Ny vårdutbildning togs fram på tre veckor

28 april 2020 Lästid: 4 min
Snabbutbildning sjukvård
Snabbutbildning. Magnus Björk, enhetschef på Socialförvaltningen, pratar med de första eleverna på region Gotlands nya snabbutbildning för personal till vård och omsorg.

Foto: Karl Melander / TT

Region Gotland har varit relativt förskonade från Coronaviruset, men de har ändå börjat känna av personalbristen. Och efter att ha sett hur andra regioner har drabbats, förbereder de sig på att det kan bli betydligt värre även på ön.

Karin Hanaeus– Vi rustar för framtiden. Eftersom vi har vatten runt omkring oss kan vi ju inte låna in personal lika enkelt som andra kan. Så vi har tittat på vilka resurser vi har på plats. Då har vi sett att det finns många personer som vill kliva in och arbeta, men alla har inte erfarenhet.

Det säger Karin Hanaeus, kvalitetschef för hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Med den insikten i ryggen gick tre olika förvaltningar ihop för att skapa en snabbutbildning. Socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen är de som behöver personal, och utbildningsförvaltningen står för själva utbildningen.

Magnus Björk– Vi insåg att vi hade ett behov av att snabbt lära upp personal som inte tidigare hade arbetat inom området. Då erbjöd sig gymnasiet att ställa upp med personal och lokaler, och vuxenutbildningen kom också med på tåget. Det säger Magnus Björk, enhetschef på Socialförvaltningen.

Allt detta råkade sammanfalla i tiden med att Socialstyrelsen lanserade sin nya nätbaserade snabbutbildning. Då valde region Gotland att använda den som grund.

Förvånansvärt friktionsfritt

Mindre än tre veckor från det att idén först uppkom bänkade sig de första eleverna i Wisbygymnasiets lokaler.

– Det är första gången vi gör en sådan här gemensam satsning. Samarbetet har fungerat förvånansvärt friktionsfritt. Jag upplever att situationen just nu har lett till plattare organisationer och snabbare beslutsvägar. Vi arbetar alla mot samma mål, och var och en gör det den är bäst på, säger Magnus Björk.

Utbildningen kommer att vara intensiv och två dagar lång. Grunden är Socialstyrelsens utbildning, som kompletteras med kunskaper om sådant som demens och funktionsnedsättningar. Lärarna kommer bland annat från gymnasiets vård- och omsorgsutbildning. Eleverna är personer utan vårderfarenhet, som nu har fått tillfälliga anställningar för att täcka upp under coronapandemin.

Social distansering

Även om utbildningen sker i klassrum, så kommer man att göra allt för att eleverna ska behålla avstånden.

– Vi kommer att dela upp eleverna i grupper på tolv personer så att de kan hålla avstånd till varandra. Och så kommer vi att se till att alla inte äter samtidigt, eller fikar på samma ställe. Så den sociala biten kommer tyvärr inte att bli så attraktiv, säger Magnus Björk.

Efter de två dagarna får eleverna ytterligare en eller ett par dagars utbildning på respektive arbetsplats, med praktik och introduktion. Men det finns en vits med att de första två dagarna är gemensamma för alla elever.

Vi kommer att kunna byta personal med varandra, mellan förvaltningarna

– Vi kommer att kunna byta personal med varandra, mellan förvaltningarna. Eftersom vi inte vet hur sommaren kommer att bli, vet vi inte var de stora behoven kommer att uppstå, säger Magnus Björk.

Utbilda sig vidare

I förlängningen är förhoppningen att personalen ska komplettera sina korta utbildningar. Men snabbutbildningen är ett sätt att ta sig igenom den nuvarande krisen och personalbristen.

Karin Hanaeus är väldigt glad över Socialstyrelsens utbildning.

– Det här blir som en kvalitetssäkring, och ett sätt för oss att kunna röra oss snabbare fram istället för att behöva starta på ruta ett. Nu kan vi istället fokusera på att skapa ytterligare kvalitet, genom att ha lärare på plats.

Magnus Björk håller med.

– Att göra allt det här själv hade tagit lång tid och stor ansträngning, speciellt för oss som liten kommun.

Socialstyrelsens introduktionspaket

Som grund för utbildningen använder Region Gotland sig av Socialstyrelsens introduktionspaket. Paketet

  • är en introduktion till arbete i vård och omsorg
  • riktar sig främst till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård.
  • ger baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg.
  • är webbaserat och kostnadsfritt

Här kan du läsa mer om utbildningen.

Så gör Region Gotland

Tre förvaltningar, från den gemensamma kommun- och regionorganisationen på Gotland, har gått ihop och skapat en snabbutbildning för ny vårdpersonal.

Som grund använder de Socialstyrelsens nätbaserade utbildning.

Utbildningen är två dagar lång, och kompletteras med vidare utbildning och introduktion på respektive arbetsplats.

Efter utbildningen kan deltagarna arbeta till exempel på lasarettet, i äldrevården eller på särskilda boenden.

Just nu är planen att utbilda 200 elever, i fyra olika omgångar.

Text: Anna Wettergård