Våra vänners verktyg

Medarbetarengagemang

Koppla engagemang till resultat

Illustration

Hållbart Medarbetarengagemang

Gemensamt för företag med högt engagemang är att man kontinuerligt tar pulsen på stämningen i arbetsgruppen. Med enkäten Hållbart Medarbetarengagemang (HME) skapar ni förståelse för medarbetarnas engagemang och kopplar det till resultat.

Att uppmuntra, bekräfta och ge feedback till sina medarbetare är några sätt att öka engagemanget på arbetsplatsen. Enkätens nio frågor hjälper dig att se hur engagemanget ser ut idag.

Enkäten fokuserar på tre områden:

  • Motivation
  • Ledarskap
  • Styrning
Frågetecken

Fakta om verktyget

HME-enkäten är utformad av Sveriges Kommuner och Regioner och används idag av flera kommuner och regioner. Många av dem redovisar sina resultat i SKR:s databas Kolada för att kunna jämföra sina resultat och lära av varandra.

Relaterade artiklar