Upphandla företagshälsovård

Råd och vägledning vid upphandling av företagshälsovård

Upphandla företagshälsovård

Företagshälsovården är en viktig stöttepelare i arbetet för en hållbar arbetsmiljö. Här finns råd vid upphandling, stöd för att se de egna behoven och för att skapa ett långsiktigt, förtroendefullt samarbete.

Råden är uppbyggda i sex steg och innehåller även bilagor och stödmaterial för en framgångsrik upphandling:

  • Förutsättningar för upphandling
  • Beskriva utgångsläge och behov
  • Skapa ett förfrågningsunderlag
  • Granska anbud och fatta beslut
  • Starta och utveckla ett långsiktigt samarbete
  • Uppföljning

Vid upphandling av företagshälsovård bör både arbetsgivare och fackliga företrädare vara delaktiga.