gruppbild på nio glada personer i medelåldern. Står framför ett stort fönster. Personerna är politiker i Askersunds kommun och har gått Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildnng.

Kommunpolitikerna som vill skapa en bra arbetsmiljö. Övre rad från vänster: Ronny Larsson, Per Eriksson, Johan Calais, samt personalchef Göran Richter. Nedre rad: Tomas Vynge, Margareta Widell, Kenneth Johansson, Anne Helgesson, Siv Ahlstrand.

Foto: Åsa Hammar

Arbetsmiljö - en del av det finaste uppdraget

Askersunds politiker månar om sina lärare, undersköterskor och socialsekreterare. Som kommunpolitiker har de ansvar för arbetsmiljön för kommunens anställda. Nu har de använt Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning, för att lära sig mer om hur man kan skapa en bra arbetsmiljö.

– Vi är en politiskt styrd organisation. Därför är det viktigt att de förtroendevalda också är välutbildade inom arbetsmiljö, säger Göran Richter, personalchef i Askersunds kommun.

Det är en grå decembereftermiddag i Askersunds kommunhus. I Rådsalen har åtta kommunpolitiker samlats. Salen ligger i den äldre delen av huset och har högt i tak. På väggarna hänger porträtt av företrädesvis manliga föregångare inom Askersunds kommunpolitik, och en stor oljemålning med drottning Kristina som 1643 gav statsprivilegier till Askersund.

Det här är den fjärde och sista eftermiddagen i den utbildning om arbetsmiljö som kommunens personalchef Göran Richter har skräddarsytt för förtroendevalda i Askersunds kommun. Stämningen runt bordet är familjär, det märks att det här är en liten kommun där politikerna känner varandra ganska väl.

– Det här med arbetsmiljöansvar, det säger de inget om när de frågar om man vill gå med i politiken! skojar Johan Calais, ordförande i kultur- och tekniknämnden.

Själv tar han det på stort allvar, inte minst utifrån sin fackliga erfarenhet från arbetet på ett företag där han varit aktiv många år i Pappersarbetarförbundet.

Ordförande och vice ordförande

De flesta av de åtta är ordförande eller vice ordföranden i kommunens tre stora nämnder, socialnämnden, kultur- och tekniknämnden och barn- och ungdomsnämnden. Kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (s) är också på plats, liksom oppositionsrådet Caroline Dieker. Längst fram sitter Göran Richter.

Under 2017 höll han och ett par medarbetare i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommunen.

Det föll väl ut, och tanken väcktes om att även de förtroendevalda kunde behöva mer kunskap om arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete. Han pratade med kommunstyrelsens ordförande om att göra en utbildning för politikerna med ett likartat innehåll.

– Vi visste att SKL (Sveriges kommuner och landsting) har ett utbildningspaket för förtroendevalda. Vi har använt SKLs utbildning som bas, och vävt in delar av Suntarbetslivs utbildning, berättar han.

Filmer från arbetsmiljöutbildning

Under den här sista träffen går han bland annat igenom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. Först visar han två korta filmer om OSA, en från Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning, och en från SKL.

Efter filmen lockar Göran Richter fram en diskussion om vad de här föreskrifterna kan betyda i praktiken. Hur undersöker man risker med hög arbetsbelastning i kommunens verksamheter? Vad finns det för regler och hur kan man tänka kring till exempel nattarbete och delade arbetspass? Och hur gör man för att förebygga och hantera kränkande särbehandling?

Fler chefer efter bemanningsanalys

Socialnämndens ordförande Siv Ahlstrand är väl insatt i vad OSA innebär i praktiken. Hon har tagit initiativ till en bemanningsanalys av kommunens äldreomsorg. En konsult har undersökt hur resurserna kan användas mest effektivt. Personalen har fått ge förslag, bland annat under sina arbetsplatsträffar.

– Våra medarbetare vet ju mycket väl själva vad som behöver göras, säger Siv Ahlstrand.

Nu har vi anställt fler chefer

I kartläggningen ingick också att jämföra bemanningen i Askersunds kommuns äldreomsorg med andra liknande kommuner.

– Det visade sig att vi hade tillräckligt med personal, men för få chefer. Så nu har vi anställt fler chefer, säger Siv Ahlstrand.

Gruppen diskuterar också bland annat hur man kan skapa en bättre kultur kring att anmäla tillbud med hjälp av det nyinrättade KIA-systemet, och kommer fram till att de olika nämnderna ska be att få årliga översikter av det systematiska arbetsmiljöarbetet i sina verksamheter.

Ta sitt uppdrag på allvar

Efter tre timmar inklusive fikapaus i det stora sammanträdesrummet är det dags att avsluta.

Per Eriksson, kommunstyrelsens ordförande, är mycket nöjd med arbetsmiljöutbildningen.

– Det har varit fyra bra dagar. Vi kommer nog att känna oss tryggare med vårt arbetsmiljöansvar efter det här, säger han.

Det finns en rädsla hos politiker att gå in och styra sina verksamheter för mycket i detalj, menar han.

– Det har varit uppe på våra träffar här varje gång, att vår roll är inte så enkel.

Men man ska inte vara så rädd för att lägga sig i, tycker Per Eriksson.

– Man ska ta sitt uppdrag på allvar, oavsett om det handlar om kulturverksamhet, barnomsorg eller gator och underhåll. Ett politiskt uppdrag är det finaste man kan ha.

Inlägg taggat med:

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Text: Åsa Hammar, 06 februari 2018

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Här får de ny energi under arbetsdagen

TEMA ÅTERHÄMTNING Boosta energi på arbetstid – hur gör man det? Åhus vårdcentral satsar på återhämtande aktiviteter. – Sammanhållningen är allra viktigast, säger sekreterare Margurite Magnusson. Ta del av deras…

Vinn tid med nytt sätt att skriva

Snabbare, kortare och mer lättläst dokumentation. Socialsekreterare i 29 kommuner har vässat sitt skrivande i ett nationellt utvecklings­projekt för bättre dokumentation. – Jag kan nu lägga min tid på de…

Luleå lär av föräldrars klagomål på skolan

Alla skolor ska ha rutiner för att hantera klagomål från föräldrar. Tydliga rutiner är bra för både verksamheten och arbetsmiljön. I Luleå arbetar barn- och utbildningsförvaltningen systematiskt för att lära…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

en liten flicka tittar fram under locket på en låda full med hinkar och spadar. Förskolemiljö utomhus i bakgrunden.

Nära till chefen viktigt i förskolan

Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det visar forskare i Umeå som har studerat...