Aktiva rehabkoordinatorer sänkte sjuktalen

7 januari 2019 Lästid: 3 min
Porträtt på Viktoria Andersson, rehabkoordinator på Gävle Strands hälsocentral. Viktoria har en märk sjukhusblus på sig och står i en korridor på hälsocentralen, med ett par personer i bakgrunden.
Viktoria Andersson, rehabkoordinator, hjälper sjukskrivna patienter att komma tillbaka i arbete. Numera är hela hälsocentralen Gävle Strand involverad.

Foto: Ville Mähönen, Region Gävleborg

En mer aktiv roll och tidigare kontakt med de sjukskrivna. Det är grunden i det nya arbetssätt som rehabkoordinatorerna på två hälsocentraler i Gävle har prövat, med lyckat resultat.

– Vår ambition har varit att skapa en annan modell för hur vi tar hand om de personer som söker hjälp hos oss, säger Viktoria Andersson.

Hon är rehabkoordinator på en av hälsocentralerna i Gävle och den som har hållit i projektet. Hälsocentralen Gävle Strand och Sätra hälsocentral i Gävle har under 2018 utvecklat rollen för sina rehabkoordinatorer. För det arbetet har de fått medel från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Rehabkoordinatorerna har tagit en mycket mer aktiv roll jämfört med tidigare. Under projektet har de prioriterat att stötta de patienter som har en anställning.

Hela hälsocentralen engagerad

Hela hälsocentralen är mer engagerad i arbetet med att på olika sätt systematiskt se till att patienterna får tidigt stöd av rehabkoordinatorerna.

  • Rehabkoordinatorerna får veta samma dag som patienten ringer till hälsocentralen, om patienten bokas för läkarbesök som gäller sjukskrivning. Det berättar rådgivningssköterskorna, som tar emot patientsamtalen, för dem.
  • Rådgivningssköterskorna har fått en särskild checklista för att fråga om patienternas arbetsförhållanden.
  • Rehabkoordinatorerna deltar ofta på det första läkarbesöket på hälsocentralen.
  • Rehabkoordinatorerna ordnar möten med patient, arbetsgivare och läkare. Ibland är också andra med, till exempel sjukgymnast, arbetsterapeut eller psykolog.

Med på läkarbesöken

Mycket av det här arbetet är sådant som görs av rehabkoordinatorer också på andra vårdcentraler.

– Det som skiljer ut oss är nog att vi är med mer på läkarbesöken. Vissa läkare uppskattar det här otroligt mycket. De tycker att vi ställer frågor som de aldrig hade kommit på. Det finns förstås också de som är lite frågande inför vår närvaro.

Den fysiska närvaron av rehabkoordinatorerna under själva läkarbesöket gör det enklare att hämta in godkännande för att ta kontakt med patientens arbetsgivare och ordna ett möte med dem och patienten.

– Tidigare hade vi ofta bara kontakt med patienterna per telefon. Om vi då frågade om vi kunde göra något för att underlätta på arbetsplatsen, svarade de ofta ”Det sköter jag själv” eller ”Jag vill inte vara besvärlig och be om ett möte med min chef”.

Samarbete med vårdens arbetsplatser

Anställda inom vården ligger högt i sjukskrivningstal. Därför har rehabkoordinatorerna arbetat för att göra sin metod känd, bland annat för HR-avdelningar inom vårdverksamheter som Region Gävleborg bedriver. Syftet var att skapa kontakt och diskutera framtida samarbete.

Det nya arbetssättet har gett resultat. Sjukskrivningarna har minskat med tio procent på de två hälsocentralerna under år 2018, jämfört med året innan. Personalen tycker också att arbetsflödet kring sjukskrivningar fungerar bättre. Det visar en utvärdering av satsningen som Viktoria Andersson har gjort.

Nu finns planer på att införa arbetssättet på de övriga hälsocentralerna i regionen.

– Vi är långt ifrån klara. Men jag tycker vi är något på spåren. Och vi är definitivt till nytta för både läkare, patienter och arbetsgivare med det här nya arbetssättet, säger Viktoria Andersson.

Rehabkoordinatorer - det här gör de

En rehabkoordinator samordnar vården för den sjukskrivne och ger stöd för återgång i arbete.

De kan till exempel

  • vara med på läkarbesök på vårdcentralen
  • stötta den sjukskrivne i kontakten med försäkringskassan
  • hålla i möten med arbetsgivare och den sjukskrivne för att diskutera anpassningar på arbetet

Idag finns koordinatorer på nästan alla vårdenheter i primärvården. Flera regioner har också infört funktionen. 

Läs mer om rehabkoordinatorer på SKRs webbplats.

Ta hjälp av Prehabguiden

Människor i skogen. Bild från Suntarbetslivs verktyg Prehabuiden.Suntarbetslivs verktyg Prehabguiden vägleder vid arbetsanpassning och rehabilitering. Verktyget vänder sig till

  • Chefer och HR
  • Medarbetare
  • Skyddsombud

Klicka här för att börja utforska verktyget!

Text: Åsa Hammar