Sjukvårdspersonal med skyddskläder och ett ansiktsvisir.

Smitta är en av många risker som arbetsgivare behöver ha koll på. Med Arbetsmiljöverkets förslag till regelförnyelse vill myndigheten göra det enklare för arbetsgivare att göra rätt och hitta vad som gäller.

Foto: Mikael Fritzon/TT

Arbetsmiljöverket förändrar föreskrifterna

Nu föreslår Arbetsmiljöverket en ny struktur av sina föreskrifter. Bland annat vill de minska antalet föreskrifter från 67 till 14. Den som har synpunkter på förslaget kan lämna in ett remissvar.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter talar om vad som gäller för arbetsmiljön. Med åren har det blivit en ansenlig mängd föreskrifter, som känns igen på sina orange omslag. Men nu stundar alltså stora förändringar i föreskrifterna.

Skälen är flera, bland annat att det enligt Arbetsmiljöverket ska bli lättare för arbetsgivare att göra rätt och hitta vad som gäller. Men också att arbetslivet har förändrats och att reglerna behöver hänga med i den utvecklingen. Att Arbetsmiljöverket ska förnya reglerna finns även med i regeringens arbetsmiljöstrategi.

Porträtt på Eva Barkström– Som myndighet ska vi se till att de regler vi ger är så användbara och relevanta som möjligt. Som en del i det arbetet har vi nu gjort en samlad översyn av samtliga föreskrifter, vilket bland annat resulterade i en ny struktur.

Det säger Eva Barkström som är projektledare på avdelningen för regler på Arbetsmiljöverket.

Arbetet med regelförnyelsen har pågått i flera år, och nu finns ett färdigt förslag på hur reglerna kan se ut från våren 2022. Det är inget litet jobb Arbetsmiljöverket lagt ned, många medarbetare har varit involverade. De har i arbetsgrupper bearbetat ungefär 2300 paragrafer i de befintliga föreskrifterna. Därefter har de sorterat in paragraferna i en ny struktur med sammanlagt 14 föreskriftshäften.

Rollen avgör vilka regler som gäller

Den nya strukturen har tre olika delar som vänder sig till tre grupper med olika juridiska roller. De tre rollerna är arbetsgivare, byggherrar och de som tillhandahåller vissa produkter.

En arbetsgivare kan behöva ta hänsyn till många olika föreskrifter, till exempel de om systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsplatsens utformning, buller, belastningsergonomi, smittrisker och våld och hot, berättar Eva Barkström.

Den första delen är gemensam för alla arbetsgivare. Dit hör grundläggande arbetsmiljöregler, systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning, ensamarbete och sådant som gäller för gravida och ammande. Den här första delen gäller inte byggherrar, som får en egen föreskrift med grundläggande arbetsmiljöregler vid planering, projektering och samordning.

Risker i verksamheten styr också

För arbetsgivare och byggherrar finns ytterligare två delar att ha koll på. Här är det typen av verksamhet och riskerna som finns i den som styr vilka regler som gäller. Del 2 tar till exempel upp vanliga risker i arbetsmiljön, arbetsutrustning och skyddsutrustning, och arbetsplatsens utformning. Del 3 delen styr vad som gäller vid specifika risker, gränsvärden och medicinska kontroller.

Får ett enklare och mer enhetligt språk

Arbetsmiljöverket har även klarspråksbearbetat reglerna.

– På många ställen i föreskrifterna har det blivit ett enklare och mer enhetligt språk. Målet är att det ska bli lättare att förstå, säger Eva Barkström.

Det ska också bli lättare att söka digitalt i föreskrifterna.

Betydligt färre allmänna råd

En annan förändring är att många av de allmänna råden nu försvinner ur föreskrifterna. Syftet med ett allmänt råd är att beskriva hur man kan följa en bestämmelse.

– Men ett allmänt råd ska inte ge allmän information inom ett sakområde och de ska inte heller innehålla tvingande bestämmelser, säger Eva Barkström.

Därför har texter som inte uppfyller kraven på allmänna råd tagits bort. De sparas och kan istället användas som underlag när Arbetsmiljöverket tar fram annat stöd i arbetsmiljöarbetet, till exempel vägledningar och texter till hemsidan.

De allmänna råd som blir kvar placeras i direkt anslutning till den paragraf de hör till, enligt Eva Barkström.

– Det kommer även nya allmänna råd för ett par paragrafer.

Upprepningar och innehåll som redan regleras av Arbetsmiljölagen har också tagits bort.

Förslaget ute på remiss

Förslaget ligger nu ute som remiss. Alla som vill kan ta del av innehållet och ge synpunkter. Senast den 30 december ska synpunkterna vara inlämnade. Eftersom materialet är så stort vill Arbetsmiljöverket gärna att den som svarar använder en särskild mall.

Målet är att den nya strukturen ska träda i kraft 1 mars 2022.

Porträttfoto: Arbetsmiljöverket

Inlägg taggat med:

Text: Anna Norrby, 18 februari 2020

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Så vässade Hässleholm sin samverkan

I Hässleholms kommun har arbetsgivare och fack utvecklat sin samverkan. Konkreta mallar för möten och stödmaterial för arbetsplatsträffar är några resultat av arbetet. Arbetsmiljön är mera i fokus nu, anser…

4 Ess sänkte sjukskrivningstalen i Småland

Samverkansmöten tidigt i sjukskrivningsprocessen och arbetsmiljöutbildningar för chefer. Det är två viktiga delar i metoden 4 Ess, som har lett till drastiskt sänkta sjukskrivningstal i tre småländska kommuner. 4 Ess…

Digitaliseringscoacher löser vardagsproblem

Appar till tvättstugelås, matbeställningar online och digitala levnadsberättelser på äldreboenden. Det är några projekt som har lanserats och testats, sedan Kungsbacka utsåg nio medarbetare till digitaliseringscoacher. I Kungsbacka kommun har…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kunskapsöversikter

Konsten att hitta rätt kunskap

Det sker mycket forskning inom arbetsmiljöområdet, och mycket av slutsatserna samlas i kunskapsöversikter. Men det gäller att vara på tårna...