Äldre kvinna får vård av sjuksköterska hemma

Många sätt att undvika smitta. Att vädra och ha bra ventilation är bland de viktigaste åtgärderna mot corona och andra luftvägsvirus. I andra hand kommer handhygien och skyddsutrustning, visar en studie.

Foto: Johnér Bildbyrå

Corona: så kan arbetsgivare minska risken

Under pandemin har arbetsgivarna fått mer ansvar för att stoppa virus som kan ge luftvägssjukdom hos medarbetarna. En ny forskningsöversikt visar vilka åtgärder på arbetsplatsen som har bäst effekt.

Det handlar inte bara om covid. Luftvägssjukdomar som influensa och förkylningar kostar enorma summor varje år och är en av de vanligaste sjukdomsorsakerna.

Tre lundaforskare har gått igenom vad arbetsgivare kan göra för att minska medarbetarnas risk att smittas av sådana virus. Forskningsöversikten presenterades under ett seminarium som AFA Försäkring höll 7 december.

Smittar mest via luft

En slutsats av översikten är att så kallad luftburen smitta där man andas in virus verkar spela störst roll i smittspridningen.

– Man har sett att smitta sker ganska lätt på det viset. Mycket tyder på att smitta via inandning dominerar, säger Carl-Johan Fraenkel, överläkare och forskare vid bland annat Infektionsmedicin och vårdhygien vid Skåne universitetssjukhus.

Förbättrad ventilation och andra åtgärder som minskar virus i luften är viktiga för att förhindra smitta med corona- och influensavirus.

Några sådana åtgärder som har effekt enligt översikten är vädring och att installera luftrenare. Filter i ventilationen som tar bort virus är också bra. En amerikansk studie i skolor visade att sådana åtgärder var de som var mest effektiva för att förhindra covidsmitta inomhus.

Under pandemin har vi förstått mer om hur viktigt det faktiskt är med bra ventilation

– Under pandemin har vi förstått mer om hur viktigt det faktiskt är med bra ventilation, säger Jacob Löndahl, docent vid avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi, LTH, Lunds universitet och en av författarna till översikten.

Handhygien och skydd hjälper

I andra hand kommer ökad handhygien och skyddsutrustning. Munskydd fungerar till viss del. Tvål och handsprit dödar viruset. Att torka av och desinficera olika ytor har däremot inte lika bra effekt.

– Kontaktsmitta finns säkert men det verkar inte vara en dominerande smittväg, säger Carl-Johan Fraenkel.

Handskar och plexiglasskivor skyddar inte särskilt väl enligt översikten. De kan till och med ha en negativ effekt. Plexiglasskivorna kan försämra ventilationen och handskar kan ge en falsk känsla av trygghet som gör att man inte tvättar sig lika ofta.

– Smitta via luft minskar vid god ventilation och korrekt användning av skyddsutrustning, konstaterar Malin Alsved, forskare vid avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi, LTH, Lunds universitet.

Åtgärderna mot smitta är särskilt viktiga vintertid eftersom virusen som orsakar luftvägssjukdom ofta är starkt säsongsbundna.

Arbetsgivare kan också motarbeta virussmitta med information och utbildning. Det kan vara skyltar om att hålla avstånd, markeringar på golvet eller kurser i hur man kan skydda sig.

Vissa yrken mer utsatta

Först och främst bör dock arbetsgivare försöka förhindra att smitta alls uppstår. Det gör man genom att underlätta distansarbete och undvika fysiska möten där det är möjligt.

Det är också viktigt att medarbetarna sjukskriver sig vid minsta förkylningssymptom. Att genast gå hem från jobbet om man känner sig sjuk spelar större roll än att stanna hemma länge. Forskning visar att covidvirus smittar mest ett par dagar före och efter man insjuknat. Efter fem dagar utsöndrar man knappt något virus. Över hälften av all smitta kommer dock från personer som inte hunnit utveckla symptom eller har så vaga symptom att de inte hunnit märka dem.

Yrken där man arbetar nära andra är mer utsatta för luftvägsvirus. Läkare, sjuksköterskor, fritidsledare, behandlingsassistenter med flera har dubbelt så hög risk att bli smittade som andra. Även exempelvis chaufförer löper ökad risk. I de yrkena blir det särskilt viktigt att få information om hur man kan skydda sig.

Pandemin och andra luftvägsvirus är i högsta grad en arbetarskyddsfråga

– Pandemin och andra luftvägsvirus är i högsta grad en arbetarskyddsfråga, säger Maria Albin, överläkare och professor vid Karolinska Institutet.

Inlägg taggat med:

Riskbedömningar
Luft
corona
covid-19
Text: Michael Nyhaga, 07 december 2021

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Vad är riskbedömning?

På alla jobb kan det finnas risker som – om de skulle inträffa – kan orsaka ohälsa eller skada. Riskbedömning handlar om att uppmärksamma risker, ta ställning till hur sannolikt…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?