kvinnli lärare går in i klassrum, syns bakifrån. Hot och våld ny rapport AFA Försäkring.

Två av tre arbetsolycksfall orsakade av hot och våld drabbar kvinnor. Det visar AFA Försäkrings rapport Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden, som hämtar sin statistik från AFA Försäkrings skadedatabas.

Foto: Maskot / TT

Nya siffror för hot och våld i arbetslivet

Socialsekreterare, undersköterskor och personliga assistenter utsätts ofta för våld och hot. Lärare, fritidsledare och rektorer hamnar också ofta i hotfulla eller våldsamma situationer. Det visar färsk statistik från AFA Försäkring.

– Strax över var tionde arbetsolycksfall orsakas av hot och våld. Det är cirka 5000 personer per år, säger Anna Weigelt, analyschef på AFA Försäkring.

AFA Försäkring har 14 miljoner ärenden i sin skadedatabas och har nyligen släppt rapporten Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden.

Mest arbetsolycksfall på grund av hot och våld är det bland undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter.

– Det är stora yrkesgrupper som jobbar med människor, säger Therese Ljung, analytiker på AFA Försäkring.

Socialtjänst och skola utsatta verksamheter

Socialsekreterare och behandlingsassistenter tillhör de mest utsatta yrkesgrupperna. Det gör även de som arbetar på skolor och förskolor. Där uppträder hot och våld ofta på grund av att barnen blir oense med varandra och personalen försöker avstyra bråk.

Till skillnad från andra grupper inom kommuner och landsting är skolfallen ofta allvarliga. Personalen kan till exempel hotas med tillhyggen.

Vanligare i kvinnodominerade yrken

Det är annars inte så vanligt att hot och våld inom kommuner och landsting leder till allvarliga men och långvarig sjukskrivning. Det kan vara att en brukare som man är hemma hos kastar något på en, att en dement patient biter en i samband med en måltid eller att man utsätts för hot av en missnöjd klient när man arbetar i socialtjänsten.

Större risk för den som möter många människor

De flesta som utsätts för hot och våld på jobbet är kvinnor.

–Två av tre arbetsolycksfall på grund av hot och våld drabbar kvinnor, säger Therese Ljung.

Det är en stor skillnad mot arbetsolycksfallen i stort, där männen står för de flesta fallen. Inom yrkesgrupperna drabbas dock män och kvinnor ungefär lika ofta, visar AFA Försäkrings siffror. Det talar för att det inte är könstillhörigheten i sig som ökar risken.

Snarare beror det på att kvinnor oftare arbetar i yrken där hot och våld förekommer. Framför allt finns det en risk för att bli utsatt i yrken där man möter klienter, brukare eller patienter.

AFA Försäkring för ingen statistik över sexuellt våld. Men de ser ibland i händelsebeskrivningarna att hot och våld har en sexuell karaktär, till exempel när hot uttalas med hjälp av olika könsord.

– Det förekommer också rena våldtäkter, men det är jätteovanligt, säger Anna Weigelt, analyschef på AFA Försäkring.

Kan ge psykiska besvär

Om ensamarbete och otrygga anställningar spelar in kan man inte utläsa av AFA Försäkringsstatistik. De tar inte in någon information om anställningsform eller ensamarbete.

Ungdomar är dock generellt mer utsatta generellt på arbetsmarknaden. De arbetar oftare på restauranger och i butiker som utsätts för rån.

Informationen som AFA Försäkring har visar att hot och våld främst får två konsekvenser. Inom vård och omsorg leder fyra av fem anmälda arbetsolycksfall på grund av hot och våld till en psykiatrisk diagnos, som stressreaktion eller psykisk ohälsa. Den andra konsekvensen är fysiska skador på främst huvud, ansikte och hals.

Enligt Arbetsmiljöverket har anmälningarna på grund av hot och våld på jobbet ökat de senaste åren. Om det beror på att fler anmäler eller om problemet tilltagit är än så länge svårt att säga.

Inlägg taggat med:

Text: Michael Nyhaga, 12 december 2018

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Förskolan blomstrar med hjälp av friskfaktorer

Ökad måluppfyllelse, nöjdare medarbetare och lägre sjuktal. I Svedalas förskoleverksamheter har alla siffror pekat åt rätt håll det senaste åren. Hemligheten är ett främjande arbete med friskfaktorer – och hälsoinspiratörer!…

Här ger friskfaktorer bättre arbetsmiljö

För två år sen rullade äldreomsorgen i Umeå, med stöd av Suntarbetslivs resursteam, igång ett projekt för bättre arbetsmiljö. Enhetscheferna har en viktig roll, och mycket pekar på att de…

Så fick Lycksele 7 nya huvudskyddsombud

Lycksele kommun saknade huvudskyddsombud, HSO, för äldreomsorgen och flera andra verksamheter. Men inte nu längre - på ett enda möte tog sju av Kommunals skyddsombud beslutet att även bli HSO.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

En äldre dam och en sköterska sitter på en säng

Rädda ryggen – riskbedöm era lyft

Att lyfta och flytta människor inom vården innebär risker för personalen, men många skador kan förebyggas med utbildning och riskbedömning....