Serviceassistenter ger Skövdes sjuksköterskor mer tid för patienterna

18 april 2017 Lästid: 7 min
Anneli Platan sjuksköterska Skövde kommun
‒ Jag upplever en större glädje i jobbet nu, säger Annelie Platan, en av sjuksköterskorna i Skövde kommuns hemsjukvård.

Foto: Roland Cox

Stressen minskade för sköterskorna i Skövdes hemsjukvård när de slapp tvätta bilar, köa på apoteket och sortera sopor. Kommunen har anställt serviceassistenter som avlastar dem med den sortens uppgifter.

‒ Serviceassistenterna har gjort en enorm skillnad. Nu kan jag i lugn och ro gå till nästa patient istället för att stå och trampa i apotekskön, säger Anneli Platan.

Hon är en av sjuksköterskorna i Skövdes hemsjukvård som får del av en nygammal arbetsdelning. Tidigare har sköterskorna utöver vårdjobbet fått sköta bilarna, hämtat mediciner, lämnat labbprover, arkiverat, släpat specialmadrasser och hjälpmedel och sorterat avfall.

Sedan sommaren har tjugotalet sköterskor på Anneli Platans enhet en gemensam serviceassistent, Aron Makinborg, asylsökande från Syrien, som avlastar.

‒ Han gör allt som det inte behövs en sjuksköterska till, säger Anneli Platan.

Vill möta människor

Det hon gillar med jobbet är framförallt mötet med människor, arbetskamrater, anhöriga och inte minst patienterna. Men detta har allt mer fått tävla med uppgifter som inte kräver tre års sköterskeutbildning och som inte är sjukvård.

‒ Enbart apoteket har kunnat ta ett par timmar i veckan. Den stirriga stressen är mindre nu, säger Anneli Platan.

Tidsvinsten gör att hon kan ägna mer tid åt patienterna och den dokumentation som ”egentligen måste göras” men som ofta har fått anstå.

Lugnare i arbetsgruppen

Anki Lövgren är chef för samma geografiska enhet inom Skövdes hemsjukvård, som sammanlagt sysselsätter ett 90-tal sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast. Hon upplever ett annat lugn i sin arbetsgrupp nu.

‒ På våra arbetsplatsträffar är alla mer mentalt närvarande när de slipper springa fram och tillbaka, svara i telefon och ordna olika saker. Då blir det ett effektivt och bra möte och informationen går fram. Jag upplever mer glädje, säger hon och beskriver assistenterna som ”en skänk från ovan”.

‒ Kraven på dokumentation har ökat. Det görs med bättre kvalitet nu. Man kan planera för patienterna bättre och föra journal så som man enligt lag ska göra som legitimerad sjuksköterska.

Jobb rationaliserades bort

Anki Lövgren har under sina år sett hur vaktmästeri och annan assistans har rationaliserats bort.

‒ På alla vårdnivåer har det lagts ut mer och mer sådana arbetsuppgifter på professionerna. Släpandet med madrasser och annat var ständigt uppe till diskussion hos oss.

Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få.

Fyra serviceassistenter anställdes vid hemsjukvårdens olika enheter i somras. Anneli Platan samlar varje månad in statistik. Den visar nu att de anställda tycker att arbetsbelastningen har blivit mer rimlig. Inte vetenskapligt kanske, men en fingervisning, menar hon.

Samma sak kan sägas om sjukskrivningarna. När Anki Lövgren började chefa här fanns det ett par långtidssjuka, nu ingen alls. Den sammanlagda sjukfrånvaron var högre innan assistenterna kom.

‒ Just nu har vi inga sjukskrivna alls, säger hon, gör en konstpaus och ser stolt och glad ut.

Aron MakinborgEnhetens serviceassistent Aron Makinborg är utbildad ekonom och var chef för en återvinningsfabrik för olja hemma i Syrien när kriget tvingade honom på flykt för ett par år sedan. Han är glad för jobbet i Skövde, och för att kunna avlasta sjuksköterskorna.

