: om folk är på plats och mår bra, så sänker man sjukfrånvaron, presterar bättre och når verksamhetsmålen.

Vill inkludera medarbetarna

Just när det gäller renhållningen är hela medarbetargruppen på drygt tjugo personer inkluderad i arbetet med friskfaktorerna, som en pilotgrupp. Resursteamet brukar annars främst arbeta med chefer och skyddsombud.

Men Uddevalla Energi vill inkludera medarbetarna mer, eftersom de är utspridda i tid och i geografi under sina arbetsdagar. En del befinner sig ute på vägarna, andra på kraftvärmeverket eller på kontor.

Här finns många olika sorters vardag och utmaningar.

SaraMarie Lundberg, hr-specialist och processledare

– Vi är väldigt mångfacetterade, med olika verksamheter –  allt från renhållning till elnät till pelletsfabrik. Här finns många olika sorters vardag och utmaningar, och det har naturligtvis betydelse för att vi valt kommunikation som första friskfaktor, säger SaraMarie Lundberg, hr-specialist och processledare.

Chefer, arbetsledare, driftsledare, skyddsombud och projektledare är med på resursteamets workshops, förutom nämnda pilotgrupp. Ambitionen är att få ihop bolagets alla medarbetare till samma värderingar och tänk, att alla ska känna sig som en del av Uddevalla Energi.

– När vi går in i en så lång process så vill vi väva in de roller som kan göra stor skillnad i arbetsvardagen, säger hon.

En boost till arbetsmiljösatsningar

När Resursteamet kom in så innebar det en boost till redan pågående satsningar på arbetsmiljön och verksamhetsutvecklingen. Samverkansgruppen jobbade enligt SaraMarie Lundberg redan tajt, och medarbetarenkäterna togs emot med gediget efterarbete.

– Vi hade ett bra nuläge, men vi vet att man inte kan jobba för mycket med de här frågorna. Sen har vi också mycket fokus på risk i alla våra yrken, vi är vana att ha en kritisk blick. När vi får in friskfaktortänket så hjälper det oss att stärka de mjuka värdena.

Säkerheten är A och O i vår bransch.

Magdalena Beyrouti, skyddsombud Uddevalla Energi Magdalena Beyrouti, skyddsombud för område Strömberget, som är ett av Uddevalla Energis kontor, håller med:

– Säkerheten är A och O i vår bransch. Det är jätteviktigt att kommunikationsklimatet är öppet och tillåtande.  När vi beter oss och pratar med varann på rätt sätt så kommer viktig information fram, och återkoppling sker på ett sätt som vi kan ta till oss bra.

Fortsätter framåt

När arbetet med den första friskfaktorn är färdigt börjar Uddevalla Energi med nästa. Sen fortsätter bolaget med att stärka fler av de åtta friskfaktorerna. Metodiken och verktygen har de fått från resursteamet, och det är bara att fortsätta framåt. Visionen är att bli Sveriges mest attraktiva energibolag, och friskfaktorerna är ett led i att uppnå det.

Själva systematiken i arbetet med friskfaktorer passar också väldigt bra på Uddevalla Energi, påpekar SaraMarie Lundberg. Det är lätt att ta till sig för den som arbetar tekniskt. Hon har sett hur cheferna redan efter första workshopen hämtat verktyg hos Suntarbetsliv för att prova dem med sina medarbetare.

– Jag blev så otroligt glad en dag då jag hörde vår drift- och underhållschef säga att det är lika självklart att jobba med förebyggande underhåll gentemot medarbetarna som det är att jobba med förebyggande underhåll av nätet. Då kände jag att vi verkligen fått med folk!

Det här är en äldre artikel. Suntarbetsliv erbjuder idag andra stöd för att jobba med friskfaktorer.

Här kan du utforska verktyget Friskfaktorlabbet.

Anmäl dig till Studio Friskfaktor.

De åtta friskfaktorerna

De åtta friskfaktorerna är de faktorer som forskning visar behöver vara på plats i en organisation, för att hålla en låg sjukfrånvaro.

  1. Rättvis och transparent organisation
  2. Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
  3. Delaktighet och inflytande
  4. Kommunikation och återkoppling
  5. Prioritering av arbetsuppgifter
  6. Kompetensutveckling hela arbetslivet
  7. Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
  8. Tidiga insatser och arbetsanpassning

Här kan du läsa mer om friskfaktorerna! 

Text: Marika Sivertsson