De växlade upp arbetet med riskbedömningar

25 november 2020 Lästid: 5 min
Rektor och skyddsombud på Nygårdsskolan
På skolan agerade man snabbt när coronasmittan ökade igen. Rektor Marie Ahlén och skyddsombudet IdaLouise Wichmann har börjat träffas varje vecka för att gå igenom och följa upp riskbedömningar.

Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

På Nygårdsskolan i Göteborg arbetade de snabbt när coronasmittan började ta fart under hösten. Nu går de igenom och följer upp sin riskbedömning varje vecka.

IdaLouise Wichmann– Vi genomförde flera restriktioner mot smittan i våras, och har haft en lugn period under början av hösten. Men nu har smittan börjat smyga sig på oss, och därför påtalade jag för rektorerna att jag ville börja ha ett tajtare samarbete igen.

Det berättar IdaLouise Wichmann, lärare och skyddsombud på Nygårdsskolan, en kommunal grundskola i Göteborg.

Att mycket förändrades på skolan när pandemin slog till första gången, skrev vi om i en artikel i april. Men i början av hösten såg läget så pass lugnt ut att verksamheten återgick till det normala.

Under den senare delen av hösten har dock smittspridningen ökat igen, och därför växlar man upp även arbetsmiljöarbetet. Nu har IdaLouise Wichmann möte med rektor och biträdande rektor varje vecka, för att se över riskbedömningen. Behöver den uppdateras eller justeras; har risker tillkommit eller försvunnit?

– Rektorerna är lyhörda men de ser inte alltid vad vi ser. Jag upplever att mina kollegor känner sig bekväma med att komma till mig eller till vårt lokala fackombud med sin oro.

Förutom den lilla gruppen finns det också en större grupp som diskuterar riskbedömning. Det är arbetslagsrådet, som består av åtta arbetslagsledare. De träffar rektorerna en gång i veckan och har även de möjlighet att lyfta risker och oro bland personalen.

Risk för smittspridning

Något som har diskuterats på dessa möten är naturligtvis risken för smittspridning, både bland elever och lärare. Och skolan har börjat med hårdare åtgärder igen, efter den lugna hösten.

För att minska risken för smittspridning bland elever har skolan glesat ut i matsalen så att inte så många äter samtidigt. De försöker också uppmuntra alla elever – även de äldsta – att vara utomhus på rasterna.

Och för att lärare inte ska smitta varandra har man gjort om ramarbetstiden, så att lärarna kan jobba hemifrån när de inte har undervisning. Alla fysiska träffar har också ställts in.

Marie Ahlén– Vi har alla möten digitalt, och det fungerar bra. Vi har bland annat testat att ha diskussioner i smågrupper på våra arbetsplatsträffar, och det har varit väldigt givande, säger Marie Ahlén, rektor på skolan.

En annan åtgärd för att minska smittspridningen är att lärarna inte ska umgås i lärarrummet längre.

– Det finns pausrum i olika delar av skolan, där lärarna får hämta fika, och så får de sitta vid sina egna arbetsplatser och fika. Det är tråkigt så klart, men vi försöker muntra upp med lite extra gott fika.

Risk för stress

En annan risk som skyddsombudet IdaLouise Wichmann har fångat upp bland sina kollegor är ökad stress.

– Situationen är redan ganska pressad. Vi håller bland annat på med en fönsterrenovering som innebär att vi måste byta salar ibland. Dessutom är det småsaker som att lärarna numera ska torka alla bord i matsalen; istället för att eleverna själva gör det. Sådant pockar på, och påverkar arbetsbelastningen.

För att minska pressen har skolan nu dragit ner på mötestiden. Det veckovisa möte som personalen har varje måndag har kortats ner med en halvtimme.

Vi behöver vara rädda om lärarnas arbetstid

– Det underlättar faktiskt. Vi behöver vara rädda om lärarnas arbetstid.