‒ Det är mindre stress för dem och mindre risk för att göra fel, säger han.

Vill ha kvar serviceassistenterna

Anki Lövgren och Anneli Platan hoppas att serviceassistenternas tjänster ska permanentas.

‒ Annars skulle vi gräma oss. Då är vi tillbaka på ruta ett, säger Anneli.

Leif Lindsten är facklig förtroendeman i Vårdförbundet och själv distriktssköterska i Skövde. Han är odelat positiv till projektet, som han själv var med och planerade i centrala och lokala samverkansgrupper med arbetsgivaren.

‒ Det här är ett bristyrke. Vi är väldigt pressade och är tacksamma för all hjälp vi kan få med arbetsuppgifter som inte kräver legitimation, säger han.

Även Kommunals Lennart Carlqvist som deltar i planeringen tycker att serviceassisterna är ett bra tillskott, bland annat för medlemmarna som är undersköterskor i äldreomsorgen. Enligt den arbetsbeskrivning som Kommunal godkänt ska assistenterna exempelvis sköta tvätten, städa rummen, duka fram och duka av.

‒ Det frigör tid för våra undersköterskor att jobba med den personliga omvårdnaden som de är utbildade för. Det höjer kvaliteten i vårt kärnuppdrag och minskar stressen. Sjuktalet är skyhögt idag, och vi tror att det hänger ihop med att de har för mycket att göra.

‒ Om sjukfrånvaron sjunker så finansierar det här sig självt. Vi hoppas att forskningen ska visa det, och att politikerna skjuter till de pengar som behövs för att permanenta försöket, säger Lennart Carlqvist.

Lärare och undersköterskor har också fått avlastning

Peter LidströmSkövde kommun och arbetsförmedlingen finansierar tillsammans tjänsterna. Peter Lidström, utvecklingsledare, berättar att de första av 88 serviceassistenter visstidsanställdes i januari 2016 för ett eller två år. Av dem har 10 slutat, 5 fått ordinarie anställning, 2 har gått till heltidsstudier och 3 gått tillbaka till arbetsförmedlingen. Resten är kvar i början av 2017.

De som har fått avlastning är förutom sjuksköterskorna främst förskollärare, personal på äldreboenden och lärare i grund- och gymnasieskolan. I skolan har assistenterna hjälpt barnen med påklädning, rastvaktat och gjort annat praktiskt, vilket gett lärarna mer tid för planering och dokumentation.

‒ Lärarna säger att det har betytt jättemycket för dem, framför allt hjälp med språkstöd för alla nyanlända flyktingbarn i klassrummen.

Flera yrken på väg få serviceassistenter

Innan assistenterna anställdes analyserade fack och arbetsgivare gemensamt arbetsuppgifterna och sorterade ut det som inte kräver högskoleutbildning eller legitimering. Facken, arbetsförmedlingen, HR- och arbetsmarknadsavdelningen träffas månatligen i en arbetsgrupp som ska utveckla arbetssättet. Peter Lidström betonar vikten av att alla parter samarbetar, är överens om målen och respekterar och har tillit till varandras roller.

Flera andra yrkesområden är på väg in. Peter Lidström nämner bland annat tekniska jobb och inom socialtjänsten och HR, där en del mindre komplicerad administration skulle kunna avdelas.

‒ Varje enhet får sätta sig och fundera på vilka arbetsuppgifter som går att lyfta ut. Befattningsbeskrivningen måste bli så tydlig som möjligt, säger han.

Projektet följs av forskaren Daniel Castillo vid Södertörns högskola, som Suntarbetsliv intervjuar i en annan artikel. Peter Lidström hoppas att hans slutrapport ska hjälpa kommunen att ta ställning till om den här arbetsdelningen bör bli permanent.

Skövde är med i ett nätverk med fem andra kommuner som gör liknande projekt, och han uppskattar att ett 50-tal kommuner har hört av sig för att få information eller komma på studiebesök.

Artiklar: Så gör andra

Text: Roland Cox