Rektor och skyddsombud på Nygårdsskolan

På skolan agerade man snabbt när coronasmittan ökade igen. Rektor Marie Ahlén och skyddsombudet IdaLouise Wichmann har börjat träffas varje vecka för att gå igenom och följa upp riskbedömningar.

Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

De växlade upp arbetet med riskbedömningar

På Nygårdsskolan i Göteborg arbetade de snabbt när coronasmittan började ta fart under hösten. Nu går de igenom och följer upp sin riskbedömning varje vecka.

– Vi genomförde flera restriktioner mot smittan i våras, och har haft en lugn period under början av hösten. Men nu har smittan börjat smyga sig på oss, och därför påtalade jag för rektorerna att jag ville börja ha ett tajtare samarbete igen.

Det berättar IdaLouise Wichmann, lärare och skyddsombud på Nygårdsskolan, en kommunal grundskola i Göteborg.

Att mycket förändrades på skolan när pandemin slog till första gången, skrev vi om i en artikel i april. Men i början av hösten såg läget så pass lugnt ut att verksamheten återgick till det normala.

Under den senare delen av hösten har dock smittspridningen ökat igen, och därför växlar man upp även arbetsmiljöarbetet. Nu har IdaLouise Wichmann möte med rektor och biträdande rektor varje vecka, för att se över riskbedömningen. Behöver den uppdateras eller justeras; har risker tillkommit eller försvunnit?

– Rektorerna är lyhörda men de ser inte alltid vad vi ser. Jag upplever att mina kollegor känner sig bekväma med att komma till mig eller till vårt lokala fackombud med sin oro.

Förutom den lilla gruppen finns det också en större grupp som diskuterar riskbedömning. Det är arbetslagsrådet, som består av åtta arbetslagsledare. De träffar rektorerna en gång i veckan och har även de möjlighet att lyfta risker och oro bland personalen.

Risk för smittspridning

Något som har diskuterats på dessa möten är naturligtvis risken för smittspridning, både bland elever och lärare. Och skolan har börjat med hårdare åtgärder igen, efter den lugna hösten.

För att minska risken för smittspridning bland elever har skolan glesat ut i matsalen så att inte så många äter samtidigt. De försöker också uppmuntra alla elever – även de äldsta – att vara utomhus på rasterna.

Och för att lärare inte ska smitta varandra har man gjort om ramarbetstiden, så att lärarna kan jobba hemifrån när de inte har undervisning. Alla fysiska träffar har också ställts in.

– Vi har alla möten digitalt, och det fungerar bra. Vi har bland annat testat att ha diskussioner i smågrupper på våra arbetsplatsträffar, och det har varit väldigt givande, säger Marie Ahlén, rektor på skolan.

En annan åtgärd för att minska smittspridningen är att lärarna inte ska umgås i lärarrummet längre.

– Det finns pausrum i olika delar av skolan, där lärarna får hämta fika, och så får de sitta vid sina egna arbetsplatser och fika. Det är tråkigt så klart, men vi försöker muntra upp med lite extra gott fika.

Risk för stress

En annan risk som skyddsombudet IdaLouise Wichmann har fångat upp bland sina kollegor är ökad stress.

– Situationen är redan ganska pressad. Vi håller bland annat på med en fönsterrenovering som innebär att vi måste byta salar ibland. Dessutom är det småsaker som att lärarna numera ska torka alla bord i matsalen; istället för att eleverna själva gör det. Sådant pockar på, och påverkar arbetsbelastningen.

För att minska pressen har skolan nu dragit ner på mötestiden. Det veckovisa möte som personalen har varje måndag har kortats ner med en halvtimme.

Vi behöver vara rädda om lärarnas arbetstid

– Det underlättar faktiskt. Vi behöver vara rädda om lärarnas arbetstid.

Marie Ahlén säger att det som har fått stryka på foten i och med den kortade mötestiden är det systematiska kvalitetsarbetet.

– Det ska naturligtvis fortsätta, men det får pausa just nu. Lärarna måste ju orka med sitt första uppdrag, som är att undervisa. Vi måste vara lyhörda för vad de behöver.

Risk för oro och rädsla

Oro och rädsla är i sig är också en risk. För att minska den försöker Marie Ahlén se till att informera mycket.

– Lärarna i arbetslagsrådet tar med information från våra möten tillbaka till sina medarbetare. Dessutom har vi ett veckobrev som går ut till all personal – även till exempel kökspersonalen som inte är med i något arbetslag.

Hon vill avsluta med en eloge till sina lärare.

– De är trötta, vilket inte är så konstigt. Men de är vid gott mod och de ger inte upp. Jag tycker att de gör ett fantastiskt jobb.

IdaLouise Wichmann säger att den nära samverkan med bland annat Marie Ahlén hjälper till i arbetsmiljöarbetet, vilket gör arbetsmiljön tryggare för lärarna. 

Text: Anna Wettergård, 25 november 2020

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Arbete på distans som funkar för alla

Under pandemin har många kontorsarbetare jobbat hemifrån – oavsett förutsättningar. Hur har det fungerat för dem som har funktionsnedsättningar? Det...