Tunga lyft som gravid – regler behövs

28 mars 2014 Lästid: 3 min
Sammanfattning av artikeln

En dansk studie visar att tunga lyft tidigt i graviditeten ökar risken för spontanabort. Ju tyngre och fler lyft, desto större risk.

Det finns inga rekommenderade gränser för hur mycket gravida får lyfta i arbetet men Arbetsmiljöverket rekommenderar lyfthjälpmedel.

Grundade på forskningsresultaten i studien rekommenderar forskaren max 20 kg lyft och högst 100 kg per dag.

Lyft tidigt under graviditeten ger en ökad risk för spontanabort. Ju fler kilo som man lyfter under loppet av en dag och ju tyngre lyft, desto större är risken. Det menar danska forskare.

Foto: Kjell Gustafsson KG/TT

Sammanfattning av artikeln

En dansk studie visar att tunga lyft tidigt i graviditeten ökar risken för spontanabort. Ju tyngre och fler lyft, desto större risk.

Det finns inga rekommenderade gränser för hur mycket gravida får lyfta i arbetet men Arbetsmiljöverket rekommenderar lyfthjälpmedel.

Grundade på forskningsresultaten i studien rekommenderar forskaren max 20 kg lyft och högst 100 kg per dag.

Tunga lyft när man är gravid kan öka risken för missfall. Det visar en stor dansk studie. Trots hjälpmedel lyfter många anställda inom vård och omsorg fortfarande tungt. Forskarna efterlyser nu tydliga rekommendationer för hur mycket gravida kan lyfta.

Ett forskarlag på Juliane Marie Centret vid Rigshospitalet i Köpenhamn har genomfört ett projekt som bygger på statistik om mer än 70 000 yrkesarbetande gravida kvinnor. Studien utfördes under perioden 1996 till 2002. Av dessa drabbades nära 3 000 av spontanabort. En av forskarna, barnmorskan Mette Juhl, säger:

– Vi finner att lyft tidigt under graviditeten ger en ökad risk för spontanabort. Ju fler kilo som man lyfter under loppet av en dag och ju tyngre lyft, desto större är risken.

Kvinnor som under en dag lyfter mer än 1 000 kilo fördubblade risken, jämfört med kvinnor som inte lyfte tungt på jobbet. Men redan när de gravida lyfte sammanlagt mer än 100 kg under en arbetsdag så ökade risken, förklarar Mette Juhl.

Saknas rekommendationer för tunga lyft

Mette Juhl tycker att kvinnor ofta överlämnas till att själva bedöma hur mycket de ska lyfta. Danska arbetsmiljöverket har inte längre några rekommendationer med gränser för hur mycket man bör lyfta. Svenska Arbetsmiljöverket har en föreskrift om gravida och ammande arbetstagare, där man rekommenderar lyfthjälpmedel. Men man säger inget om några viktgränser. Om risker med lyft skriver verket mycket allmänt:

”En stor fysisk belastning kan påverka graviditeten negativt och bland annat orsaka sammandragningar i livmodern. Som i andra sammanhang finns det stora individuella skillnader i känslighet. En och samma individ kan påverkas i olika grad och på olika sätt i olika skeden av graviditeten och vid skilda graviditetstillfällen.”

Det behövs mer forskning

På nätplatser för gravida finns exempel på barnmorskor som hävdar att det är en myt att tunga lyft skulle innebära en risk. Man kan lyfta lika mycket som man gjorde innan graviditeten, sägs det. Men detta dementeras nu av den danska undersökningen.

Max 20 kg i enstaka lyft

Mette Juhl berättar att de danska arbetsmiljörekommendationer som tidigare fanns, med tiden blev alltmer oprecisa:

Inga lyft över 20 kg och högst 100 kg per dag

– Fram till 2009 var rekommendationen att gravida inte skulle lyfta mer än tolv kilo åt gången och inte mer än 1 000 kilo under loppet av en dag. Detta tog man bort för att det saknades riktigt vetenskapliga belägg för de precisa kilouppgifterna. Men det är ett problem både för gravida och vårdpersonal, för nu har de inte längre något tydligt att luta sig mot, säger hon.

Om hon själv skulle utdela rekommendationer, grundade på forskningsprojektets resultat, skulle de bli rejält annorlunda än de som fanns tidigare.

– Inga lyft över 20 kg och högst 100 kg per dag, säger hon.

För att ge mer precisa anvisningar behöver man fler studier, konstaterar hon. Hon efterlyser mer djupgående och specialinriktade forskningsprojekt om vilka jobb och arbetsområden som är särskilt bekymmersamma. Sådana studier skulle göra det möjligt för barnmorskor och läkare att ge råd till kvinnor att de bör begära att få andra arbetsuppgifter under graviditeten.

Läs mer: Resultaten från forskningsstudien finns med i den här artikeln i Scandinavian Journal of Work, Environment & Health.

Mer information och stöd

Text: Mats Utbult