Gilla jobbet Katarina Blom

Psykologen Katarina Blom pratade om vår hjärna, som styrs mer av konsekvenser än av instruktioner. Därför är det oerhört viktigt med uppföljning och feedback.

Foto: Anna Wettergård

Många gillade jobbet i Malmö

När årets upplaga av Gilla Jobbet gick av stapeln i Malmö var lokalerna fyllda till bristningsgränsen. Två seminarier om hot och våld var bland dem som engagerade besökarna allra mest.

Malmös upplaga av Gilla Jobbet ägde rum i de anrika konferenslokalerna i 1500-talskvarteret Sankt Gertrud. De pampiga salarna fylldes redan tidigt på morgonen; både av kaffedoft och av skyddsombud, chefer och HR-personal.

Programmet bestod av ett pärlband av föreläsningar, om allt från det övergripande och inspirerande till det praktiskt precisa. Besökarna vandrade upp och ner för de hårda stentrapporna för att hinna med så mycket som möjligt.

Bland talarna fanns Lisa Markström från Prevent, som berättade om hälsofrämjande ledarskap. Hon betonade hur viktigt det är att ta med det hälsofrämjande perspektivet in i en organisations strategi.

Marcus PalolampiFöreläsningen uppskattades bland annat av besökaren Marcus Palolampi, skyddsombud vid Affärsverken. Han tar med sig budskapet tillbaka till arbetsplatsen.

– Om vi ska ha ett långt och hållbart arbetsliv måste vi ju verkligen sätta fokus på det här. Det gäller att försöka få chefer att ta med sig arbetsmiljötänket i det vardagliga arbetet.

En robust organisation som ”lirar”

En annan talare var arbetsmiljökonsulten Mikael Rehnberg. Han pratade om vikten av att samverka om det systematiska arbetsmiljöarbetet, och att skapa en robust organisation som hänger samman. Där den strategiska och den operativa nivån ”lirar”. Inte bara för att det skapar lägre personalomsättning och friskare medarbetare, utan också av rent ekonomiska skäl.

– Att ha en robust organisation är löjligt hårt ihopkopplad med hårda nyckeltal som lönsamhet.

Lennart VrangsjöBesökaren Lennart Vrangsjö, förvaltningschef på Göingehem, ska precis göra om personalens arbetsbeskrivningar. Han tar med sig Mikael Rehnbergs budskap tillbaka till arbetet.

– Mikael Rehnberg är rak och tydlig i ett ämne som är väldigt svårt. Han sätter det på plats i vardagen.

En talare som hade ett helt annat fokus var psykologen Alexander Tilly. Under två välbesökta föreläsningar pratade han om hot och våld på arbetet.

– Förvånansvärt många verksamheter upplever problem med hot och våld. Det finns överallt där människor möts, där man ger service eller där det sker myndighetsutövning.

Han frågade besökarna i rummet om någon där blivit utsatt, och hundratals händer sträcktes upp i luften. Allt från busschaufförer till vårdpersonal och förskolelärare berättade om hur de utsatts för mer eller mindre subtila former av aggression.

Olika sorters aggression

Alexander Tilly fortsatte med att berätta om olika former av aggression. Om bakomliggande orsaker, utlösande faktorer, metoder för att identifiera risker och strategier för att hantera problematiken.

Bemöt hot och gränsöverskridanden tidigt och tydligt

– Bemöt hot och gränsöverskridanden tidigt och tydligt. Det gäller att ta tjuren vid hornen innan det har gått så långt att ni själva har blivit arga.

En som uppskattade föreläsningarna om hot och våld var besökaren Cecilia Pettersson, HR-administratör på Tamira.

– Det jag kommer att ta med mig härifrån är att vi kommer jobba ännu mer med lågaffektivt bemötande, och använda oss av hans punkter för att hantera aggression. Det här vet vi ju egentligen om, men vi måste bli påminda om det.

Carina WennerbergBesökaren Carina Wennerberg, arbetsmiljöingenjör i Kristianstad, går härifrån full av inspiration.

– Jag tycker att dagen har varit över förväntan, och den har gjort stort intryck på mig. Jag tar med mig delar av allting tillbaka till arbetet. Och jag kommer att bli ännu mer aktiv med att kolla in nyheter på arbetsmiljöfronten.

Inlägg taggat med:

Text: Anna Wettergård, 11 mars 2020

Senaste artiklar

Så mätte de sin oro – och gjorde något åt den

Socialtjänsten i Upplands Väsby har mätt oron och annat som påverkar arbetsmiljön för medarbetarna under pandemin. Tillsammans fann sedan medarbetarna och deras chefer lösningarna på mycket av det som var…

Så fick de säkerhetstänket att genomsyra allt

När Sandviken energi satte säkerhetsarbetet högst upp på agendan, och införde ett nytt system för att rapportera risker, minskade arbetsolyckorna med 16 procent på ett år. ”Nu genomsyrar vårt säkerhetstänk…

Alkohol vid hemmajobb – så stöttar ni i tid

Under pandemin har många med kontorsarbete arbetat hemifrån. Utan rutiner och social kontroll ökar risken för alkoholproblem. Men det finns bra hjälp att få för chefer och skyddsombud som vill…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kristina Tärk i ett intensivvårdsrum

Två sätt att stötta covidpersonal

Att arbeta på en intensivvårdsavdelning under pandemin har likheter med att vara stationerad i en krigszon. Försvarsmakten har metoder för...