Förr var hjärtinfarkt ofta dödligt, eller krävde lång rehabilitering. Idag kan de flesta börja jobba ett par veckor eller månader efteråt. Med snabb hjälp och bra vård går det fortare att återhämta sig.

Foto: Jörgen Wiklund / TT

Efter hjärtinfarkt - de flesta kan jobba igen

Nio av tio överlever en hjärtinfarkt och de flesta utan allvarliga men. De räknas som friska och kan oftast arbeta som vanligt efter sjukskrivningen. För dem som fått skador behöver man se över vilket arbete som är lämpligt. Det här visar en ny kunskapsöversikt.

Drygt 30 000 svenskar drabbas årligen av hjärtinfarkt. Av dem är drygt 5 000 i en ålder när de fortfarande jobbar. Med stigande pensionsålder och högre överlevnad har allt fler i arbetslivet haft en hjärtinfarkt.

Hur fungerar det att komma tillbaka till arbete efteråt? Två forskare vid Karolinska Institutet har undersökt det i den nya kunskapsöversikten Arbete efter hjärtinfarkt. Den presenterades vid ett seminarium på AFA Försäkring 6 november.

Forskarna har gått igenom riktlinjer, hur många som kommer tillbaka fullt ut i arbete och vilka anpassningar av arbetet som kan behövas.

Svaret är mer positivt än man kan tro, med tanke på hur dramatiskt det låter med hjärtinfarkt. För bara några decennier sedan var hjärtinfarkt ofta dödligt och gav följder för dem som överlevde. Tack vare bra vård och snabb hjälp ser det annorlunda ut idag. Nio av tio av dem som haft en infarkt är varken hel- eller deltidssjukskrivna ett år senare.

En stor andel har ingen nedsättning eller väldigt liten nedsättning av arbetskapaciteten, säger Per Gustavsson, professor i yrkes- och miljömedicin och en av författarna bakom översikten när den presenteras på AFA Försäkring.

Tillbaka efter några veckor

Risken för att återinsjukna är liten. Bara två av hundra drabbas igen under det följande året. Fysisk ansträngning och att få upp pulsen efter hjärtinfarkten är oftast enbart nyttigt.

Även om det är en liten nedsättning av pumpförmågan så är det jättebra med fysisk träning, säger Per Gustavsson.

Oftast förbättras riskprofilen och man är i en bättre situation än tidigare efter en hjärtinfarkt, konstaterar Petter Ljungman, kardiolog, docent i epidemiologi och den andre författaren till rapporten.

För vissa yrken gäller särskilda regler efter en hjärtinfarkt. För övriga är det upp till arbetsgivaren att se till att en riskbedömning görs för den som fått hjärtinfarkt och för tredje man. Har infarkten orsakat rytmrubbningar i hjärtat eller svår hjärtsvikt som kan leda till svimning så kanske man inte kan köra fordon eller arbeta med vissa maskiner.

Om man jobbar i kran till exempel blir man ofta sjukskriven för observation under tre månader, säger Petter Ljungman.

Behöver göra en riskbedömning

Även om man kommer tillbaka till heltidsarbete som vanligt efter hjärtinfarkten är några saker viktiga. Det är viktigt att utvärdera vilka riskfaktorer som varje individ kan ha, och att få bort de riskerna.

– Det handlar om rökstopp, medicinering och så vidare men även om riskfaktorer i arbetet. Man ska väga den fysiska arbetsförmågan mot kraven i arbetet, säger Petter Ljungman.

Så kallat spänt arbete, kombinationen av låg kontroll och höga krav, samt buller är exempel på  faktorer i arbetsmiljön som hänger ihop med ökad risk för hjärtinfarkt.

Diabetes och arbete med riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom är inte heller en lämplig kombination, enligt Per Gustavsson. Företagshälsan, menar han, är bäst lämpad att värdera riskfaktorerna i arbetet och avgöra vad en person som haft hjärtinfarkt inte bör jobba med.

För det fåtal som drabbas av rytmrubbningar eller hjärtsvikt kan det vara svårt att komma tillbaka och jobba som vanligt.

Text: Michael Nyhaga, 12 november 2019

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Nu kan ni få Bättre möten

Ingen vill sitta på möten där bara en pratar, eller där deltagarna inte törs säga vad de tycker. Nej, det man vill ha är möten som är effektiva och meningsfulla,…

Luleås förskolor satsar på sina äldre anställda

Vad behöver äldre medarbetare för att stanna kvar längre i yrkeslivet? För förskolepersonalen i Luleå är det stöd och kompetensutveckling inom IT. Och de har själva hittat flera enkla och…

Så ska sjuktalen ned i tre kommuner

Suntarbetslivs resursteam ger stöd för att skapa friska arbetsplatser där medarbetarna trivs och mår bra. Vindeln, Söderhamn och Orust är tre av de kommuner som tagit vara på möjligheten att…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?