Våra vänners verktyg

Förebygg sexuella trakasserier

Checklista och medarbetarenkät

Illustration

Förebygg sexuella trakasserier

Alla har rätt till en trygg arbetsmiljö. Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga och förhindra sexuella trakasserier. Här finns stöd för att arbeta systematiskt och förebyggande med frågan.

Verktyget består av:

  • En checklista
  • En medarbetarenkät
  • Ett par korta filmer
  • Exempel på hur en handlingsplan kan se ut
  • Tips och råd

Använd checklistan för att se till att rutiner och riktlinjer är på plats och för att öka kunskapen om arbetsmiljön, sexuella trakasserier och lagkrav. Checklistan utgår från diskrimineringslagens struktur, terminologi och regler, men hänvisar även till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö.

Undersök medarbetarnas upplevelse av sexuella trakasserier i arbetet med hjälp av enkäten. Förekommer det sexuella trakasserier eller en jargong som kan underlätta sådana trakasserier? Vet de anställda vart de ska vända sig om de skulle bli utsatta? Med hjälp av resultatet från enkäten kan sedan chefer och skyddsombud se om arbetsplatsen behöver förbättra sitt arbete för att förebygga sexuella trakasserier.

Frågetecken

Om verktyget

Verktyget används av chefer och skyddsombud som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det kan användas på alla arbetsplatser, och gäller också situationer där den som trakasserar är någon annan än en arbetskamrat eller chef. Det kan vara brukare, patient, klient eller liknande. Verktyget är framtaget av den ideella organisationen Prevent som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK och är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans.

Relaterade verktyg

Relaterade artiklar