Sexuella trakasserier – här får du stöd för att hantera det

11 december 2017 Lästid: 2 min
En kvinna och en man står lutade mot ett skrivbord och ler och tittar i ett papper tillsammans.
På en bra arbetsplats råder bland annat respekt, omtanke och rättvisa. Där är medarbetarna delaktiga i beslut om förändringar. På en sådan arbetsplats har sexuella trakasserier svårare att få fäste.

Foto: TT/Scandinavium

Sexuella trakasserier är förbjudet i lag, och arbetsgivare har skyldighet att förebygga att det sker. De ska också skyndsamt utreda och hantera det, om de har anledning att misstänka att det förekommit. Här får du stöd och tips för hur man kan förebygga och hantera sexuella trakasserier.

Det här är sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan handla om allt från tafsande, smekningar, sexuella inviter, till att någon skickar pornografiska bilder eller sätter upp sådana bilder på väggen på arbetsplatsen.

Om du blir utsatt på arbetsplatsen – säg ifrån till den som trakasserar dig! Prata med ditt skyddsombud eller din chef. Om det är din egen chef som utsätter dig, gå till chefen närmast över honom eller henne.

Arbetsgivaren har ett ansvar

Du som är chef har ett ansvar att förebygga att sexuella trakasserier uppstår. Du har också ett ansvar att hantera dem om det ändå sker.

Arbetsgivaren ska ha riktlinjer för att motverka sexuella trakasserier, och även rutiner som säger vad han eller hon ska göra om det uppstår sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren har också en utrednings- och åtgärdsskyldighet. Arbetsgivaren kan få kännedom om de sexuella trakasserierna på olika sätt. Det måste inte vara den som utsatts som berättar, för att en utredning ska starta. En sådan utredning ska ske utan dröjsmål.

Om en utredning visar att sexuella trakasserier har förekommit, ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att se till att det inte händer igen. Det kan vara till exempel en tillsägelse, en omplacering, en varning eller i de grövsta fallen en uppsägning.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen

Det går att förebygga sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier har svårare att få fäste på en arbetsplats som har ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete, och som arbetar med de friskfaktorer som forskning visar skapar trygghet och effektivitet. Det handlar bland annat om bra chefer och arbetsledare, och rättvisa och transparens på arbetsplatsen.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och många fackförbund har skapat egna webbplatser där man kan få stöd och råd i hur man förebygger och hanterar sexuella trakasserier. Suntarbetsliv har också verktyg för att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier. Nedan hittar du länkar till dessa.

Stöd för att förebygga och hantera sexuella trakasserier

OSA-kompassen
Med OSA-kompassen kan du som är chef eller skyddsombud sätta dig in i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA).
Här finns stöd för föreskrifternas §13 om att förebygga kränkande särbehandling.

Och här finns stöd för föreskrifternas §14 om att hantera kränkande särbehandling.

OSA-kollen
OSA-kollen hjälper arbetsgrupper att arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Här finns konkreta verktyg för att förebygga och hantera kränkande särbehandling.

SKR
SKR har en lättöverskådlig lista på frågor och svar.
Den spänner över det förebyggande arbetet, hantering av sexuella trakasserier och definitioner av olika begrepp.

Ledarna
Ledarna tar upp arbetsgivarens ansvar och hur man kan arbeta enligt SAM med koppling till aktiva åtgärder i Diskrimineringslagen.
På sidan finns definitioner av olika begrepp och tips ges på frågor att arbeta med.

Vision
Vision ger tips och råd hur man kan arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier.

Kommunal
Kommunals förhållningssätt för att förebygga sexuella trakasserier.
Innehåller checklista till förtroendevalda och anställda som håller i Kommunals aktiviteter.

Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen
AV och DO har skapat en gemensam portal med stöd för hur arbetsgivare kan förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatser

Text: Åsa Hammar