nyutbildade i vårdyrke

En forskargrupp kommer att följa mellan 700 och 800 nyexaminerade i olika yrken, för att bland annat se hur de klarar stress, och hur de kan få energi och återhämtning.

Foto: Lars Owesson, Scandinav/TT

Forskare följer nyutbildades möte med kontaktyrken

Det är ofta kämpigt att vara ny på jobbet. Men hur ser utmaningarna ut i olika yrken? Och vad kan arbetsplatserna göra för att underlätta för nyutbildade medarbetare? Sådana frågor ska forskare studera i ett nytt projekt.

I flera studier har Petter Gustavsson, professor i psykologi vid Karolinska institutet, och hans forskarkolleger undersökt lärares och sjuksköterskors första tid i yrket. De har tittat på vilka utmaningar som de nyexaminerade ställs inför i övergången mellan studier och arbete, och bland annat studerat deras upplevelse av stress.

För vissa nya lärare och sjuksköterskor har klivet ut i arbetslivet känts alltför krävande, har forskarna sett. Somliga lämnar yrket ganska snabbt, andra arbetar kvar men känner att de inte har hamnat riktigt rätt.

Nu ska Petter Gustavsson och hans grupp ta ett bredare grepp och följa nyutbildade i flera så kallade kontaktyrken. Utöver lärare och sjuksköterskor kan det vara till exempel socionomer, läkare, präster och poliser. Urvalet är inte helt klart ännu. Det nya projektet finansieras av AFA Försäkring.

Mycket nytt för nyutbildade

Det är i sig en utmaning att vara ny på en arbetsplats, konstaterar Petter Gustavsson. Man ska utveckla sin kompetens, erövra en roll och hitta sin plats i arbetsgruppen. Detta är en del av övergången, som ingen nyexaminerad kommer undan.

– Men kanske ser det olika ut i olika yrken, säger han. Utmaningarna för dem som är nya kan ha olika karaktär, och förekomma olika ofta. Kanske finns det också skillnader i hur organisationer och individer hanterar utmaningarna, som andra kan lära sig av.

Forskarna tänker sig att följa mellan 700 och 800 nyexaminerade i en rad yrken, som rekryteras under de sista veckorna på respektive utbildning. Under de första tre månaderna på det nya jobbet ska de få svara på enkäter varje vecka. Därefter ska de följas upp vid ytterligare tre tillfällen under det första yrkesåret.

Frågorna kommer att ta upp olika sidor av detta med att vara ny. Det kan till exempel vara skiftarbete, övertid och arbetsbelastning. Fokus kommer att ligga på stress, energi och återhämtning, här och nu, beskriver Petter Gustavsson.

– Vi vill se hur arbetet påverkar dem vad gäller ork, och hur de hanterar att de har en annan situation nu. De kanske inte är hemma vid de tider som de är vana vid, och inte med i sociala sammanhang som de brukar, säger han.

De nyutbildade kommer också att få svara hur det går för dem att hitta sin plats i arbetsgruppen, utveckla sitt kunnande och bli effektivare.

Arbetsgivare behöver strategier

Avsikten är att projektet ska ge en överblick över de generella utmaningar som nyexaminerade ställs inför när de börjar arbeta, och även en bild av specifika frågor i olika kontaktyrken.

– Vi vill också få bättre kläm på hur individer och organisationer tar sig an de här utmaningarna, säger Petter Gustavsson. I nästa steg hoppas vi kunna koppla resultaten tillbaka till arbetsgivarna. Vi vill ge tillbaka, i form av förslag på lösningar.

Han ser framför sig något slags insats riktad till arbetsgivare, i syfte att förbättra arbetsplatsens mottagande av nyexaminerade. Det här är en fråga som alla arbetsgivare behöver jobba med, menar han.

– Alla organisationer och företag borde ha en strategi för introduktion av nyanställda, inom alla slags yrken. Om vi lyckas kommer vi att kunna sprida kunskap om effektiva HR-strategier.

Arbetsmiljön spelar roll

Det är också viktigt att få en bild av hur de nyexaminerade upplever sin arbetsmiljö, anser han. Det kan till exempel gälla schemaläggning och fördelning av arbetsuppgifter mellan erfarna och nya i en arbetsgrupp. Även på det området kan det finnas strategier som arbetsgivare kan ha nytta av.

Den internationella forskningen har börjat intressera sig allt mer för hur verksamheter tar emot nya medarbetare. ”Onboarding” kallas med ett engelskt uttryck den process där nyanställda socialiseras in på arbetsplatsen.

– Man kan se att organisationer som har tydliga strategier för detta behåller sina anställda längre, och att de också snabbare blir effektiva och ansvarstagande medarbetare, säger Petter Gustavsson.

Text: Margareta Edling, 18 april 2017

Senaste artiklar

Samsyn gör det lättare att vara rektor

Hösten 2019 började rektorerna i Vårgårda arbeta med Chefoskopet. Nu har de en handlingsplan för hur de ska förbättra sina organisatoriska förutsättningar. Den har redan gett effekt. I början av…

”Det handlar om delaktighet på riktigt”

Pappersarbetet har blivit enklare, lärarnas stress har minskat och det har blivit lättare att anmäla kränkningar. Det är några resultat av att Finningeskolan i Strängnäs har varit med i ett…

Digitalt Gilla Jobbet har fokus på corona

Gilla Jobbet är det årliga arbetsmiljöeventet som ingen vill missa. I år är temat hur coronapandemin påverkar hur vi har det på jobbet. Dessutom blir Gilla Jobbet helt digitalt. Så boka in förmiddagen…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?