Chefer kan också bli mobbade, till exempel av medarbetare som de leder. I de situationerna har stödet från den egna närmaste chefen stor betydelse.

Foto: Scandinav/TT

Även chefer kan bli mobbade

Mobbning kan drabba även chefer. De som är nya i sin roll, eller kommer tillbaka från en längre ledighet, löper större risk än andra. Andelen mobbade chefer är högre i offentlig sektor än i privat, visar ny forskning. Stöd till chefer är viktigt för att förebygga mobbning.

”Chefer i skottlinjen” heter ett snart avslutat forskningsprojekt som Christina Björklund, forskare vid Karolinska institutet, leder. Hon och hennes kollegor har gjort en enkät bland 18 000 chefer inom offentlig och privat sektor. De har dessutom djupintervjuat 22 chefer som själva blivit utsatta för mobbning.

På arbetsmiljökonferensen Gilla Jobbet 26 oktober 2017 berättade Christina Björklund om vissa preliminära resultat. Det finns ganska lite forskning om mobbning av chefer, men ett stort intresse för frågan i arbetslivet, konstaterade hon på ett av de fullsatta seminarierna.

– Det är roligt att publiken är så stor, men samtidigt lite sorgligt, sa hon.

Högst andel i staten

I enkäten uppger drygt 3 procent av cheferna att de har blivit utsatta för mobbning. Andelen är lite högre bland kvinnliga chefer än bland manliga. Det finns också skillnader mellan olika delar av arbetsmarknaden. Den klart högsta andelen mobbade chefer finns i statlig sektor (cirka 7 procent) och den lägsta i privat sektor (cirka 2 procent). Siffrorna är preliminära.

– Manliga chefer i lägre positioner i offentlig sektor är den mest utsatta gruppen, sa Christina Björklund.

Som mobbning i den här studien räknas konkreta kränkande beteenden och handlingar, som förekommer systematiskt och återkommande. Chefen ska också ha varit utsatt en längre tid, åtminstone ett halvår. Mobbningen kan vara aktiv eller passiv, och påverkar i slutändan både chefen personligen och möjligheterna att utföra jobbet.

Många gånger startar mobbningsprocessen tidigt, kanske redan chefens första dag på jobbet, och trappas sedan upp.

– Ofta har cheferna själva svårt att förstå vad det är de är utsatta för. En del kan också känna att det här är något som de har betalt för och borde kunna stå ut med, sa Christina Björklund.

Medarbetare som mobbar kan till exempel:

• Inte dyka upp på utsatta möten
• Tala illa om chefen
• Söka stöd från överordnade chefer
• Skvallra och sprida rykten
• Vägra utföra arbetsuppgifter
• Undanhålla information

Ibland börjar mobbningen när en chef till exempel tar över ansvaret för en grupp som fungerar dåligt. Det kan finnas informella ledare, eller det kan vara en expertgrupp, som egentligen inte accepterar någon chef. En riskabel situation är när en chef är ny på sin chefspost, eller just har kommit tillbaka efter föräldraledighet eller sjukskrivning.

Risk vid omorganisation

Mobbning kan också uppstå vid organisationsförändringar, när ledarskapet från högre chefer/ledningsgrupp är otydligt eller då organisationen har oklara strukturer.

– Det förekommer sällan mobbning i organisationer med tydliga strukturer, riktlinjer och policyer, sa Christina Björklund.

Att mobbningen av chefer kan fortsätta, beror mycket på att ingen ingriper, sa hon. Den överordnade chefen har ofta ingen handlingsberedskap. Medarbetare och kollegor kliver inte heller fram.

– Chefer söker stöd, men ingen bryr sig, eller så möts de av ’skärp dig’ i stället. Det kan också finnas ett mönster i organisationen av att chefer inte håller.

Mobbningen slutar ibland med att någon stiger ur sin åskådarroll och aktivt säger stopp. Det kan vara någon i den högre ledningen, men även en chefskollega eller en medarbetare. En av de vanligaste ”lösningarna” är dock att chefen blir utköpt från arbetsplatsen, eller säger upp sig själv, enligt Christina Björkman.

Mobbningen kan också upphöra genom att mobbaren slutar på arbetsplatsen.

De utsatta cheferna pekade ut personer ur flera kategorier på arbetsplatsen som ansvariga för mobbningen. Det var högre chefer, fackliga företrädare och medarbetare. Medarbetare som mobbade en chef fick ibland stöd av någon högre upp i organisationen. Kollegor och HR-avdelningen nämndes också.

Riktlinjer ska omfatta alla

För att förhindra mobbning av chefer krävs det riktlinjer om mobbning på arbetsplatsen, som även inkluderar cheferna, sa Christina Björkman. Tidigare forskning ger bra besked om hur mobbning kan förebyggas.

– Lösningen är tydliga, robusta strukturer och mycket stöd till cheferna, sa hon.

Det är också viktigt att det finns fungerande system för konflikthantering i hela organisationen och att man arbetar konkret med frågor som rör arbetsplatsens värdegrund.

Foto på Christina Björklund: Stefan Zimmerman

Text: Margareta Edling, 07 november 2017

Relaterade verktyg

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Jobba ute med kontorsarbete

Vad skulle du tycka om att göra ditt kontorsarbete utomhus? Inte på en parkbänk, utan vid ett bord med tak över och tillgång till el och wifi? Det, och mycket…

Jobba systematiskt med Digi-ronden

Nu finns Digi-ronden, ett verktyg som hjälper er att förbättra den digitala arbetsmiljön. Det är kul, enkelt och ger skjuts i arbetet för att fler ska må bättre på jobbet.…

Här blir de trygga med digital teknik

På Tre Stiftelsers äldreboenden i Göteborg pågår ett e-hälsoprojekt. Målet är att alla ska känna sig säkra i användningen av den digitala teknik som finns på arbetsplatsen. E-hälsocoachen Jessica Bendix…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?