"Man ger dem inte ens chansen"

19 december 2017 Lästid: 5 min
Anna och Sandra Johansson ler in i kameran, tema sexuella trakasserier hemtjänsten Alingsås
Anna och Sandra Jacobsson är undersköterskor inom hemtjänsten i Alingsås kommun. De tycker att vårdtagarna är det bästa med jobbet och har inte varit utsatta för sexuella trakasserier.

Foto: Jeanette Neij

Tydlig gränsdragning, strikt klädkod och nolltolerans. I hemtjänsten i Alingsås kommun är sexuella trakasserier ett närvarande tema.
– Vi har en given plan för hur vi agerar, säger enhetschef Nese Zuberi.

Arbetsplatsen för hemtjänst eller hemsjukvård är en annan persons hem. Den som arbetar kan känna sig utsatt, särskilt vid ensamarbete. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik har var fjärde undersköterska eller vårdbiträde utsatts för sexuella trakasserier det senaste året – i de flesta fall från patienter eller anhöriga.

Sandra Jacobsson är undersköterska och har jobbat sju år inom hemtjänsten i Alingsås kommun.

– Jag har tänkt jättemycket på de här frågorna i samband med metoo, men har själv inte varit med om något. Det kan vara någon som rör vid en men då handlar det bara om vänliga klappar på ryggen, berättar hon.

Klädkod som avvärjer

Sandra Jacobsson går i sin mammas fotspår. Med snart 30 år inom hemtjänsten har Anna Jacobsson hunnit hjälpa många personer i deras hem. Inte heller hon har varit med om sexuella trakasserier eller allvarliga kränkningar i jobbet.

– Man ger dem inte ens chansen. Vi har också en klädkod med byxor och väst som gör sitt. Kläderna blir även som en stämpel. De förtydligar vår roll och fungerar lite som en spärr. Jag tror dessutom att den generationen herrar vi hjälper nu fungerar bra. Kanske blir det värre med 40-talisterna, säger undersköterska Anna Jacobsson.

Även om de själva inte har varit med om något nämner de ett aktuellt fall i en annan av kommunens hemtjänstgrupper, där en manlig anhörig har betett sig olämpligt under alkoholpåverkan. Båda pratar också om hur sjukdomar kan skapa beteenden hos personer som kan vara svåra att hantera och som kan innebära att sexualitet, kränkningar och aggressivt beteende är inblandat.

– Det går inte alltid att säga till dementa, men man lär sig tackla det, säger Sandra Jacobsson.

Från undersköterskeutbildningen och genom yrkeserfarenheten har de med sig metoder för att hantera och tackla dementa. Det kan handla om att avleda och styra in på det som är här och nu.

Yngre medarbetare lär av äldre

Ovälkomna handlingar och kränkande anspelningar som förknippas med sex tas upp i medarbetarenkäter och på arbetsplatsträffar inom hemtjänsten i Alingsås. De som varit anställda länge lär också de yngre hur ovälkomna situationer såväl undviks som hanteras.

I vård och omsorg i andras hem är det tydligt att risken kan finnas. Därför finns också en beredskap i organisationen, hos chefer och hos medarbetare.

Porträtt Nese Zuberi tittar in i kameran, tema sexuella trakasserier hemtjänsten AlingsåsNese Zuberi är enhetschef inom hemtjänsten i Alingsås kommun. Hon har arbetat där i fem år och har under den tiden hanterat några fall där hennes medarbetare blivit utsatta för sexuella trakasserier. Men diskussionerna eller anmälningarna upplever hon inte har blivit fler under hösten i samband med metoo-rörelsen.

– Det är inget som har förändrats utan vi har alltid haft en given plan där vi för en dialog i ledningsgruppen om hur vi ska agera och vi gör handlingsplaner, säger hon.

Utbildning tar upp gränsdragningar

Hennes medarbetare genomför nu utbildningen Vård i annans hem, som är Suntarbetslivs webbverktyg för bättre arbetsmiljö inom exempelvis hemtjänst. Materialet innehåller övningar och diskussionsunderlag för workshops, varav ett avsnitt handlar om situationer i vardagen och tar upp bland annat gränsdragningar och närgångenhet.

– I det mesta som dyker upp i vår verksamhet där det blir krock mellan vårt ansvar enligt socialtjänstlagen och arbetsmiljölagen så jämkar man ihop det – men inte här. Vi säger direkt om det behövs: Du lägger av. Där är vi stenhårda och det finns inget självbestämmande, förklarar Nese Zuberi.

Nolltolerans för sexuella trakasserier

Enligt henne vet medarbetarna att det råder nolltolerans och att de ska ta upp trakasserier med chefen. Som enhetschef åker då Nese Zuberi ut till vårdtagaren och talar om vad som gäller. Om det är en anhörig som beter sig illa så tas beteendet upp med den personen. Upphör inte trakasserierna följer avdelningchefen med vid nästa besök. Hemtjänstinsatserna kan också smalnas av tills det bara handlar om de absolut livsavgörande insatserna.

– Ingen behöver heller jobba ensam hos personen ifråga. Vi sätter in dubbel bemanning om det behövs och kan be anhöriga som inte sköter sig att vara i annat rum medan vi utför vårt jobb. Medarbetarna ska alltid vara trygga på sitt arbete, understryker Nese Zuberi.

Så hanteras sexuella trakasserier

Det här gäller för hemtjänsten i Alingsås kommun:

  1. Medarbetare anmäler till skyddsombud och chef, som vid behov gör tillbudsrapport.
  2. Enhetschef tar vid behov stöd av ledningsgrupp och avdelningschef.
  3. Enhetschef åker ut och pratar med vårdtagare/anhörig.
  4. Upphör inte problemen följer avdelningschef med till vårdtagare/anhörig.
  5. Hemtjänstinsatser kan smalnas av och slutligen bestå av livsavgörande insatser.
  6. Inget ensamarbete hos personen i fråga.
  7. Eventuell polisanmälan.

Det här är sexuella trakasserier

  • Sexuella trakasserier är när en person gör eller säger något som handlar om sex, och som kränker en annan persons värdighet.
  • Det kan handla om allt från tafsande, sexuella inviter, kommentarer eller att någon visar pornografiska bilder.
  • Säg ifrån om du blir utsatt på arbetsplatsen. Prata med skyddsombudet eller chefen.

Text: Jeanette Neij