När man flyttar riktigt tunga patienter

6 mars 2014 Lästid: 4 min
Den här bilden illustrerar övervikt som arbetsmiljöproblem, på omslaget till en checklista från statens byggforskningsinstitut i Danmark.

Foto:

I vård och omsorg kan mycket överviktiga patienter orsaka arbetsskador och förslitning hos de anställda. Det räcker inte alltid med hjälpmedel, förflyttningsteknik och tillräckligt många händer. I ett danskt projekt har man nu ställt samman de krav på utrymme som behövs för att flytta de tyngsta patienterna – 200 kilo och däröver.

Torben Garbo är arbetsmiljöexpert på Odense universitetssjukhus och har suttit med i styrgruppen för projektet, som har fått stöd av en fond för förebyggande arbetsmiljöarbete. På två nätplatser (Videncenter for Arbejdsmiljø och danska Socialstyrelsen) berättar han om de utmaningar som de tyngsta patienterna innebär för vården och omsorgen:

– Vi har haft patienter som vi har haft svårt att köra till intensiven, eftersom hissen eller dörrarna inte var breda nog. Vi har också golv som inte klarar tyngden av både den tunga patienten och hjälpmedlen. Det finns idag patientrum där patienterna har vuxit ur de fysiska ramarna.

–Om utrymmet inte är tillräckligt, kan det gå ut över personalens ergonomiska arbetsförhållanden, säger Torben Garbo. De kan inte stå tillräckligt på ett ordentligt sätt. De får många vridningar och ett långt avstånd att sträcka sig. De riskerar därför att bli överbelastade även när det kanske inte handlar om att genomföra ett lyft.

Handfasta rekommendationer

I projektet har Odense universitetssjukhus samarbetat med Nyborgs kommun, statens byggforskningsinstitut och ett konsultföretag. Vårdanställda och experter på förflyttningsteknik har testat vanliga arbetssituationer med patienter som väger mer än 200 kilo. Erfarenheterna har man sammanfattat i en liten handbok med handfasta rekommendationer.

Enligt Hanne Finsen, chef inom vård och omsorg i Nyborgs kommun, är de svårt överviktiga en stor utmaning, på institutioner och äldre boende liksom i hemmiljö.

– Vi har saknar en särskild handledning i vad det i praktiken krävs för att vårdanställda ska kunna utföra sitt arbete på ett sätt som är försvarlig. Hur mycket plats behöver det exempelvis vara om man ska flytta en patient på 200 kilo och sängen är 30 centimeter bredare än en normal säng? Och finns det överhuvudtaget plats till nödvändiga hjälpmedel i patienternas bostäder?

Påverkar framtida byggen i vård och omsorg

Från det statliga byggforskningsinstitutet hoppas man att den nya handledningen ska bidra till att de som bygger nya sjukhus och äldreboenden redan i förväg tänker på att det finns svårt överviktiga patienter. Så här uttalar sig arkitekten Lone Sigbrand för de två nätplatserna:

– Vi måste tänka på bredare dörrar och mer plats när vi bygger nytt och vi ska se till att vi har en rimlig arbetsmiljö. Hittills har man inte tänkt på att en del människor är större än vad som är normalt. Men med projektet har vi nu fått de checklistor vi behöver och anvisningar om exakt vilka utrymmeskrav som finns.

– Vi uppfattar det som att vägledningen med de exakta kraven på både utrymme och belastning är någonting som arkitekter har efterfrågat. Och något som de i hög grad är villiga att använda sig av när de arbetar med framtida byggen.

I ett annat projekt, vid Lillebältsjukhuset, har man studerat effekterna när man får in patienter med stor övervikt. Där visar man att patienter över 130 kg innebär en påfrestning för de anställda och då krävs att man sätter in extra personal.

Vi måste tänka på bredare dörrar och mer plats när vi bygger nytt

Normer anpassade till normalviktiga

Fetmaepedemin som sprider sig över stora delar av världen är alltså inte bara ett folkhälsoproblem – det blir också ett växande arbetsmiljöproblem för de vård- och omsorgsanställda som ska ta hand om de svårt överviktiga. Det gäller exempelvis att utrymmet omkring sängen på ett äldreboende eller i en sjukhussal är tillräckligt stort för att flera anställda ska komma åt att lyfta, och göra det på rätt sätt. Och badrummet måste vara tillräckligt stort för att överviktiga patienter och boende ska kunna vända sig.´Men varken i Danmark eller Sverige är det någon självklarhet att det finns tillräckligt stora rum och utrymmen, för normerna är anpassade till normalviktiga.

Redan kraven för normalviktiga kan vara svåra att uppfylla. I oktober 2012 ifrågasatte politiker i Stockholm i en debattartikel Arbetsmiljöverkets utrymmeskrav på äldreboende, och inte minst kraven på hur snabbt de ska åtgärdas – och man menar att detta kommer att ”orimligt paragrafrytteri tvingar de äldre att flytta”. Och Arbetsmiljöverkets generaldirektör svarade att ”kommunpolitikerna inte tar sitt arbetsmiljöansvar”.

FOTNOT: Danmarks nationella forskningscentrum för arbetsmiljö, NFA, har sedan 2005 ett särskilt kunskapscentrum för att sprida forskningsresultat, Videncenter for Arbejdsmiljø, med nätplatsen www.arbejdsmiljoviden.dk.

Text: Mats Utbult