sjuksköterska vid patients säng

The Fantastic Five - så kallas de fem hjälpmedel som Region Midtjylland har valt ut för att underlätta förflyttning av patienter. Hjälpmedlen finns nära patienterna och personalen är utbildad att använda dem.

Foto: Ines Sebalj/TT

Danmark satsar stort på förflyttningskunskap

Här sparas ryggar och pengar. Sjukhusen i danska Region Midtjylland har på fyra år minskat flyttolyckorna med en tredjedel och halverat sjukkostnaderna. Det har lyckats genom att de ansvariga för arbetsmiljön har valt ut fem hjälpmedel ‒ ”The Fantastic Five” ‒ och jobbar för att de verkligen används.

Att flytta patienter sliter på kroppen. Högre upp i sängen, från säng till toalett, från rullstol till säng. Region Midtjylland motsvarar ett svenskt landsting och har cirka 20 000 anställda. Det är en av Danmarks största arbetsgivare.

Sjukdom på grund av fall, belastning och förslitning kostar stora pengar och lidande för de drabbade.

Olyckorna gick ner

Regionen har arbetat i flera år med att minska sjukfrånvaro och skador på grund av förflyttning, och det har gett resultat:

 • Mellan 2011 och 2015 sjönk olycksfrekvensen med 31 procent. Antalet sådana olyckor per miljon arbetstimmar sjönk från 1,6 till 1,1.
 • Sjukfrånvaron på grund av olyckor i samband med förflyttning minskade med 56 procent (2013-2015).
 • Regionens kostnader för den relaterade frånvaron uppskattas ha sjunkit från 4,8 till 2,3 danska kronor.

I slutet av april fick anställda från den danska regionen resa ner till Malta och ta emot ett officiellt erkännande och diplom från Europeiska arbetsmiljöbyrån. Det skedde vid en utdelning av priser för goda praktiska lösningar, en del av kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv.

På plats på Malta var bland andra Kirsten Hansen, sjuksköterska på intensiven och facklig representant i en samverkanskommitté inom regionen.

‒ Ja, det var fint. Vi är stolta över att vårt arbete blir känt och att våra metoder kan komma till nytta även hos andra, säger hon.

Flera åtgärder – och länge

Framgången beror på att man gör flera saker parallellt, menar hon och Jonna Pedersen, arbetsmiljöansvarig chef vid koncernens HR-avdelning.

‒ Vi har satt in riktigt många åtgärder och varit uthålliga över åren. Det handlar om att både se på verksamhet, organisation och utbildning, säger Jonna Pedersen.

Arbetsmiljöansvariga i regionen har arbetat för att få fram enklare redskap och bedömt fem som särskilt bra:

Fem utvalda hjälpmedel

 • Glidmatta, som gör det lättare att flytta upp en patient i sängen
 • Lyft och sele
 • Drag-/glidlakan
 • Överflyttningsplattform (en ”pirra” för flytt från säng till rullstol)
 • Överflyttningsskiva (från säng till säng)

‒ Vi har också jobbat med att sprida kunskap och metoder för förflyttning. Det hjälper inte att ha 30 förflyttningshjälpmedel om ingen vet hur de används, säger Jonna Pedersen.

Renodlingen gör det också lättare att utbilda och gör inköpen billigare.

Engagemang hos cheferna avgörande

På de lokala sjukhusen finns särskilda förflyttningsvägledare, som ingår i ett nätverk. Nyckelpersoner på avdelningarna utbildas i att använda redskapen, liksom cheferna.

‒ Ledningens engagemang är faktiskt en av de faktorer som ger mest resultat, det har vi sett. Om man kan förändra kulturen på varje avdelning så påverkar det väldigt mycket. Det ska kännas naturligt att riskvärdera alla förflyttningar och att använda hjälpmedlen, säger Jonna Pedersen.

Hon vill att ledarna sprider en kultur som säger att ”så här jobbar vi hos oss”. Att det är bra för en själv och hänsynsfullt mot kollegerna.

‒ De har ju ingen nytta av att du ligger hemma på soffan med dålig rygg, säger hon.

Alla får e-learning

Kunnande sprids fortlöpande via kurser och webbresurser. Region Midtjylland har tagit fram e-learningprogram och etablerat Förflyttningsportalen som puffar för att använda ”sängen och de fantastiska fem hjälpmedlen”. Där finns videos om hur man använder dem, metodböcker och kontakter.

Alla sjukhus i regionen har anammat ”The Fantastic Five”, berättar Maja Illum, fysioterapeut som jobbar som arbetsmiljökonsulent placerad centralt hos HR.

‒ Vid alla sjukhus har ledningen beslutat att personal som arbetar med förflyttning ska gå igenom e-learningkursen, berättar hon.

Hjälpmedel nära patienten

Sjuksköterskan Kirsten Hansen arbetar vid en avdelning för intensivvård vid universitetssjukhuset i Århus när hon inte ägnar sig åt arbetsmiljöfrågorna.

‒ Det är viktigt att hjälpmedlet finns nära patienten så att man inte behöver ödsla tid på att gå och leta efter det. På min avdelning ser vi till att det finns en glidmatta i sängen när patienten kommer.

‒ Personalen måste förstås läras upp, och när de möter hjälpmedlen varje dag så blir de bra på att använda dem. När man bara har fem hjälpmedel så blir man bättre på att hantera dem.

Text: Roland Cox, 01 augusti 2017

Senaste artiklar

Så vässade Hässleholm sin samverkan

I Hässleholms kommun har arbetsgivare och fack utvecklat sin samverkan. Konkreta mallar för möten och stödmaterial för arbetsplatsträffar är några resultat av arbetet. Arbetsmiljön är mera i fokus nu, anser…

4 Ess sänkte sjukskrivningstalen i Småland

Samverkansmöten tidigt i sjukskrivningsprocessen och arbetsmiljöutbildningar för chefer. Det är två viktiga delar i metoden 4 Ess, som har lett till drastiskt sänkta sjukskrivningstal i tre småländska kommuner. 4 Ess…

Digitaliseringscoacher löser vardagsproblem

Appar till tvättstugelås, matbeställningar online och digitala levnadsberättelser på äldreboenden. Det är några projekt som har lanserats och testats, sedan Kungsbacka utsåg nio medarbetare till digitaliseringscoacher. I Kungsbacka kommun har…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kunskapsöversikter

Konsten att hitta rätt kunskap

Det sker mycket forskning inom arbetsmiljöområdet, och mycket av slutsatserna samlas i kunskapsöversikter. Men det gäller att vara på tårna...