närbild av två leende män i profil, i vårdkläder. En av dem lite äldre.

Att anpassa arbetsuppgifter för någon med psykisk ohälsa är ofta enklare än att anpassa för personer med somatiska sjukdomar, visar forskning.

Foto: Christel Åslund / TT

Psykisk ohälsa - anpassa stödet till individen

Chefens stöd är avgörande för att människor med psykisk ohälsa ska kunna arbeta. Samtidigt behöver chefer kunskap och hjälp från andra aktörer för att lyckas med det. Forskaren Annika Lexén har utvecklat ett stödpaket för chefer.

– Vi vill öka kunskapen om psykisk ohälsa så att personer med psykisk ohälsa kan jobba, säger Annika Lexén, forskare vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet.

Idag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning och den har ökat med 80 procent mellan 2010 och 2016.

Därför behöver man hitta strategier så att både chefer och rehabiliteringspersonal känner sig tryggare med att stötta personer med psykisk ohälsa, menar Annika Lexén.

– Dels behöver man kunna komma tillbaka lättare när man blivit sjukskriven, dels behöver vi stötta dem som står utanför arbetsmarknaden, så att de kan börja arbeta, säger hon.

Riktat stöd om psykisk ohälsa

Stödpaketet SEAM, Support to Employers from rehabilitation Actors about Mental health, består av tre delar.

 • En tre-dagarsutbildning för handläggare och övriga rehabiliteringsaktörer. Den handlar om de vanligaste psykiska sjukdomarna och strategier för hur man kan bemöta människor som drabbas.
 • Ett riktat stöd till chefer med förhållningssätt, kommunikationsprinciper och strategier.
 • En hemsida med riktad information till chefer. Här får chefer veta hur de kan förebygga psykisk ohälsa, och hur de kan hjälpa medarbetare som drabbats.

Se individen bakom diagnosen

Förutom ökad kunskap hoppas forskarna att SEAM ska öka rehabiliteringsaktörers och chefers villighet att hjälpa en person med erfarenhet av psykisk ohälsa. De hoppas också att den ska minska stigmatiseringen och medikaliseringen som är förknippad med psykisk ohälsa.

annika lexén, forskare vid Lunds universitet.– Arbetsförmågan är mer beroende av arbetsmiljön och vilket stöd som personen får, än av diagnoser, säger Annika Lexén.

Cheferna känner sig ensamma

Annika Lexén och hennes kollegor följde ett antal personer med livslång psykisk ohälsa, för att ta reda på hur det gick när de började jobba. De såg hur svårt det är för den enskilda individen att komma tillbaka utan chefens stöd.

Forskarna gjorde djupintervjuer med chefer och rehabiliteringspersonal. Det visade sig att många av dem saknar kunskap, inte minst om personer med livslånga psykiska besvär.

Cheferna är osäkra på hur de ska hantera och förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Och de är oroliga för hur den ska påverka arbetsförmågan. De känner sig lämnade ensamma att samordna den anställdas rehabilitering. De tycker inte heller att de får tillräckligt stöd från myndigheter och rehabiliteringsaktörer.

Ofta enkelt att anpassa

Det finns många fördomar om psykisk ohälsa, menar Annika Lexén.

– 20 procent av de vi testade stödpaketet på trodde inte att personer med psykisk ohälsa ville ha ett arbete, säger hon.

Ofta saknar cheferna tilltro till arbetsförmågan hos de här personerna.

– Men att anpassa för någon med psykisk ohälsa är oftast enklare och billigare än att anpassa arbetet efter någon som har en somatisk sjukdom.

Det kan handla om enkla saker som flexibla raster, att skriva ner vad man ska göra under dagen, att kunna stänga dörren om sig för att få lugn och ro.

Se till vad personen kan

Annika Lexén berättar om en kille med schizofreni. Han hade svårt att sitta med ryggen åt dörren när han programmerade, eftersom han då inte kunde se vilka som kom in i rummet. När han fick sitta med ryggen mot väggen var problemet löst.

– Det gäller att se till vad personen kan och hitta ett jobb som matchar personens förmågor. Då behöver det som är en funktionsnedsättning på grund av den psykiska ohälsan inte vara ett problem över huvud taget.

Kunskapen ökade med SEAM

Så här långt har SEAM fungerat väl. I en studie har Annika Lexén följt 94 rehabiliteringsaktörer som har gått utbildningen för att kunna ge ett bra stöd till chefer.

Resultaten visar att rehabiliteringsaktörernas kunskap ökade och att de blev mer positivt inställda till att stötta personer med psykisk ohälsa och ge chefer ett adekvat stöd. Rehabiliteringsaktörerna kände sig dessutom tryggare i mötet med drabbade personer och chefer.

– Det är lovande resultat, säger Annika Lexén.

När forskningsdelen är klar ska forskarlaget ta ställning till hur utbildningen ska spridas och vilka ytterligare studier som eventuellt behöver göras för att SEAM ska bli evidensbaserad.

Inlägg taggat med:

Rehabilitering
Psykisk ohälsa
Text: Ragnhild Larsson, 15 maj 2018

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Tryggare på jobbet med kollegial handledning

Kollegor som möts och reflekterar tillsammans, med stöd av en utbildad handledare. Det är Helsingborgs stads modell för att stötta personal i människonära yrken. Syftet är att främja det friska…

Så får ni bättre arbetsmiljö – 4 tips

Skyddsombudet och chefen har ett gemensamt uppdrag för att skapa en bra arbetsmiljö. Det handlar om allt som påverkar hur vi har det på jobbet, från lokaler till IT-stöd och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?