Forskaren Anna Anund ska undersöka hur hotfull arbetsmiljön är för de som arbetar på bussar och tåg.

Forskaren Anna Anund ska undersöka hur hotfull arbetsmiljön är för de som arbetar på bussar och tåg.

Foto: Privat

Forskare kartlägger hot och våld på bussar och tåg

Allt fler busschaufförer och tågvärdar hotas och kränks på jobbet. Forskaren Anna Anund ska ta reda på hur problemet ser ut och vilka det är som drabbas. Målet är att ta fram en strategi som hjälper såväl personal som arbetsgivare att hantera hot och våld på jobbet.

Det nya forskningsprojektet finansieras av AFA Försäkring och bygger på en tidigare studie som visade att många bussförare är orimligt trötta på grund av stress. Ett tillstånd som påverkar både trafiksäkerhet och chaufförernas hälsa.

Studien visade också att problemet ”besvärliga passagerare” kom på tredje plats när förarna fick rangordna vad de upplevde besvärligt i arbetet. På första plats kom ”förseningar i tidtabellen” och ”köer och andra störningar i trafiken”.

– Utan att ha ställt frågan fick vi in svar som visade att stressen ofta orsakades av hot, våld och kränkningar från arga passagerare. Några exempel var att passagerare skrek och var otrevliga för att de inte fick ta in sitt bagage i bussen eller för att chauffören körde för långsamt, säger Anna Anund, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

För att komma åt problemet måste vi hitta kärnan

Eftersom andra studier visar att personal som arbetar ombord på tåg utsätts för liknande situationer, valde hon att inkludera även deras arbetsmiljö i sin nya studie. Målet är att få ökad insikt i och förståelse för vad som döljer sig bakom begreppet ”besvärliga passagerare”.

– För att komma åt problemet måste vi hitta kärnan genom att ta reda på när hoten sker, vem som utsätts och hur hoten och trakasserierna ser ut.

Rutiner för säkerhet skapar bättre arbetsmiljö

Förutom hot, våld och kränkningar ombord på bussar och tåg, ska forskarna också studera företagens säkerhetsmedvetande. Det vill säga undersöka om säkerheten ingår i det ordinarie arbetsmiljöarbetet och vilka rutiner och strategier som finns för att hindra och åtgärda brister. Enligt Anna Anund visar erfarenheter från USA och Australien att det gynnar både företag och anställda om arbetsgivaren tar personalens tillbudsrapporter på allvar och visar att de vill ha deras rapporter.

Referensgrupp med fack och arbetsgivare

Studien genomförs under 2016 och 2017 och Anna Anund är förvissad om att resultatet ska komma till nytta. Inte minst tack vare den referensgrupp som är knuten till projektet.
Anna Anund är särskilt stolt över att gruppen har representanter för både arbetsgivare (Arriva och Veolia), fackförbund (SEKO och Kommunal) samt flera högskolor och institut.

– Alla har visat stort intresse och tack vare kopplingen till Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Lund (K2) kommer resultatet att spridas via deras olika kanaler och vid VTI:s årliga Transportforum.

Förutom detta kommer forskarnas arbete att publiceras i minst en vetenskaplig artikel.

FOTNOT: Studien inkluderar inte taxiförare och inte hot och våld mellan anställda.

METOD

Studien omfattar både intervjuer och en analys av anställdas rapportering av tillbud.
Datainsamling sker hos Arriva (Pågatåg) och Veolia (Öresundståg och bussar) med utgångspunkt från Malmö och Lund.

Projektet omfattar tre delar:

  • Analys av tillbudsrapportering till skyddsombud och företag för att få en bild av hur ofta det sker hot och trakasseri och hur det ser ut.
  • Intervjuer med 20 bussförare och 20 tågvärdar för att få en bild av vilka hot och trakasserier som förekommer och om de samvarierar med personalens kön, ålder, etnicitet eller något annat.
  • Intervjuer med 8–10 arbetsledare för att undersöka hur de arbetar för att minska hot mot förare och tågvärdar.

Mer om hur du kan förebygga och hantera hot och våld

Suntarbetslivs verktyg Bättre beredd än rädd hjälper dig att förebygga och hantera hot och våld på jobbet.

Inlägg taggat med:

Hot och våld
Text: Birgita Klepke, 12 januari 2016

Senaste artiklar

Distansundervisning – så gjorde Celsiusskolan

På idrottsgymnasiet Celsiusskolan i Uppsala är både lärare och elever vana vid distansundervisning. När skolan stängdes på grund av coronaviruset kunde undervisningen därför fortsätta ganska problemfritt. Onsdagen den 18 mars…

Små team i hemtjänsten kan minska smitta

Hemtjänsten i Västervik arbetar i små team med fasta brukare. De har även bra fart på sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Det gör att de nu är väl rustade att mota bort…

Covid-19 – stöd för att hantera det på jobbet

Hur kan vi hjälpas åt att minska spridningen av coronaviruset Covid-19, samtidigt som vi behåller en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser? Här finns stöd och hjälp för att hantera det.  Coronaviruset…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kvinna jobbar hemifrån

Arbetsmiljö för köksbordsjobbare

Coronaviruset har under våren 2020 gjort att väldigt många kontorsarbeten sköts från hemmet. Här kommer forskare med sina bästa tips...