friska busschaufforer

Dick Sandberg, skyddsombud på Luleå Lokaltrafik, säger att samverkan har fungerat bra under coronapandemin: "Jag har fått medhåll från arbetsledningen i det jag har föreslagit. Det gör jobbet roligt".

Foto: Susanne Lindholm / TT

Så håller sig bussförarna friska i Luleå

Ett av de få spår som coronan har satt i Luleås lokaltrafik är att man gick över till vårtidtabell tidigare än vanligt. Annars rullar bussarna på som de ska och förarna är till och med friskare än vanligt. Skyddsombudet Dick Sandberg tror att framgången beror på snabba beslut och tät samverkan.

Ulf Nordin– Jag tror att vi har gjort det vi har kunnat. Vi har varit snabba i att fatta beslut och vi har tagit människors oro på allvar.

Det säger Ulf Nordin, produktionschef på Luleå Lokaltrafik, LLT.

Han sitter i ett personalrum i Luleå och berättar om läget via videolänk. Utanför, i bussdepån, är det kallt men inne i rummet värmer kaffet. Med honom sitter trafikchefen Kristoffer Nilsson, och Dick Sandberg som är bussförare, skyddsombud och fackligt ombud för Kommunal.

De berättar att i mitten av mars beslutade LLT att stänga bussarnas framdörrar, och spärra av med ett band bakom det främre hjulparet. Samtidigt stoppade man all ombordförsäljning av biljetter. Allt för att minimera bussförarnas exponering för coronaviruset.

Ytterligare en åtgärd var att koppla bort bussarnas alkolås, för att minska eventuell smittspridning den vägen. Alla förare har också fått en personlig flaska rengöringsmedel, och man har köpt in handsprit och skyddshandskar.

Man kan åka buss idag

Dick Sandberg– Vi har behandlat det här på ett bra sätt, vilket gör att Luleåborna faktiskt kan åka buss idag, säger skyddsombudet Dick Sandberg.

Han blev tidigt involverad i processen. I början av mars satt han med i den krisgrupp där man fattade beslutet att stänga framdörrarna. I samma veva blev han befriad från allt bussarbete, och fick ägna hela sin halvtidstjänst åt arbetet som skyddsombud och fackligt ombud.

– Det har varit jättebra. Jag har kunnat koncentrera mig till hundra procent på coronan. Jag har suttit på expeditionen, och är det någon som har velat prata med mig så har det bara varit att komma förbi.

Ulf Nordin tycker också att det har underlättat att ha honom på plats.

– Det har varit jättebra för oss också att ha ett fackligt ombud närvarande hela tiden. På det sättet har vi kunnat fatta snabba beslut.

Tät kommunikation

En annan sak som LLT har arbetat mycket med är kommunikationen med de anställda. I början skickade ledningen ut mail till alla varje dag. Nu har man minskat ner det och mailar bara ut när något nytt finns att berätta.

Dessutom ser de fyra gruppcheferna till att vara lätt tillgängliga för personalen. Två stycken sitter precis utanför det gemensamma fikarummet, och två sitter vid trafikledningskontoret där alla anställda anmäler sig inför varje arbetspass.

Kristoffer Nilsson– Det har bidragit till att förarna känner sig lugna, eftersom de blir sedda och hörda. Gruppcheferna kan fånga upp synpunkter och åtgärda problem snabbt. Det säger trafikchefen Kristoffer Nilsson, och fortsätter:

– Ett exempel på det är att från början fanns det gemensamma flaskor för rengöringsmedel. Men så kom någon på att det också kan vara en smittoväg om alla tar i samma flaska. Så då åtgärdade man det snabbt, och alla fick istället personliga flaskor med rengöringsmedel.

Friska och trygga förare

Och siffrorna går åt rätt håll.

– I början av pandemin hade vi höga sjuktal, men nu ligger sjukskrivningarna till och med under normalnivå, fortsätter Kristoffer Nilsson.

De låga sjukskrivningstalen, i kombination med att man gick över till vårtidtabell tidigare än vanligt, gjorde att man fick personal över. De extra resurserna lades på att förstärka med extra avgångar mot sjukhuset till exempel. Allt för att minska trängseln ombord på bussarna.

Nu känner man sig trygg på jobbet

– Sedan vi stängde framdörrarna har det varit ett helt annat snack bland personalen. Nu känner man sig trygg på jobbet, säger Dick Sandberg.

Närvarande chefer

Deras bästa tips till andra bussbolag är att se till att ha närvarande chefer.

– Det måste finnas en dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare, och man måste vara lyhörd, säger Dick Sandberg.

– Sätt dig i verkstaden eller fikarummet och ta en kaffe, även om du är VD, säger Ulf Nordin.

Och så är det viktigt med fungerande samverkan mellan chef och skyddsombud.

– Vår samverkan var bra redan innan, men den har blivit ännu tätare nu. Det är något som vi kommer att ta med oss framåt. Vi har ju samma målbild: att se till att förarna har en så bra arbetsmiljö som möjligt, avslutar Ulf Nordin.

Bussförare

Text: Anna Wettergård, 18 maj 2020

Senaste artiklar

Tips för trygg återgång efter pandemin

Eskilstuna kommun har gjort en plan för hur medarbetarna ska återgå till arbetsplatserna när det är dags. – Kom igång med planeringen nu, även om ni inte vet när ni ska…

Här tar de tillvara senior kompetens

På en specialistmottagning är det mycket att lära för den som kommer ny. Då kan en mentor vara till stor hjälp. På Uddevalla sjukhus stöttas nya sjuksköterskan Mikaela Siver av…

Viktigt med återhämtning – även för chefen

Återhämtning är oerhört viktigt för vårdpersonal så här i pandemitider – inte minst för cheferna. Självempati, utrymme för klagomål och mikropauser är några återhämtningstips från Region Stockholms centrum för kris…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

en man med afrikanskt utseende och en blond kvinna, både i arbetskldäer för vården, lutar sig över ett papper och ler, stående i en ljus korridor.

Mentorskap med oväntad vinst

Ett väldigt lovvärt och ambitiöst projekt, med en oväntad extra vinst. Det tycker forskaren Roy Liff om Västra Götalandsregionens mentorsprojekt,...