En man och en kvinna vid ett träbord, med dator och mobil och kaffe. Man ser armar och händer men inga ansikten.

Nu finns en digital plattform om de lagar som reglerar arbetsgivares ansvar för att förebygga och hantera sexuella trakasserier. Här finns också arbetsmiljöverkets föreskrifter och konkreta råd för arbetsgivaren.

Foto: Pixabay

Nytt stöd i arbetet mot sexuella trakasserier

Arbetsgivaren ska förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Men hur gör man, och vilka lagar styr? Nu finns vägledning i form av en digital plattform.

Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen har skapat en gemensam plattform som stöd för arbetsgivares arbete mot sexuella trakasserier. Den har lite olika utseende på de två webbplatserna men tar upp exakt samma saker och länkar vidare till samma sidor.

Här finns bland annat fakta om

  • vad sexuella trakasserier är
  • arbetsgivarens ansvar
  • vilka lagar som styr arbetet mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen
  • hur arbetsgivare kan och ska gå tillväga rent konkret

Två lagar

Arbetsgivares ansvar att förebygga och hantera sexuella trakasserier regleras i två olika lagar, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Båda lagarna betonar arbetsgivarens ansvar att arbeta förebyggande och systematiskt.

Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, och till att skapa en bra arbetsmiljö. Arbetet mot sexuella trakasserier ska göras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM 2001:1) och arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA 2015:4).

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Arbetet mot sexuella trakasserier regleras framför allt i kapitel 3 om aktiva åtgärder.

Regeringsuppdrag efter metoo

– Det kan vara svårt för en vanlig arbetsgivare att veta hur man ska göra för att uppfylla kraven i de båda lagarna. Därför har vi försökt beskriva det så enkelt som möjligt, säger Shrikant Ward, utredare på DO.

Han har ansvarat för att ta fram plattformen tillsammans med Anna Johansson Milovanovic, jämställdhetsstrateg på Arbetsmiljöverket, och en grupp jurister och sakkunniga från båda myndigheterna.

De båda myndigheterna fick ett gemensamt regeringsuppdrag i mars 2018. Bakgrunden är de många metoo-uppropen hösten 2017, som vittnade om sexuella trakasserier på olika arbetsplatser.

porträtt på en glad Anna Johansson Milovanovic, handläggare på Arbetsmiljöverket.– Vi hoppas att plattformen kan bli ett stöd för arbetsgivare att jobba med de här frågorna. Vi vill att de ska känna sig trygga att prata om sexuella trakasserier som vilken arbetsmiljöfråga som helst, säger Anna Johansson Milovanovic.

– På sikt hoppas vi så klart att arbetet får effekt så att sexuella trakasserier upphör – för det är ju helt oacceptabelt att det förekommer.

Inlägg taggat med:

Text: Åsa Hammar, 08 januari 2019

Relaterade verktyg

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Från tillrättavisande till undervisning

Eriksbergsskolan i Sollentuna kämpade med oro och konflikter mellan eleverna. Så är det inte längre. Vändningen kom när kuratorn började handleda pedagogerna i deras ledarskap. – Vi har fått studiero.…

Vården blev bättre när alla fick utbildning

Från läkarna till städarna – akutavdelningen för äldre vid Norrtälje sjukhus satsade på demensutbildning för all personal. Det gav resultat: tryggare patienter och medarbetare som trivs och stannar på avdelningen.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?