kvinna står vid whiteboard och tre personer sitter vid ett bord.

I Karlstad får sjuksköterskorna regelbundet handledning i omvårdnad i grupp, under sista året på sin utbildning och första året som yrkesverksamma.

Foto: Scandinav / TT

Handledning i grupp gör nyblivna sjuksköterskor tryggare

Grupphandledning i omvårdnad ger nyblivna sjuksköterskor en chans att reflektera över etiska och moraliska dilemman. Det minskar stressen och får dem att känna sig tryggare i sin yrkesroll. Det menar sjuksköterskan och forskaren Karin Blomberg som har studerat sjuksköterskornas upplevda effekter efter handledning.

Nyblivna sjuksköterskor känner sig ofta stressade. Många är oroliga för att göra misstag som drabbar patienterna, andra har svårt att hitta sin roll i en ny personalgrupp.

För att underlätta vägen in i arbetslivet erbjuder Karlstad universitet Handledning i omvårdnad (HiO) under utbildningen, medan arbetsgivaren erbjuder motsvarande stöd under det första året som verksam sjuksköterska.
Samarbetet sker inom ett ettårigt introduktionsprogram där handledning i grupp ingår som ett delmoment.

Handledning i omvårdnad har funnits i Sverige i flera decennier. Projektet Grupphandledning i omvårdnad – en modell för nyblivna sjuksköterskors yrkesroll och professionella utveckling ökar nu kunskapen om värdet. Projektet leds av forskarna Karin Blomberg, docent vid Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet och Birgitta Bisholt, docent i omvårdnad, Karlstads universitet.

Ofrivillig deltid för att orka

När resurser krymper och vårdavdelningar stängs ökar pressen på alla som arbetar inom vården.

– Det extra stresspåslaget gör att en del sjuksköterskor över huvud taget inte börjar arbeta. Andra slutar inom något år. Många väljer att jobba deltid för att orka, säger Birgitta Bisholt.

För att undersöka handledningens betydelse har hon och Karin Blomberg låtit 113 nyblivna sjuksköterskor från de båda lärosätena svara på en enkät med frågor om hur de upplever villkoren på sitt första arbete. Studien omfattar både personer som fått handledning – och personer som valt att avstå.

Lättare att hantera stress efter handledning

Resultatet av studien är entydigt: alla nyblivna sjuksköterskor känner stress, men de som inte har haft handledning upplever den mer besvärande än andra. Mest stress upplever sjuksköterskor inom kirurgi. Studien har ingen förklaring på detta men snabba flöden med många korta patientmöten är, enligt Karin Blomberg, en trolig orsak.

birgitta brisholtDen handledning i omvårdnad som erbjuds i Värmland omfattar åtta träffar varannan vecka. Träffarna leds av en utbildad och certifierad handledare och pågår en och en halv timme. Under den tiden reflekterar gruppen över kliniska erfarenheter från möten med patienter och anhöriga. En stor del av träffarna ägnas åt diskussioner om etik och moral, något som sällan ryms i det dagliga arbetet.

– En bonus med handledningen är att nyanställda inom olika verksamheter lär känna varandra och kan fortsätta stötta varandra efteråt, säger Birgitta Bisholt.

Arbetsgivare och lärosäte vinner på att samarbeta

Det nära samarbetet mellan högskola och arbetsliv är unikt och innebär stora fördelar för båda parter.

– Det överbryggar klyftan mellan utbildning och arbetsliv för studenterna, samtidigt som arbetsgivarna kan ge lärosätena direkt återkoppling om vad nyblivna sjuksköterskor saknar för att känna sig trygga på jobbet.

Ett sådant exempel är läkemedelshantering där tidigare studier visat att hälften av alla nyutbildade sjuksköterskor är inblandade i tillbud.

– Att ha ögonen på sig och riskera att bli anmäld eller ”uthängd i media” späder på den stress som redan finns, karin blombergkonstaterar Karin Blomberg.

Hennes råd till alla chefer är att fråga sina nyutbildade sjuksköterskor vad de behöver, sätta upp mål för var och en och följa upp dem i enskilda samtal.

– Den som blir sedd och känner sig betydelsefull är mer benägen att stanna kvar på jobbet. Det gäller alla – inte bara sjuksköterskor.

Inlägg taggat med:

Kommunikation
Stresshantering
Text: Birgita Klepke, 08 augusti 2017

Senaste artiklar

5 avstämningar som minskar stressen

På en kirurgavdelning med akutvård händer mycket snabbt. Avdelning 6 vid Ljungby lasarett motar jobbstressen med kommunikation. Fem sorters avstämningar under varje arbetspass minskar stresspåslaget och ökar sammanhållningen. Avdelning 6…

Chefen som praktiserar med medarbetarna

Anna Cederqvist är en kommundirektör som vill ha närkontakt med medarbetarna. Därför praktiserar hon ungefär två dagar i månaden i någon av kommunens verksamheter. Putsa fönster, bädda sängar och svara…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

två undersköterskor i arbetskläder hjälper en gammal kvinna att sätta sig i sin stol, i hemmiljö.

Så flyttar ni personer säkrare

Många inom vård och omsorg lyfter och vänder på patienter och brukare varje dag. Jobba gemensamt med säkerheten, och låt...