Ny möblering för bättre uppsikt, ändrade öppettider, och utbildning och handledning av personalen. Det var några av de saker som gjorde att det blev lugnare på Fittja bibliotek..

Foto: MJ Smets/Lammhults Biblioteksdesign

Fittja tog tag i biblioteksstöket

En lugn plats för läsning? Inte alltid. Bibliotekarier har ibland en tuff arbetsmiljö, visar en ny rapport. Följ med till biblioteket som stängdes när stöket blev för stort. Nu har det öppnat igen – efter flera förbättringar.

Samtalsstöd och utbildning av personalen. Ny lokalutformning och ändrade öppettider. Nära kontakt med det lokala samhället och fler vuxna i lokalen. Många delar har sytts ihop för att få bukt med biblioteksstöket i Fittja.

När Suntarbetsliv besöker verksamheten är det tidig torsdag eftermiddag och än så länge få besökare. Det lilla folkbiblioteket ligger i Botkyrka kommun, en trappa upp i ett köpcentrum. Det har gått en dryg månad sedan biblioteket öppnade igen den 19 augusti. Fittja bibliotek stängdes den 2 maj i år – ett drastiskt beslut, fattat av verksamhetschefen.

Mycket tid till att lösa konflikter

Stämningen hade blivit hotfull och respekten för personalen sjunkit till noll hos en grupp äldre ungdomar. Bråk, skrik och kränkande – även hotfulla – ord tilltog. Droghandel blev droppen.

– Många gäng med barn och ungdomar hängde på biblioteket. Det tog enormt mycket ork och energi att lösa konflikter. Ljudvolymen var hög och det var spring och stök. Läget hade långsamt normaliserats för oss. Vi hamnade i ett läge där vi försökte sätta gränser och det inte längre fungerade, berättar bibliotekarie Adam Westman, en av sex anställda på Fittja bibliotek.

Viktigt med fler vuxna

När biblioteket stängde för två veckor satte sig personal och chefer ner och pratade om problematiken. Det blev snabbt tydligt att den till stor del inte var en biblioteksfråga utan en fråga för det lokala samhället. Kultur- och fritidsnämnden i Botkyrka beslutade då att hålla biblioteket stängt längre.

– Vi är inte socialarbetare eller poliser. Vi kände att vi inte bara kunde öppna igen efter två veckor utan tog ett större grepp. Det största vi gjort är att få Fittja att agera. Vi har lagt ut ansvaret på det gemensamma och öppnat upp för att få hit fler vuxna, berättar Marie Johansen, enhetschef för tre bibliotek i Botkyrka kommun: Fittja, Alby och Hallunda.

Tydligare roller och rutiner

Bibliotekspersonalen såg över lokalens utformning med hjälp av en arkitekt. När Adam Westman visar runt bland de höstorange bokhyllorna beskriver han hur platser för häng brutits upp, hyllor ställts annorlunda och fler studieplatser installerats. Han tycker själv att det var bra att biblioteket stängdes – personalen hade till slut accepterat för mycket.

– Nu har vi nya regler för vad som gäller och det blir lättare att göra om relationerna med ungdomarna. Vi har fått utbildning i att möta hot och våld och en coach handleder oss i hur vi ska jobba med frågorna som ett team. Handledaren är bra på att belysa att det inte ska vara så här. Vi har också förtydligat roller och rutiner, exempelvis för när vi ska ringa polisen.

Dessutom är en fritidspedagog numera på biblioteket flera dagar i veckan för att skapa relationer med barnen och ungdomarna och försöka få dem till fritidsverksamhet i stället.

Ny rapport om biblioteksstöket

DIK, fackförbundet inom kultur och kommunikation, har frågat sina medlemmar om arbetsmiljön och kom nyligen med en rapport. Nästan fyra av tio tillfrågade på folkbiblioteken anger att det förekommit våld på deras bibliotek och hälften anger att våldet har ökat.

Läs DIK:s rapport Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek

Enhetschef Marie Johansen i Fittja menar att biblioteket nog borde ha stängts tidigare och att medarbetarna fått stå ut med för mycket.

– Men folkbiblioteken är rummet som ska vara öppet. Som chef är jag heller inte i verksamheten hela tiden och ser vad som händer. Medarbetarna måste flagga när problemen blir för stora. Men deras toleransnivå skjuts ju på hela tiden och kanske känner de sig dumma om de klagar, säger hon, och understryker vikten av

 • tydliga gränser för vad som är acceptabelt och inte,
 • att chefer reagerar och signalerar om något inte är acceptabelt,
 • att personalen uppmuntras att våga lyfta problemen,
 • bra kommunikation mellan medarbetarna.

Var det aldrig tal om att ni skulle ha mer bevakning?

– Vi trodde nog alla att vi skulle ha ordningsvakter men polisen avrådde. Det skickar signal om att det inte är ett öppet rum och förstör den sköna stämningen ett bibliotek ska ha. Det är också svårt att sluta med bevakning om man en gång har börjat. Personalen ska ringa polisen så fort det behövs.

Det är skön stämning mellan personal och besökare den här torsdagen. En handfull unga och äldre besöker biblioteket, och i takt med skoldagens slut släntrar fler barn in.

– Det är ett ständigt arbete för att ha lugn arbetsmiljö. Vi har fortfarande barn som är stökiga men det är större fokus vid studieplatserna vilket gör det lugnare. Den nya möbleringen har fungerat, tycker Adam Westman.

Läs mer: Temaserie i Biblioteksbladet om stök och hot på bibliotek

Text: Jeanette Neij, 26 september 2017

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

De dansar för att ge hopp under pandemin

Från Angola till en vårdcentral i Sverige - nu sprider sig dansen som ger hopp i coronatid. Under #jerusalemachallenge lägger tusentals arbetsplatser världen över ut sina egna dansfilmer i sociala…

IVA – så gör de för att orka genom pandemin

Arbetet med covid-patienter är tufft. Gemensam reflektion, handledning och återhämtning är några sätt att göra det lättare för IVA Helsingborg att hantera pandemins andra våg. Under några månader våren 2020…

Så skyddar de sina äldre mot corona

Kunskap, kommunikation och transparens – det är ett koncept som skapar trygghet i coronatid på Tre Stiftelsers äldreboenden i Göteborg.  Här berättar de hur de gör. – Jag tror inte…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kristina Tärk i ett intensivvårdsrum

Två sätt att stötta covidpersonal

Att arbeta på en intensivvårdsavdelning under pandemin har likheter med att vara stationerad i en krigszon. Försvarsmakten har metoder för...