Forskare kartlägger hot och våld på bussar och tåg

12 januari 2016 Lästid: 3 min
Forskaren Anna Anund ska undersöka hur hotfull arbetsmiljön är för de som arbetar på bussar och tåg.
Forskaren Anna Anund ska undersöka hur hotfull arbetsmiljön är för de som arbetar på bussar och tåg.

Foto: Privat

Allt fler busschaufförer och tågvärdar hotas och kränks på jobbet. Forskaren Anna Anund ska ta reda på hur problemet ser ut och vilka som drabbas. Målet är att ta fram en strategi som hjälper såväl personal som arbetsgivare att hantera hot och våld på jobbet.

Den här artikeln berättar om inledningen på ett forskningsprojekt. Klicka här för att komma till en nyare artikel, som berättar om resultaten från forskningsprojektet!

Det nya forskningsprojektet om hot och våld på bussar och tåg finansieras av AFA Försäkring. Det bygger på en tidigare studie som visade att många bussförare är orimligt trötta på grund av stress. Det är ett tillstånd som påverkar både trafiksäkerhet och chaufförernas hälsa.

Studien visade också att problemet ”besvärliga passagerare” kom på tredje plats när förarna fick rangordna vad de upplevde besvärligt i arbetet. På första plats kom ”förseningar i tidtabellen” och ”köer och andra störningar i trafiken”.

– Utan att ha ställt frågan fick vi in svar som visade att stressen ofta orsakades av hot, våld och kränkningar från arga passagerare. Några exempel var att passagerare skrek och var otrevliga för att de inte fick ta in sitt bagage i bussen eller för att chauffören körde för långsamt, säger Anna Anund, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

För att komma åt problemet måste vi hitta kärnan

Andra studier visar att personal som arbetar ombord på tåg utsätts för liknande situationer. Därför valde Anna Anund att inkludera även deras arbetsmiljö i sin nya studie. Målet är att få ökad insikt i och förståelse för vad som döljer sig bakom begreppet ”besvärliga passagerare”.

– För att komma åt problemet måste vi hitta kärnan genom att ta reda på när hoten sker, vem som utsätts och hur hoten och trakasserierna ser ut.

Rutiner för säkerhet skapar bättre arbetsmiljö

Förutom hot, våld och kränkningar ombord på bussar och tåg ska forskarna också studera företagens säkerhetsmedvetande. Det vill säga undersöka om säkerheten ingår i det ordinarie arbetsmiljöarbetet. Vilka rutiner och strategier finns för att hindra och åtgärda brister? Enligt Anna Anund visar erfarenheter från USA och Australien att det gynnar både företag och anställda om arbetsgivaren tar personalens tillbudsrapporter på allvar och visar att de vill ha deras rapporter.

Referensgrupp med fack och arbetsgivare

Studien genomförs under 2016 och 2017. Anna Anund är förvissad om att resultatet ska komma till nytta. Inte minst tack vare den referensgrupp som är knuten till projektet.
Anna Anund är särskilt stolt över att gruppen har representanter för både arbetsgivare (Arriva och Veolia), fackförbund (SEKO och Kommunal) samt flera högskolor och institut.

– Alla har visat stort intresse. Tack vare kopplingen till Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Lund (K2) kommer resultatet att spridas via deras olika kanaler och vid VTI:s årliga Transportforum.

Förutom detta kommer forskarnas arbete att publiceras i minst en vetenskaplig artikel.

FOTNOT: Studien inkluderar inte taxiförare och inte hot och våld mellan anställda.

Fakta

Projekt: Hot och kränkningar av tågpersonal och bussförare

Forskare: Anna Anund, docent i trafikmedicin vid Linköpings universitet

Högskola/institution: Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Kontakter och samarbete: Arriva, Veolia, Skånetrafiken, SEKO och Kommunal, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Lund (K2), Malmö högskola, Rehabiliteringsmedicin vid LiU och Stressforskningsinstitutet

Forskningsperiod: 2016–2017

Mer om studien

Studien omfattar både intervjuer och en analys av anställdas rapportering av tillbud. Datainsamling sker hos Arriva (Pågatåg) och Veolia (Öresundståg och bussar) med utgångspunkt från Malmö och Lund.

Projektet omfattar tre delar:

  • Analys av tillbudsrapportering till skyddsombud och företag för att få en bild av hur ofta det sker hot och trakasseri och hur det ser ut.
  • Intervjuer med 20 bussförare och 20 tågvärdar för att få en bild av vilka hot och trakasserier som förekommer och om de samvarierar med personalens kön, ålder, etnicitet eller något annat.
  • Intervjuer med 8–10 arbetsledare för att undersöka hur de arbetar för att minska hot mot förare och tågvärdar.

Trygg på jobbet – här finns stöd

Två kvinnor sitter och pratar vid sjö.Känner du dig trygg och säker på din arbetsplats? Har ni koll på risker och rutiner? Oavsett utmaningar går det att arbeta förebyggande mot hot och våld på arbetet.

Till er hjälp finns Säkerhetsdialogen – ett verktyg som ger stöd i att förebygga på bästa sätt:

  • Få i gång dialogen genom filmer och aktiviteter
  • Hantera hot och våld inom SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)
  • Lär er vikten av tillbudsrapportering
  • Få vägledning vid akut händelse

Börja utforska Säkerhetsdialogen!

Text: Birgita Klepke