Sjuksköterskorna som blev uppfinnare

17 september 2018 Lästid: 5 min
Marika Hasselby Ingmanson och Mia Jensen, i gröna operationskläder, står mitt emot varandra och arbetar med n uppsättning läkemedelspumpar i ett ställ.
De ser fram emot att få börja använda sin nya miljövagn. Marika Hasselby Ingemanson och Mia Jensen, operationssjuksköterskor på Sahlgrenska sjukhuset - här i färd med att förbereda läkemedelspumpar.

Foto: Amie Almström / Sahlgrenska sjukhuset

Narkossjuksköterskorna såg att arbetsmiljön kunde bli säkrare med en bättre vagn för avfallshantering på operationssalen. Nu har idén blivit verklighet  med hjälp av Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen.

Så här en vardagförmiddag är de sex operationssalarna fullbokade på Thoraxklinikens våning 4 på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. I dem pågår olika typer av hjärt- och lungoperationer. Runt varje patient står ett team av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor. I varje sal finns också mängder av olika verktyg, avancerade apparater, ställningar med läkemedel och bildskärmar.

I en alkov till höger om dörren ut mot korridoren har den i sammanhanget ganska oansenliga, men ändå viktiga, avfallshanteringsvagnen sin plats under hela operationen.

Här slänger sköterskorna både engångsmaterial och flergångsprodukter som ska diskas av. Allt hamnar i en stor låda tillsammans med annat avfall som plast, papper, batterier och elskrot.

Stora mängder avfall

Jag har länge funderat på hur man skulle kunna förändra vårt arbetssätt för avfallshantering på sal. Med ganska enkla medel skulle vi kunna förbättra vår arbetsmiljö, säger Marika Hasselby Ingemanson, narkossjuksköterska.

För när operationen är över rullar de ut vagnen till sköljen och där är det oftast undersköterskor som tar hand om avfallet. De sorterar innehållet genom att plocka upp varje sak, en och en ur lådan. Det kan vara vassa saker men det kan också ha kommit stänk av blod eller smittoförande ämnen på avfallet.

Redan 2012 började Marika Hasselby Ingemanson skissa på en ny flexibel avfallsvagn som det skulle gå att sortera avfallet i direkt under operation.

 Det blev ingen färdig produkt den gången eftersom tiden inte räckte till. Man behöver verkligen hjälp av andra för att komma vidare med en idé.

Kontakt med Innovationsplattformen

Senare blev Mia Jensen som också är narkossjuksköterska och kollega till Marika Hasselby Ingemanson involverad i det hela. Tillsammans började de diskutera problemet med avfallsvagnen.

 Jag tänker en tanke och sedan funderar Mia vidare på den och så bygger vi vidare på lösningen. Vi kompletterar varandra på ett bra sätt, säger Marika Hasselby Ingemanson.

– Jag är mer typen som vill pröva och testa våra tankar, säger Mia Jensen.

Dessutom kom de i kontakt med Innovationsplattformen och en av deras anställda, Mats Fridh. Det ledde till att fem studenter från Chalmers blev inblandade. Under några dagar befann de sig på avdelningen.

 De satt med i operationssalen och såg på hur en narkossjuksköterska jobbar. De tittade på de olika utrymmena i operationssal och på sköljen där avfallsvagnen befinner sig, och hur vi transporterar vagnen mellan dem, säger Mia Jensen.

Testade först en prototyp

Utifrån vad studenterna observerade tog de fram fyra olika förslag på hur en ny så kallad miljövagn skulle kunna se ut. Narkossjuksköterskorna och undersköterskorna som använder vagnen fick titta på de olika lösningarna och ge synpunkter.

Viktiga faktorer var hygienen som kräver att allt måste vara enkelt att hålla rent. Inga bakterier får finnas på behållare och vagn. Dessutom behöver den vara liten, smidig och väl anpassad till en bra arbetshöjd utan tunga lyft.

Resultatet blev en prototyp av miljövagnen som narkossköterskorna testade under ett antal månader i olika operationssalar och under olika typer av operationer.

Efter återkoppling och synpunkter från sjuksköterskorna byggde studenterna om vagnen något. Nu är den ergonomiskt korrekt och flexibel med behållare i olika storlekar, brickor och lådor som monteras på vagnen efter behov.

 Vi sökte också och fick pengar ur Innovationsfonden för att kunna utveckla vagnen till en färdig produkt. Det kändes verkligen som ett erkännande, säger Marika Hasselby Ingemanson.

Chefen stöttade

Linda Thimour Bergström är vårdenhetschef på Thoraxkliniken på Sahlgrenska sjukhuset. Hon tycker att det ingår i hennes arbete att stimulera ständiga förbättringar inom miljö och arbetsmiljö. Det underlättar att det finns pengar att söka ur Innovationsfonden. Det gör det möjligt att avsätta tid för personalen att jobba med att utveckla sina idéer.

– Men arbetet bygger på engagerade medarbetare. Och vi har fantastiska resurser på avdelningen som driver olika initiativ, säger hon.

Miljövagn. Liten vagn ungefär som en varuvagn i en affär, men med vita brickor och en gul hink fastsatta.Efter alla tester finns miljövagnen de kommande månaderna på det företag som ska tillverka den. Där gör tillverkaren de sista ändringarna på vagnen enligt personalens önskemål.

 Vi ser fram emot att se och använda den nya uppdaterade versionen. Det blir otroligt spännande och den kommer att bli till stor nytta, säger Marika Hasselby Ingemanson.

Läs mer om Innovationsplattformen: Hon stöttar de anställdas innovationer.

Innovationsplattformen

  • Har i uppdrag att främja innovationskulturen inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen
  • Ska öka antalet innovationer som tas fram av medarbetare
  • Ska öka samverkan mellan näringsliv och akademi för att utveckla sjukvården

Här hittar du mer om Innovationsplattformen.

Utveckla ert lärandeklimat

Kollegor står och samtalar.Är ni öppna för varandras idéer och för att lära er nytt på jobbet? Ett öppet klimat och rutiner för att fånga upp förbättringsförslag ökar engagemanget.

Ta hjälp av Suntarbetslivs dialogstartare Forskning på 5: Alla kan bidra till lärande.

  • Se en kort film och läs lite om forskning
  • Prata om ert eget lärandeklimat, med stöd av frågor i dialogstartaren
  • Kom överens om hur ni vill jobba vidare

Text: Teres Hallman