Så blir du en bättre chef på distans

18 maj 2021 Lästid: 4 min
Distansledarskap, möte med chefen via videolänk
Vid distansarbetet är det viktigt att chefen kommunicerar mycket, gärna ansikte mot ansikte. Men gör det tydligt att det är ”check in”, och inte ”check on". Det säger forskarna bakom en ny forskningsgenomgång.

Foto: Johnér Bildbyrå

Du som leder på distans kan påverka medarbetarnas mående. Det är viktigt att visa tillit och kommunicera mycket, visar ny forskning. Det finns också en fråga som du som chef bör undvika att ställa.

– Pandemin tvingade oss till en snabb omställning och en chockdigitalisering. Den tvingade också fram ledarskap och medarbetarskap på distans.

Porträtt av Daniel LundqvistDet säger Daniel Lundqvist, universitetslektor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet.

Under ett seminarium om distansledarskap berättar han om en stor forskningsgenomgång som han och kollegan Andreas Wallo håller på med. De undersöker om och hur distansledarskap påverkar medarbetarnas hälsa, välbefinnande och arbetsprestation.

Hittills har de gått igenom 40 studier i jakten på svar. De flesta är dock gjorda innan pandemin.

Påverkar välbefinnande och arbetstillfredsställelse

Studierna som de har gått igenom hittills är ganska entydiga: ledarskapet vid distansarbete kan påverka medarbetarnas välbefinnande – framför allt arbetsrelaterat sådant – och arbetstillfredsställelse. Det i sin tur kan göra att medarbetarnas presterar bättre.

Enligt en av studierna är chefens roll faktiskt ännu viktigare än vanligt, när man arbetar på distans. Det eftersom man är mer isolerad från andra kollegor.

– Chefsrelationen blir viktigare, och chefen har större påverkan på arbetstillfredsställelsen.

Chefsrelationen blir viktigare

En grundfråga i sammanhanget är hur välbefinnandet, hälsa och prestation över huvud taget kan påverkas av distansarbete. Svaret är att det är olika. Vissa får ett bättre välbefinnande – andra sämre. Samma sak med effektiviteten.

Några tänkbara risker med distansarbetet är:

 • Medarbetare kan bli isolerade
 • Det kan uppstå konflikt mellan distansarbetare och sådana som finns på plats
 • Det kan vara svårare för chefen att upptäcka ohälsa
 • Det kan vara svårare för vissa medarbetare att prestera

Vilket ledarskap främjar välbefinnandet?

Nästa fråga som forskarna ville ha svar på var hur chefen kan påverka allt detta. De kom fram till att finns ett antal saker som chefen kan göra för att främja medarbetarnas välbefinnande.

Chefen bör:

 • Motivera, inspirera och föregå med gott exempel
 • Visa tillit (tro på att medarbetarna faktiskt gör sitt jobb)
 • Visa stöd
 • Kommunicera regelbundet samt vid behov
 • Ha tydlig kommunikation. Uppmuntra, beröm och ge feedback

– Det är viktigt med den här tilliten. Det gäller att släppa på tyglarna och inte kräva synlighet från medarbetarens sida. Chefen bör inte heller skoja genom att säga saker som ”ringer jag mitt i gräsklippningen nu”. Det kan leda till att medarbetare tar illa upp.

Porträtt av Andreas WalloDet säger Andreas Wallo, biträdande professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet, under samma seminarium.

– Det är också jätteviktigt med kommunikation, gärna ansikte mot ansikte. Men gör det tydligt att det är ”check in”, och inte ”check on”.

Chefen bör också föregå med gott exempel.

– Chefen bör till exempel ta hand om sin egen hälsa.

Inolvera medarbetarna

Andreas Wallo tycker att det ibland är lite väl generöst med råd om distansledarskap nu under pandemin.

– Det är ofta ”7 råd för distansledarskap”, men de är sällan forskningsbaserade. Dessutom är de väldigt förenklade. Det finns inga enkla svar här.

Istället tycker han att organisationen ska titta på forskningen för vad som utmärker ett bra ledarskap, och involvera medarbetarna i att applicera det som passar på just den här arbetsplatsen.

Förstå hur det här passar in hos er

– Förstå hur det här passar in hos er, och skapa kontrakt eller riktlinjer för hur distansarbetet ska fungera utifrån det. Kommunicera mycket och utvärdera vad som funkar.

Han tycker inte att man ska ryckas med i det som han beskriver som ”jakten på ett nytt sorts ledarskap”.

– Distansledarskap är egentligen samma ledarskap som det som sker på plats. Det är bara formerna som har förändrats.

Kort om studien

Studiens namn: Ledarskap vid distansarbete – hur påverkas medarbetares hälsa, välbefinnande och arbetsprestationer?

Forskare: Andreas Wallo och Daniel Lundqvist

Institution: Linköpings Universitet, HELIX Competence Centre

Finansiär: Forte

Skillnad på välbefinnande och tillfredsställelse

Hälsa och välbefinnande, relaterat till arbetet: ett mått på hur bra du mår på jobbet och hur bra du har det på arbetsplatsen. Exempel: Är du stressad på jobbet? Trivs du på arbetsplatsen?

Arbetstillfredsställelse: ett mått på de positiva och negativa känslor och attityder som du har gentemot ditt arbete. Exempel: Känner du dig tillfreds med de arbetsuppgifter som du utför?

Arbeta på nya sätt

Coronapandemin har gjort att många arbetar hemifrån för att bidra till minskad smittspridning. Distansarbete ställer andra typer av krav på ledning, arbetsmiljön och gränsdragning mellan arbete och privatliv. 

I Suntarbetslivs verktyg Arbetsmiljö i tider av corona finns det en del som handlar om att arbeta på nya sätt. Här kan du bland annat hitta tio tips till dig som är chef och som ska leda på distans. Bland dessa tips finns bland annat:

 • Skapa en struktur för arbete och möten som är flexibel utifrån dina medarbetares behov.Illustration av en liten figur som gör tummen upp
 • Var lyhörd och intresserad av hur dina medarbetare mår och har det just nu.
 • Tipsa om ergonomi, pauser, promenader för återhämtning, med mera. 
 • Tydliggör var och hur medarbetarna kan få support vad gäller den digitala utrustningen.

Klicka här för att börja utforska verktyget!

På distans helt eller delvis? Prata om det!

två personer sitter och fikar utomhus i solen, med jackorna på. Under coronapandemin har många behövt jobba på distans. Nu planerar man för att gå tillbaka till arbetsplatsen. Men hur ska det nya normala se ut?

Ta hjälp av Suntarbetslivs dialogstartare Forskning på 5: Distansarbete helt eller delvis – prata om det. 

 • Se en kort film och läs lite om forskning.
 • Prata om hur ni vill ha det hos er, med stöd av frågor.
 • Kom överens om hur ni vill jobba vidare.

Text: Anna Wettergård