Marie Ahlén säger att det som har fått stryka på foten i och med den kortade mötestiden är det systematiska kvalitetsarbetet.

– Det ska naturligtvis fortsätta, men det får pausa just nu. Lärarna måste ju orka med sitt första uppdrag, som är att undervisa. Vi måste vara lyhörda för vad de behöver.

Risk för oro och rädsla

Oro och rädsla är i sig är också en risk. För att minska den försöker Marie Ahlén se till att informera mycket.

– Lärarna i arbetslagsrådet tar med information från våra möten tillbaka till sina medarbetare. Dessutom har vi ett veckobrev som går ut till all personal – även till exempel kökspersonalen som inte är med i något arbetslag.

Hon vill avsluta med en eloge till sina lärare.

– De är trötta, vilket inte är så konstigt. Men de är vid gott mod och de ger inte upp. Jag tycker att de gör ett fantastiskt jobb.

Två kvinnor går bredvid varandra över en skolgård. På marken har man målat en regnbåge. I bakgrunden syns en klätterställning.

IdaLouise Wichmann säger att den nära samverkan med bland annat Marie Ahlén hjälper till i arbetsmiljöarbetet, vilket gör arbetsmiljön tryggare för lärarna. 

Riskbedöm regelbundet

Under coronapandemin behöver undersökningar, riskbedömningar, åtgärder av risker och uppföljning av åtgärder göras oftare än vanligt, eftersom situationen och kunskapsläget hela tiden förändras. Åtgärda de allvarliga riskerna först.

Ta hjälp av Suntarbetslivs sida Arbetsmiljöarbete i tider av Corona!

Där hittar du checklistor för att riskbedöma både arbetsmiljö och smittrisker.

Riskbedömningar i skolan under corona

Skolans rektor har ansvar för att göra arbetsmiljön i skolan så säker som möjligt för lärare, elever och övrig personal.

Att regelbundet och systematiskt arbeta med arbetsmiljön blir extra viktigt under coronaviruset. Arbetsmiljöarbetet består av en kedja – eller ett hjul – med viktiga aktiviteter.

Rektor ska, löpande:

  • undersöka arbetsmiljön
  • bedöma riskerna
  • vidta åtgärder i din verksamhet
  • kontrollera att åtgärderna haft önskad verkan.

Rektorn ska ta hjälp av skyddsombudet och ha en bra dialog med personalen. Vid behov kan rektorn också begära stöd från sin huvudman.

Mer information om detta finns på Arbetsmiljöverkets hemsida
Förebygg smittspridning i skolan.

Nygårdsskolans riskbedömning

Nygårdsskolan använder sig av en riskbedömningsmatris från Göteborgs stad. Här bedömer de både de risker som smittan i sig för med sig, och de förändringar som har genomförts för att minska risken för smittspridning.

Frågorna gås igenom varje vecka i samverkan mellan rektorer och skyddsombud. Även arbetslagsrådet har möjlighet att tycka till på sina veckovisa möten.

Här några av de risker och förändringar som de har riskbedömt:

Risk: Oro för smittspridning.
Åtgärd: Tydlig och kontinuerlig information via veckobrev från rektor, måndagsmöte för personal via länk och information från rektor när person i skolan har konstaterad smitta (utan att nämna vem).

Förändring: En årskurs F-3 äter i sina salar och lärarna hämtar mat i matsalen.
Risk: Risk för lärare att det blir en stressig situation för lärare när de hämtar mat till klassrum F-3
Åtgärd: Vid ansträngd personalsituation tas åtgärden bort.

Förändring: Schema i matsalen för att glesa ut tider för elever i matsalen.
Risk: Ökad arbetstid för enstaka lärare som får längre ramtid på grund av den förlängda matsalstiden för eleverna. Risk att inte få sin rast på 30 min.
Åtgärd: Berörd lärare anmäler när det blir svårt att få ut sin rast till rektor och biträdande rektor eller skyddsombud.

Text: Anna Wettergård