Gruppsamtal med kolleger kan göra att man mår bättre och känner sig mindre stressad i arbetet.

Foto: Maskot/TT

Reflektion ihop kan ge bättre hälsa

Anställda som är i riskzonen för stressrelaterad ohälsa kan må bättre av kollegiala samtal – det har tidigare forskning visat. Ulla Peterson, Linnéuniversitetet, hoppas att den nya satsningen i kommuner och landsting ska ge liknande resultat.
– Det är värdefullt att få reflektera med kolleger, dela erfarenheter och ge och ta stöd, säger hon.

Ulla Peterson är universitetslektor vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap på Linnéuniversitetet. Hon ska, tillsammans med några kolleger, följa och utvärdera det försök med kollegiala samtalsgrupper som i vår inleds i ett antal kommuner och landsting.

Insatsen innebär – i korthet – att arbetsgivaren väljer en kategori anställda, som får svara på forskarnas enkät om bland annat stress, ångest och förhållandet mellan krav och resurser i arbetet. De som hamnar över ett visst värde erbjuds att under tio veckor delta i en kollegial samtalsgrupp, ledd av en handledare. Hittills har 13 kommuner och två regioner/landsting sagt ja till att vara med.

Forskarnas uppgift blir att se om metoden får betydelse för hur deltagarna mår, och på sikt minskar deras risk att bli sjukskrivna av stressrelaterade orsaker.

För snart tio år sedan höll Ulla Peterson i en liknande studie. Då var det landstingsanställda i Kalmar, sammanlagt 50 personer, som provade på reflekterande kollegiala samtal i grupp. De jämfördes med kontrollpersoner som ännu inte hade gjort det.

Bättre hälsa och mindre krav

De som hade deltagit i gruppsamtal upplevde tydligt att deras hälsa hade förbättrats, berättar Ulla Peterson. Förbättringarna höll i sig och fanns kvar vid uppföljningen efter ett år.

– De mådde bättre, upplevde mindre krav och kände sig mindre stressade i arbetet.

De kollegiala samtalsgrupperna påverkade även hur de såg på sina arbetsvillkor.

– Det var lite förvånande för oss, men deltagarna tyckte sig ha fått ökade utvecklingsmöjligheter och upplevde ökad delaktighet i arbetet. De tyckte också att de hade fått ökat stöd.

Forskarna undersökte inte om arbetsvillkoren faktiskt hade förändrats. Men Ulla Peterson menar att projektet ledde till arbetsmiljöinsatser och anpassning av deltagarnas arbete.

– Det kom fram i fokusintervjuer som vi gjorde efteråt. Arbetsledarna hade vidtagit åtgärder när de blev medvetna om att medarbetare låg i riskzonen för sjukskrivning på grund av stress.

Kollegernas stöd hade antagligen också betydelse.

– Stödet kan ha lett till att deltagarna själva tog tag i saker på arbetet som de inte var nöjda med, säger Ulla Peterson.

Självförtroendet ökade

Det var bra för deras självförtroende att träffa andra, som var i samma situation som de själva, visade studien.

– Det är viktigt att få reflektera ihop med kolleger och ta del av andras erfarenheter. Det finns inte så många forum där man kan ha den här typen av samtal.

När organisatoriska arbetsmiljöfrågor kom upp i samtalsgrupperna, lyfte handledaren dem till respektive arbetsplats. Arbetsgivaren fick därmed veta vad medarbetarna tyckte var stressande – och vad som kunde förebygga stress. Runt allt som kunde kopplas till deltagarna personligen rådde sekretess. Samma upplägg ska gälla för den nya studien, beskriver Ulla Peterson.

Planen är att sammanlagt 640 kommun- och landstingsanställda ska delta i kollegiala samtalsgrupper under projektets gång. Forskningsresultaten ska vara klara hösten 2018.

Läs mer om den nya satsningen på kollegiala samtal.

Text: Margareta Edling, 14 mars 2017

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?