Nytt stöd i arbetet mot sexuella trakasserier

8 januari 2019 Lästid: 2 min
En man och en kvinna vid ett träbord, med dator och mobil och kaffe. Man ser armar och händer men inga ansikten.
Nu finns en digital plattform om de lagar som reglerar arbetsgivares ansvar för att förebygga och hantera sexuella trakasserier. Här finns också arbetsmiljöverkets föreskrifter och konkreta råd för arbetsgivaren.

Foto: Pixabay

Arbetsgivaren ska förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Men hur gör man, och vilka lagar styr? Nu finns vägledning i form av en digital plattform.

Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen har skapat en gemensam plattform som stöd för arbetsgivares arbete mot sexuella trakasserier. Den har lite olika utseende på de två webbplatserna men tar upp exakt samma saker och länkar vidare till samma sidor.

Här finns bland annat fakta om

 • vad sexuella trakasserier är
 • arbetsgivarens ansvar
 • vilka lagar som styr arbetet mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen
 • hur arbetsgivare kan och ska gå tillväga rent konkret

Två lagar

Arbetsgivares ansvar att förebygga och hantera sexuella trakasserier regleras i två olika lagar, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Båda lagarna betonar arbetsgivarens ansvar att arbeta förebyggande och systematiskt.

Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, och till att skapa en bra arbetsmiljö. Arbetet mot sexuella trakasserier ska göras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM 2001:1) och arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA 2015:4).

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Arbetet mot sexuella trakasserier regleras framför allt i kapitel 3 om aktiva åtgärder.

Regeringsuppdrag efter metoo

– Det kan vara svårt för en vanlig arbetsgivare att veta hur man ska göra för att uppfylla kraven i de båda lagarna. Därför har vi försökt beskriva det så enkelt som möjligt, säger Shrikant Ward, utredare på DO.

Han har ansvarat för att ta fram plattformen tillsammans med Anna Johansson Milovanovic, jämställdhetsstrateg på Arbetsmiljöverket, och en grupp jurister och sakkunniga från båda myndigheterna.

De båda myndigheterna fick ett gemensamt regeringsuppdrag i mars 2018. Bakgrunden är de många metoo-uppropen hösten 2017, som vittnade om sexuella trakasserier på olika arbetsplatser.

porträtt på en glad Anna Johansson Milovanovic, handläggare på Arbetsmiljöverket.– Vi hoppas att plattformen kan bli ett stöd för arbetsgivare att jobba med de här frågorna. Vi vill att de ska känna sig trygga att prata om sexuella trakasserier som vilken arbetsmiljöfråga som helst, säger Anna Johansson Milovanovic.

– På sikt hoppas vi så klart att arbetet får effekt så att sexuella trakasserier upphör – för det är ju helt oacceptabelt att det förekommer.

Här finns den digitala plattformen

Den gemensamma digitala plattformen finns hos

Beställ eller ladda ner en broschyr om arbetsgivarens ansvar för att förebygga och hantera sexuella trakasserier

Se en kort film om arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivarnas ansvar i fyra steg

 1. Arbeta fortlöpande med att undersöka, analysera, åtgärda och följa upp arbetet mot sexuella trakasserier.
 2. Ha tydliga riktlinjer mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen, och se till att alla anställda känner till dem.
 3. Ha tydliga rutiner för att förebygga och hantera sexuella trakasserier
 4. Om det ändå händer – agera direkt! Utred, sätt stopp och följ upp att trakasserierna upphört. Säkerställ också att den som utsatts inte drabbas av repressalier av något slag för att han eller hon sa ifrån.

Källa: Arbetsmiljöverkets och Diskrimineringsombudsmannens digitala plattform om sexuella trakasserier

Mer stöd hos Suntarbetsliv

Suntarbetsliv
I Suntarbetslivs verktyg OSA-kollen hittar du mer information, checklistor och tips på riktlinjer och rutiner mot kränkande särbehandling i allmänhet, dit sexuella trakasserier hör. Se bland annat en film om kränkande särbehandling:

Fler verktyg om sexuella trakasserier

Prevent
Prevents digitala verktyg till stöd i arbetet mot sexuella trakasserier.
Där finns bland annat

 • en checklista
 • en medarbetarenkät
 • exempel på hur en handlingsplan kan se ut
 • tips och råd

Text: Åsa Hammar