Jobba systematiskt mot sexuella trakasserier

27 november 2018 Lästid: 3 min
Kvinna i rödrutig skjorta och mörkt bakåtstruket hår, ler in i kameran. I oskarp bakgrund en man i t-shirt. Båda står framför en tavla med färgglada post-it-lappar.
Sexuella trakasserier kan hända på alla arbetsplatser. Nu finns ett digitalt verktyg för att arbeta systematiskt och förebyggande för att minska risken att det sker.

Foto: Maskot / TT

Sexuella trakasserier kan förekomma på alla sorters arbetsplatser. Det visade Metoo-uppropen hösten 2017. Nu finns ett digitalt verktyg till hjälp för att förebygga sexuella trakasserier.

Verktyget har tagits fram av Prevent. Anja Westberg, ombudsman i Kommunal, har suttit med i partsgruppen som varit med och tagit fram det.

– Med hjälp av verktyget kan man bli uppmärksammad på om det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det blir också en hjälp att diskutera de här frågorna regelbundet. Metoo får aldrig glömmas! säger hon.

Verktyget består av

  • en checklista
  • en medarbetarenkät
  • ett par korta filmer
  • exempel på hur en handlingsplan kan se ut
  • tips och råd

Använd som en del av SAM

Tanken är att verktyget ska användas av chefer och skyddsombud som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det är bra att börja med checklistan, tycker Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent.

– Med hjälp av den kan man undersöka om det finns rutiner och riktlinjer på den egna arbetsplatsen. Kanske ser man att man behöver utbildning och behöver ta in någon utifrån för att lära sig mer, säger hon.

Prevent har också tagit fram en medarbetarenkät för att undersöka hur medarbetarna uppfattar att det ser ut på arbetsplatsen. Förekommer det sexuella trakasserier eller en jargong som kan underlätta sådana trakasserier? Vet de anställda vart de ska vända sig om de skulle bli utsatta? Med hjälp av resultatet från enkäten kan sedan chefer och skyddsombud se om arbetsplatsen behöver utveckla sitt arbete mot sexuella trakasserier.

Använd som en del av OSA

Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent.– Vi vill förmedla att man kan jobba med den här frågan på samma sätt som med andra arbetsmiljöfrågor, inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Man kan till exempel använda checklistan i samband med en skyddsrond om den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, säger Lisa Rönnbäck.

Verktyget kan användas på alla arbetsplatser, och gäller också inför situationer där den som trakasserar är någon annan än en arbetskamrat eller chef. Det kan vara brukare, patient, klient eller liknande.

Gunnar Sundqvist, utredare på SKL, uppskattar också verktyget.

– Vi ser det här som en möjlighet att arbeta samordnat med arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen, säger han.

Håll koll på jargongen

Arbetsgivare är skyldiga att arbeta aktivt mot sexuella trakasserier och integrera det i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men det finns många andra sätt att förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

– Det viktigaste är att vara tydlig med att det inte accepteras, och att de här frågorna är viktiga, säger Lisa Rönnbäck. Det handlar om att ha ett öppet klimat och hålla koll på jargongen. Hur pratar vi med varandra på jobbet?

Prata, lyft frågan, lägg ut broschyrer om sexuella trakasserier, föreslår Anja Westberg.

– Alla har rätt till en trygg arbetsmiljö. Metoo har gjort att vi nu vågar prata öppet om sexuella trakasserier, säger hon.

Verktyg och stöd

Verktyg mot sexuella trakasserier

Här hittar du Prevents verktyg mot sexuella trakasserier

TCO har gjort en handbok om sexuella trakasserier som vänder sig till fackligt förtroendevalda. Den kan användas också av chefer, och på alla arbetsplatser.

Ladda ner TCOs handbok mot sexuella trakasserier här.

Det här är sexuella trakasserier

Så här definieras sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen:

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan handla om allt från tafsande, smekningar, sexuella inviter, till att någon skickar pornografiska bilder eller sätter upp sådana bilder på väggen på arbetsplatsen. Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat.

Exempel på sexuella trakasserier:

  • någon ger dig obehagliga blickar, visslingar eller kommentarer som handlar om sex
  • någon sprider rykten om dig som handlar om sex eller din kropp
  • någon tar på dig på ett sätt som du tycker är obehagligt
  • någon kallar dig för något som anspelar på sex, och som är kränkande för dig

Källa: Diskrimineringsombudsmannen

Vilka lagar styr?

Alla arbetsgivare har en skyldighet att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier, att utreda om något hänt och att se till att ingen blir illa behandlad på något sätt för om denne berättar att han eller hon blivit utsatt.

Hos Arbetsmiljöverket finns stöd till arbetsgivare för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet, se samlingssidan Förebygg sexuella trakasserier.

Text: Åsa Hammar