Håll koll på luften i simhallen

20 september 2022 Lästid: 4 min
Simlärare undervisar en grupp barn
För dem som arbetar i simhallen kan luften bli ett arbetsmiljöproblem. Det gäller att hålla koll på halterna av skadliga ämnen, säger forskare.

Foto: Istockphoto

Luftvägsbesvär och irritation i ögon och näsa. Det är några risker med att jobba i simhall, där klor används för att rena vattnet. Nu har forskare undersökt hur stora problemen är i svenska simhallar, med förhoppningen att kunna skapa en bättre arbetsmiljö för dem som arbetar här.

Arbets- och miljömedicin i Örebro är både en patientmottagning och forskningsinstitution för sådant som rör arbetsmiljö och hälsa. Här arbetar forskaren Jessica Westerlund, och här fick hon också idén till sin doktorsavhandling:

– Vi får in patienter från företagshälsovården och från primärvården, med arbetsrelaterade besvär. Och vi har haft flera patienter med luftvägsrelaterade besvär som arbetar i simhallar.

Det är när simhallarna använder klor för att rena vattnet som två skadliga ämnen kan bildas och spridas i luften: trikloramin och trihalometaner. Dessutom kan endotoxiner bildas från bakterier i simhallen, och frodas i den varma fuktiga luften.

Trikloramin och endotoxiner kan orsaka irritation i ögonen och luftvägarna. Några av trihalometanerna kan vara cancerframkallande.

Mätningar av hur personalen mår

Under studien har Jessica Westerlunds forskargrupp mätt hur vanligt det är med de här tre ämnena.

– Vi har gjort luftmätningar i kommunala fritidsbad, habiliterings- och rehabiliteringsbad och äventyrsbad. Total har vi mätt i 23 simhallar.

De har också undersökt hur personalen mår.

– Vi gjorde medicinska undersökningar på personalen kopplat till luftvägshälsa. Vi bad också personalen att fylla i ett frågeformulär där vi frågade om luftvägs- och ögonsymtom.

Kan trigga igång besvär

Och resultaten är ganska tydliga.

  • 32 procent av medarbetarna i simhallar och äventyrsbad rapporterar ögonsymton. Det kan jämföras med 18 procent i en kontrollgrupp som arbetar på kontor.
  • 31 procent på simhallar, och 27 procent på äventyrsbad rapporterar nässymtom – jämfört med 23 procent av kontorsarbetarna.
  • 26 procent på simhallar och 27 procent på äventyrsbad rapporterar halssymton – jämfört med 20 procent av kontorsarbetarna.

– Det här visar att simhallar är en miljö som kan trigga igång besvär. Mest är det på äventyrsbaden. Det kan bero på att det är mycket människor här, mycket vattenrörelser och ofta ganska hög vattentemperatur.

Allt sådant påverkar nämligen halterna i luften. Och har besökarna inte duschat ordentligt innan badet behöver man också använda mer klor för att hålla vattnet rent, och då blir halterna i luften större.

De här hälsoproblemen är inte särskilt belysta sedan tidigare.

– Det har gjorts studier i andra länder men inte i Sverige. Man vet ju om att de som arbetar i simhallens källare och hanterar kemikalier ska vara försiktiga, men man pratar inte så mycket om de som jobbar i resten av simhallen.

Tips till simhallar

Det finns idag inga svenska gränsvärden för de ämnen som forskarna har undersökt – bara riktlinjer. Jessica Westerlund hoppas att hennes studie kan bidra till att skapa nya gränsvärden.

Men hon tycker att de som ansvarar för arbetsmiljön i simhallarna kan agera redan idag.

– Håll koll på trikloraminvärdena i luften, och håll er under de riktvärden som finns. Kontakta företagshälsovården – de har ofta utrustning för att ta prover på luften.

Det finns också annat som kan påverka halterna av de skadliga ämnena i luften.

– Se till att ventilationen är god. Försök gärna kombinera reningstekniker för att få ner mängden klor. Och arbeta med hygienen hos besökarna. Ha till exempel tvål och schampoo tillgängliga i duscharna, och uppmuntra besökarna att använda dem.

Kort om studien

Namn: Occupational Exposure to Trichloramine and Trihalomethanes in Swedish Indoor Swimming Pools: Evaluation of Personal and Stationary Monitoring

Projektledare: Jessica Westerlund vid Örebro Universitet

Publicerad: 2022

Här kan du läsa mer om avhandlingen!

Checklistor för att hålla koll på arbetsmiljön

Illustration hand som håller checklista med pennaAnvänd Suntarbetslivs checklistor för att hålla koll på arbetsmiljön!

I checklistan för den fysiska arbetsmiljön finns det bland annat frågor om luftkvalitet och om hälsobesvär i form av irritation i ögon, näsa och hals.

Klicka här för att komma direkt till checklistan!

Text: Anna Wettergård