två kvinnor sjukhuskläder står utomhus mitt emot varandra. Den ena kvinnan har en kaffemugg, den andre ett äpple i handen. De ler mot varandra.

Kortare eller längre vila mellan arbetspassen? Individuell schemaläggning är populärt inom vården. Nu ska forskare kartlägga olika varianter för att skapa ett underlag för råd och riktlinjer för hälsosamma scheman.

Foto: Scandinav / TT

Hälsosamma önskescheman - finns dom?

Inflytande över arbetstiderna gör att man trivs på jobbet. Men det kan också leda till riskabla arbetstider. Nu ska forskare undersöka hur önskescheman kan bli både hälsosamma och attraktiva.

Forskarna ska skicka ut upp till 800 enkäter till undersköterskor, sjuksköterskor, schemaläggare och avdelningschefer inom vården, med frågor om bland annat arbetstider, sömn, scheman och återhämtning. De ska också intervjua 15–20 personer i varje personalgrupp.

Arbetstiderna viktiga för trivseln

Ansiktsporträtt Anna Dahlgren.Anna Dahlgren, doktor i psykologi vid Karolinska Institutet, är ansvarig för den nya studien.

Varför behövs forskning om individuell schemaplanering?

– Det är något som används väldigt mycket i svensk hälso- och sjukvård. Men det saknas forskning om hur man bör lägga sådana scheman på ett bra sätt, säger hon.

Många som har inflytande över sitt schema väljer att tränga ihop sina arbetspass för att få längre ledigheter. Det leder till så kallade riskpass, med exempelvis kort dygnsvila emellan.

Är det inte svårt att förena hälsa med valfrihet?

– Frågan är var arbetsmiljöansvaret ligger. Ibland får man en känsla av att det läggs på individen, men det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Och om schemat leder till trötthet och prestationsnedsättning påverkas den egna livskvaliteten. Så arbetsgivarens och de anställdas intressen hänger ihop. Som arbetsgivare vill man ha anställda som både presterar och mår bra.

Underlag för diskussioner

Med hjälp av enkäterna ska forskarna även kartlägga vilka varianter som finns av individuell schemaläggning i den svenska vården.

Hur mycket kan individuell schemaläggning variera?

– Vi gjorde en pilotstudie som visade att de kan variera ganska mycket. Till exempel när det gäller hur många arbetsperioder man har, hur man hanterar veton, vilka möjligheter man har att göra ändringar i schemat och så vidare. Det finns olika varianter mellan fasta och individuella scheman. Men vi ska samla in mer information om detta med enkäterna.

Hur kan chefer och skyddsombud få nytta av studiens resultat?

– Resultaten kan bli ett underlag för diskussioner om schemaplaneringen i den egna verksamheten. De kan också ge idéer för att göra den så bra som möjligt.

Och hur kan man använda de råd och riktlinjer som ni ska ta fram i projektet?

– Nyanställda kan få en genomgång i hur man lägger bra individuella scheman. Att man diskuterar policies och regler för scheman kan också göra att det blir färre konflikter i arbetsgruppen kring arbetstiderna. Vi vill höja kunskapsnivån hos schemaläggare, chefer och medarbetare.

Ni tror också att resultaten kan gynna patientsäkerheten?

– När det gäller arbetstider i vården går personalhälsa och patientsäkerhet hand i hand. Bristande återhämtning kan få allvarliga konsekvenser för den kognitiva förmågan.

Kommer projektet att leda till någon fortsättning efter det avslutats?

– En fråga som detta projekt säkert kommer att leda vidare till är hur man kan stötta chefer och schemaläggare att jobba så bra som möjligt med individuell schemaläggning. Så det kan jag tänka mig att vi vill forska vidare om.

Inlägg taggat med:

Arbetstid
Delaktighet
Text: Michael Nyhaga, 11 februari 2019

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Fyra sätt att främja återhämtning

Det går att skapa en arbetsmiljö som minskar risken för att medarbetarna ska drabbas av utmattningssyndrom. En del insatser är enkla att genomföra. Att jobba systematiskt med arbetsmiljön lägger grunden…

Så lyfter de varandras bästa sidor på jobbet

Doften av nystekt strömming sprider sig på det särskilda boendet Blidösundsgården i Stockholms skärgård. Utanför köksfönstret länsar en segelbåt norrut i solgasset. – Det är karma att få arbeta här,…

De vill förändra kulturen på jobbet

Rättspsykiatrin i Västra Götalandsregionen satsade på att förändra kulturen på arbetsplatsen. – Vi har blivit mycket mer medvetna om hur svårt det är med kommunikation, säger Eirini Alexiou, verksamhetschef. Rebecka…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

SwAge-modellen gynnar alla åldrar

Vad får människor att stanna kvar i arbetslivet? Viktigast är en arbetsmiljö som gör arbetsplatsen hållbar för alla åldrar, visar...

Ny metod ska mäta hjärntrötthet

Ett nytt forskningsprojekt tar fram en metod för att mäta arbetsförmågan hos patienter med hjärntrötthet. En bättre uppskattning av deras...