Hövlighet på jobbet gör oss friskare

13 december 2021 Lästid: 4 min
Sammanfattning av artikeln

Ohövlighet kan leda till stress, utmattning och sämre hälsa.

Ett forskningsprojekt ska nu testa en amerikansk modell mot ohövlighet på jobbet på olika svenska arbetsplatser.

Tanken är att kunna sprida metoden och förebygga problem. Genom att arbeta mot ohövlighet undviker man att det eskalerar till kränkande särbehandling och mobbning.

Tre kvinnor i ett mötesrum häller upp kaffe
Hövlighet på jobbet gör att man mår bättre. Nu ska forskare testa och vidareutveckla en amerikansk metod för att arbeta organisatoriskt mot ohövlighet.

Foto: Magnus Ragnvid / Johnér Bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Ohövlighet kan leda till stress, utmattning och sämre hälsa.

Ett forskningsprojekt ska nu testa en amerikansk modell mot ohövlighet på jobbet på olika svenska arbetsplatser.

Tanken är att kunna sprida metoden och förebygga problem. Genom att arbeta mot ohövlighet undviker man att det eskalerar till kränkande särbehandling och mobbning.

Det är viktigt att vara hövlig mot varandra på jobbet. Det påverkar nämligen både prestation och hälsa. Nu ska forskare testa en ny metod för att motverka ohövlighet, och se om den kan fungera på ett antal svenska arbetsplatser.

Nedlåtande kommentarer, nonchalant bemötande eller att inte bjuda med någon till den gemensamma fikan: ohövlighet på jobbet kan se ut på många olika sätt. Det gemensamma är att det är lågintensiva, negativa beteenden som bryter mot normer för respekt på arbetsplatsen.

Och det är ganska vanligt. I en undersökning från 2017 svarade 21 procent av svenskarna att de hade utsatts för ”negativt socialt beteende” på arbetsplatsen den senaste månaden.

Porträttbild av Kristoffer Holm– Det finns en tydlig koppling mellan brist på hövlighet och ohälsa.

Det säger Kristoffer Holm, forskare vid Malmö universitet, som doktorerat på ohövlighet på jobbet. Nu ska han precis dra igång ett nytt forskningsprojekt på samma tema, finansierat av Afa Försäkring. ”Utveckling och tillämpning av en evidensbaserad metod för att förbättra den sociala arbetsmiljön”, heter projektet.

Kan bli en del av vardagen

Han berättar att ohövlighet kan leda till stress, utmattning och minskad fysisk och psykisk hälsa, bland annat.

Det kan dessutom lätt eskalera och leda till grövre kränkningar.

– Det kan befästa sig i kulturen på en arbetsplats, och bli en del av vardagen. Det sprider sig. Och när konflikter väl har pågått ett tag är de svåra att bryta upp.

Synliggöra vikten av hövlighet

Därför ska han och ett forskningsteam vidareutveckla och testa en amerikansk modell för att motverka ohövlighet på arbetsplatsen. Modellen har utvecklats för att användas av personalen på sjukhus för krigsveteraner.

– Metoden består av en serie workshops, ungefär en gång i månaden under sex månader. Dessutom får grupperna arbeta på egen hand mellan träffarna.

Ämnen som man avhandlar under det här halvåret är till exempel att:

 • synliggöra vikten av hövlighet
 • visa på exempel när det har fungerat bra
 • hitta hinder och fallgropar för hövligt beteende
 • bestämma vilka normer och klimat man själva vill ha på arbetsplatsen

Efter det här halvåret är tanken att arbetsplatserna tar över frågan själva, och integrerar den i sitt eget systematiska arbetsmiljöarbete.

Ska anpassas till svenska förhållanden

Och nu ska forskarna alltså översätta, justera och testa metoden på ett antal svenska arbetsplatser. Det kommer att vara två till tre förskolor, ett större teknikkonsultföretag och en professionell teaterorganisation.

– Om vi vill att metoden ska fungera brett måste vi testa den i olika sorters verksamheter. Det här blir ett människoorienterat, ett teknikorienterat och ett kreativt yrke, som har helt olika utmaningar.

Efter att modellen har testats och justerats för svenska förhållanden, är tanken att den ska göras fritt tillgänglig för svenska arbetsplatser. Tanken är att projektet ska vara klart 2024.

Det är redan många som har hört av sig och som är intresserade av vårt arbete

Kristoffer Holm tror att behovet av en metod som denna är stort.

– Det är redan många som har hört av sig och som är intresserade av vårt arbete.

Förebygger kränkande särbehandling

Han hoppas att man med hjälp av arbetssättet kan förebygga många problem på svenska arbetsplatser. Genom att arbeta mot ohövlighet undviker man att det eskalerar till allvarligare fall av kränkande särbehandling och mobbning.

– På det sättet kan man förebygga sådant som stressrelaterad ohälsa och PTSD. Det är ett sätt att få bukt med problem innan de växer sig för stora.

Mer om hövlighet

I sin doktorsavhandling  kom Kristoffer Holm fram till att ohövlighet inte bara drabbar den utsatte, utan att även åskådare mår sämre av att bevittna ohövlighet.

Han kom också fram till att ohövlighet ”smittar”.

Läs mer om den hövlighetsforskningen här!

Exempel på ohövliga beteenden

 • Inte hälsa på varandra
 • Exkludera andra från gemenskapen
 • Ställa personliga och inkräktande frågor
 • Inte ge beröm till vissa för deras arbetsinsatser
 • Himla med ögonen, ha en otrevlig ton, fientligt kroppsspråk
 • Fälla nedlåtande kommentarer
 • Undvika att prata med någon
 • Ifrågasätta andras kompetens

Tips mot ohövlighet

Utifrån sin tidigare forskning, har Kristoffer Holm några tips för att motverka ohövlighet på jobbet:

 • Betona att detta är ett viktigt område.
 • Föregå med gott exempel. Goda beteenden smittar också av sig.
 • Som chef: ha nolltolerans mot respektlösa beteenden.
 • Lyft frågan om bemötande i medarbetarsamtal.

Ta fram ett samtalskontrakt

Illustration av två personer som står och pratar.

Testa Suntarbetslivs verktyg OSA-kollen och övningen Vårt samtalsklimat. Där får ni stöd i att reflektera över hur ni pratar med varandra på arbetsplatsen, och hjälp att skapa ett gemensamt samtalskontrakt.

Här kommer ni till övningen Vårt samtalsklimat.

Text: Anna Wettergård