Våra vänners verktyg

Upphandla företagshälsovård

Råd och vägledning vid upphandling av företagshälsovård

Illustration

Upphandla företagshälsovård

Företagshälsovården är en viktig stöttepelare i arbetet för en hållbar arbetsmiljö. Här finns råd vid upphandling, stöd för att se de egna behoven och för att skapa ett långsiktigt, förtroendefullt samarbete.

Råden är uppbyggda i sex steg och innehåller även bilagor och stödmaterial för en framgångsrik upphandling:

  • Förutsättningar för upphandling
  • Beskriva utgångsläge och behov
  • Skapa ett förfrågningsunderlag
  • Granska anbud och fatta beslut
  • Starta och utveckla ett långsiktigt samarbete
  • Uppföljning

Vid upphandling av företagshälsovård bör både arbetsgivare och fackliga företrädare vara delaktiga.

Frågetecken

Fakta om verktyget

Dokumentet (Råd vid upphandling och samarbete med företagshälsovård) är en reviderad version av ett dokument med samma namn som togs fram 2011 på uppdrag av Kommunernas och landstingens Arbetsmiljöråd. Rådet utgörs av representanter från Sveriges Kommuner och Regioner samt de fackliga organisationerna: Svenska Kommunalarbetareförbundet, en vardera av OFR:s förbundsområden (Allmän kommunal verksamhet, Hälso-och sjukvård, Läkare samt Lärarnas Samverkansråd) samt en av AkademikerAlliansen.

Vill du veta mer om upphandling av företagshälsovård, kontakta gärna representanter för centrala parter:

Sveriges Kommuner och Regioner
Anders Westlund
[email protected]

OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
Ameli Andersson
[email protected]

Relaterade artiklar