Många gillade jobbet i Malmö

11 mars 2020 Lästid: 4 min
Gilla jobbet Katarina Blom
Psykologen Katarina Blom pratade om vår hjärna, som styrs mer av konsekvenser än av instruktioner. Därför är det oerhört viktigt med uppföljning och feedback.

Foto: Anna Wettergård

När årets upplaga av Gilla Jobbet gick av stapeln i Malmö var lokalerna fyllda till bristningsgränsen. Två seminarier om hot och våld var bland dem som engagerade besökarna allra mest.

Malmös upplaga av Gilla Jobbet ägde rum i de anrika konferenslokalerna i 1500-talskvarteret Sankt Gertrud. De pampiga salarna fylldes redan tidigt på morgonen; både av kaffedoft och av skyddsombud, chefer och HR-personal.

Programmet bestod av ett pärlband av föreläsningar, om allt från det övergripande och inspirerande till det praktiskt precisa. Besökarna vandrade upp och ner för de hårda stentrapporna för att hinna med så mycket som möjligt.

Bland talarna fanns Lisa Markström från Prevent, som berättade om hälsofrämjande ledarskap. Hon betonade hur viktigt det är att ta med det hälsofrämjande perspektivet in i en organisations strategi.

Marcus PalolampiFöreläsningen uppskattades bland annat av besökaren Marcus Palolampi, skyddsombud vid Affärsverken. Han tar med sig budskapet tillbaka till arbetsplatsen.

– Om vi ska ha ett långt och hållbart arbetsliv måste vi ju verkligen sätta fokus på det här. Det gäller att försöka få chefer att ta med sig arbetsmiljötänket i det vardagliga arbetet.

En robust organisation som ”lirar”

En annan talare var arbetsmiljökonsulten Mikael Rehnberg. Han pratade om vikten av att samverka om det systematiska arbetsmiljöarbetet, och att skapa en robust organisation som hänger samman. Där den strategiska och den operativa nivån ”lirar”. Inte bara för att det skapar lägre personalomsättning och friskare medarbetare, utan också av rent ekonomiska skäl.

– Att ha en robust organisation är löjligt hårt ihopkopplad med hårda nyckeltal som lönsamhet.

Lennart VrangsjöBesökaren Lennart Vrangsjö, förvaltningschef på Göingehem, ska precis göra om personalens arbetsbeskrivningar. Han tar med sig Mikael Rehnbergs budskap tillbaka till arbetet.

– Mikael Rehnberg är rak och tydlig i ett ämne som är väldigt svårt. Han sätter det på plats i vardagen.

En talare som hade ett helt annat fokus var psykologen Alexander Tilly. Under två välbesökta föreläsningar pratade han om hot och våld på arbetet.

– Förvånansvärt många verksamheter upplever problem med hot och våld. Det finns överallt där människor möts, där man ger service eller där det sker myndighetsutövning.

Han frågade besökarna i rummet om någon där blivit utsatt, och hundratals händer sträcktes upp i luften. Allt från busschaufförer till vårdpersonal och förskolelärare berättade om hur de utsatts för mer eller mindre subtila former av aggression.

Olika sorters aggression

Alexander Tilly fortsatte med att berätta om olika former av aggression. Om bakomliggande orsaker, utlösande faktorer, metoder för att identifiera risker och strategier för att hantera problematiken.

Bemöt hot och gränsöverskridanden tidigt och tydligt

– Bemöt hot och gränsöverskridanden tidigt och tydligt. Det gäller att ta tjuren vid hornen innan det har gått så långt att ni själva har blivit arga.

En som uppskattade föreläsningarna om hot och våld var besökaren Cecilia Pettersson, HR-administratör på Tamira.

– Det jag kommer att ta med mig härifrån är att vi kommer jobba ännu mer med lågaffektivt bemötande, och använda oss av hans punkter för att hantera aggression. Det här vet vi ju egentligen om, men vi måste bli påminda om det.

Carina WennerbergBesökaren Carina Wennerberg, arbetsmiljöingenjör i Kristianstad, går härifrån full av inspiration.

– Jag tycker att dagen har varit över förväntan, och den har gjort stort intryck på mig. Jag tar med mig delar av allting tillbaka till arbetet. Och jag kommer att bli ännu mer aktiv med att kolla in nyheter på arbetsmiljöfronten.

Verktyg och stöd

Gilla Jobbet

Gilla Jobbet är en serie konferenser som arrangeras av Suntarbetsliv, Prevent och AFA Försäkring.

Målet är att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser.

Gilla Jobbet arrangeras sedan 2012. Vartannat år hålls evenemanget i Stockholm, och vartannat år turnerar det runt landet.

Du kan hitta datum, anmäla dig, och dessutom ta del av filmer och föredrag på Gilla Jobbets webbplats

Text: Anna Wettergård