Snabbväg in i vård- och omsorgsyrken

27 april 2020 Lästid: 3 min
Snabbutbildning
Omsorg i coronatid. Nu finns en snabbutbildning för ny personal inom vård och omsorg, skapad av Socialstyrelsen och stiftelsen Ersta Sköndal Bräcke högskola tillsammans.

Foto: Maskot / TT

Under coronapandemin är det många arbetsgivare som snabbt behöver rekrytera ny personal till vård och omsorg. Därför har Socialstyrelsen, tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola, tagit fram ett kort introduktionspaket.

Therese Hellman– Det framkom att det fanns behov av en kort utbildning för att snabbt kunna rekrytera ny personal. Det säger Therese Hellman, projektledare på Socialstyrelsen, om bakgrunden till det nya introduktionspaketet.

Paketet ger en kort och intensiv introduktionsutbildning till arbete inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård. Utbildningen, som är nätbaserad och tar ungefär fyra dagar att genomföra, består av två delar. Den första delen har tagits fram av Socialstyrelsen, och den andra av Ersta Sköndal Bräcke högskola.

– Vi såg att vi kunde komplettera varandra bra. I vår del fokuserar vi bland annat på socialtjänstens uppdrag, de regelverk som finns inom området och vilket sammanhang som man kommer att arbeta i, säger Therese Hellman.

Annat som tas upp i Socialstyrelsens del är bemötande, och även rättigheter och särskilda behov hos de personer som deltagarna kommer att möta när de väl är ute i arbete.

Möjlighet att chatta

Den andra delen, som tagits fram av Ersta Sköndal Bräcke högskola, är mer hälso- och sjukvårdsinriktad och mer praktisk. Där går man igenom olika moment som deltagarna kan komma att utföra i arbetet. Det finns också möjlighet att chatta med kursledarna under vissa bestämda tider.

Båda delarna är gratis, och kräver inga förkunskaper.

Tanken är att utbildningen ska vara grundläggande och enkel att ta till sig

– Tanken är att utbildningen ska vara grundläggande och enkel att ta till sig, även om man inte har jobbat inom området tidigare. Det kan till exempel vara någon som är permitterad från ett helt annat yrke, eller någon som har arbetat inom det här fältet för länge sedan och vill fräscha upp sina kunskaper.

Efter utbildningen får deltagarna två intyg – en från varje del – att ta med till sin nya arbetsgivare. Det är sedan upp till arbetsgivaren att bedöma om den nyutbildade är redo att börja arbeta, eller om hen behöver komplettera med ytterligare kunskaper eller praktik först. Arbetsgivaren bedömer också vilka arbetsuppgifter som kan vara lämpliga.

Man kan till exempel arbeta inom hemtjänsten, på ett äldreboende eller i en gruppbostad.

Utbildningen bör kompletteras

– Utbildningen är framtagen för att möta den speciella situation som har uppstått som en följd av covid-19. Den fyller inte alla de rekommendationer som Socialstyrelsen har om kompetens hos personal inom området.

Därför bör personalen, så snart det är möjligt, komplettera sin kompetens i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer. Exakt vilka delar som behöver kompletteras med i efterhand beror på vad man jobbar med.

Att arbeta inom vård och omsorg kräver ju mycket kunskap

– Att arbeta inom vård och omsorg kräver ju mycket kunskap om till exempel bemötande, kommunikation, förhållningssätt, läkemedelshantering och så vidare.

Utbildningen har bara varit igång sedan början av april, men har redan fått in ett stort antal deltagare till både del ett och del två.

– Nu arbetar vi på att sprida informationen om den här utbildningen till alla som kan ha behov av den. Och den återkoppling som vi har fått hittills har varit väldigt positiv, avslutar Therese Hellman.

Snabbutbildning för ny vårdpersonal

  • En introduktion till arbete i vård och omsorg
  • Riktar sig främst till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård.
  • Ger baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg.
  • Tar cirka fyra dagar att genomföra
  • Webbaserad och kostnadsfri

Här kan du läsa mer och anmäla dig för att gå utbildningen.

Text: Anna Wettergård