Tid för samtal. Grevåkerskolan i Hammerdal utvecklar sina arbetsplatsträffar som en del av projektet Kasam 2.0. Från vänster lärarna Maria Roos, Lotta Wilhelmsson, Laila Sandqvist, Camilla Odelberg, Anneli Pålsson.

Foto: Anneli Åsén Carlsson / TT

Tid för samtal i Strömsund

På Grevåkerskolan i Strömsund håller man nu arbetsplatsträffar på ett nytt sätt. Träffarna spelar en viktig roll i det hälsofrämjande förändringsarbete som pågår i kommunen. Delaktighet är ett av nyckelorden.

– Sån här tid för samtal har vi inte haft förut. Det är väldigt bra att vi som jobbar nära varandra i vardagen kan sitta här och diskutera frågor som är viktiga för oss.

Det säger Camilla B. Odelberg, lågstadielärare på Grevåkerskolan i Hammerdal, några mil från Strömsund.

Den här eftermiddagen (11 mars 2020) är det arbetsplatsträff, APT, i musik- och bildsalen. Väggarna pryds av elevbilder i olika tekniker. Bakom rektor Anna Albertsson står ett jättekeyboard på högkant. Strax intill: ett turkosblått trumset.

Runt det stora hästskoformade bordet sitter ett tjugotal pedagoger från arbetslagen F-3, 4-6 och 7-9. Biträdande rektor Staffan Moberg slår sig ner på kanten, granne med diskbänken för penseltvätt.

Hälsofrämjande projekt

Skolledningen och medarbetarna på Grevåkerskolan jobbar för att ge arbetsplatsträffarna en hälsofrämjande profil. Det är ett led i kommunens utvecklingsprojekt Kasam 2.0. Kasam står för ”känsla av sammanhang”.

Hittills har skolpersonalen gått den första av tre workshoppar som alla anställda ska delta i. Den handlade om vad ”en god arbetsmiljö” egentligen innebär.

Projektet drog igång hösten 2019. Målet är att arbeta fram modeller för hälsofrämjande APT:er och utvecklingssamtal. De i sin tur är tänkta att leda till bättre arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro.

Ett viktigt inslag är att lyfta fram det som fungerar bra på arbetsplatsen ­– friskfaktorerna ­– och inte bara titta på risker och problemområden. (Läs mer i faktarutan och i artikeln En känsla av sammanhang i Strömsund)

Mingel med beröm

Den här arbetsplatsträffen inleds med en runda, där alla arbetslag ger en kort bild av nuläget. Vad är på gång just nu? Något särskilt som kräver våra krafter? Vilka glädjeämnen finns?

Jag är glad att du är tillbaka.

– Signalera om något inte är hanterbart, säger Anna Albertsson efter varje rapport.

Efter rundan ber hon alla att resa sig, mingla och säga positiva saker till varandra.

Stämningen är lite tvekande och fnissig. Men snart hörs repliker som ”Jag är glad att du är tillbaka.” ”Fint att du tagit över idrottslektionerna.” ”Du är bra på tigrinja.” ”Jag gillar att höra ditt skratt.” ”Snygg tröja.”

Det kändes bra, konstaterar deltagarna efteråt.

I inledningen av Kasam-projektet undersökte kommunen den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatserna. De har sedan fått fördjupa sig i sina egna resultat.

Lärare och ledning på Grevåkersskolan har gemensamt ringat in olika utvecklingsområden, beskriver Anna Albertsson. Samtidigt ska de lyfta fram det som fungerar bra på skolan, så att det kan fortleva.

– Vi ska till exempel bli bättre på uppmuntran. Och bättre på att säga vad vi tycker.

Strukturerade samtal

Nu blir det gruppsamtal, och idag har lärarna prioriterat:

 • Arbetsbelastning/återhämtning,
 • möjlighet till stöd från arbetskamrater/ledning,
 • känslan då man kommer till jobbet.

I ett grupprum samlas F-3-lärarna Camilla B. Odelberg, Laila Sandqvist, Anneli Pålsson och Lotta Wilhelmsson samt specialläraren Maria Roos.  I andra utrymmen sitter andra smågrupper och pratar om samma frågor.

Samtalet följer en tydlig modell: var och en reflekterar enskilt en stund och skriver ner sina tankar. Sedan följer en halvtimmes samtal.

Idag handlar F-3-lärarnas samtal bland annat om schemaläggning. Fler gemensamma raster skulle ge bättre möjlighet till samarbete, avlastning och återhämtning, menar de. De har 15 minuter mötestid ihop i början av arbetsdagen, vilket alla uppskattar. Sedan finns det sällan tid att prata med kollegor.

De sammanställer sina förslag och mejlar till cheferna.

Klimatet upplever de som öppet och prestigelöst. Det är lätt att be om hjälp och känns oftast bra att komma till jobbet på morgonen.

Grund för förändring

Laila Sandqvist tror att den nya modellen ger goda förutsättningar för förändring.

– Det är bra att vi lyfter frågor i en diskussion som kan leda fram till något. Annars är det lätt att man går och smågnäller. Det är viktigt att slå vakt om det som är bra, säger hon.

När alla återsamlas blir det information bland annat om kommande studiedagar och ombyggnadsplaner. Sedan en diskussion om skolans förberedelser med anledning av coronaviruset. Hur kan vi gå över till distansundervisning om det skulle behövas? Slutligen ber Anna Albertsson om förslag på frågor till kommande APT. Vad ska vi diskutera lite djupare nästa gång?

Ord som genus, övergångar, gemensamt tänkande, respekt i klassrummen och mentorskap poppar upp på vita duken, allteftersom medarbetarna skriver på sina datorer.

Arbetsplatsträffar behöver handla om rätt frågor för att kännas meningsfulla.

– Arbetsplatsträffar behöver handla om rätt frågor för att kännas meningsfulla, säger Anna Albertsson. Alla ska vara delaktiga.

Hon räknar med att det hälsofrämjande förhållningssättet har kommit för att stanna.

Läs mer om projektet Kasam 2.0 i artikeln En känsla av sammanhang i Strömsund.

Text: Margareta Edling, 28 april 2020

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Så vässade Hässleholm sin samverkan

I Hässleholms kommun har arbetsgivare och fack utvecklat sin samverkan. Konkreta mallar för möten och stödmaterial för arbetsplatsträffar är några resultat av arbetet. Arbetsmiljön är mera i fokus nu, anser…

4 Ess sänkte sjukskrivningstalen i Småland

Samverkansmöten tidigt i sjukskrivningsprocessen och arbetsmiljöutbildningar för chefer. Det är två viktiga delar i metoden 4 Ess, som har lett till drastiskt sänkta sjukskrivningstal i tre småländska kommuner. 4 Ess…

Digitaliseringscoacher löser vardagsproblem

Appar till tvättstugelås, matbeställningar online och digitala levnadsberättelser på äldreboenden. Det är några projekt som har lanserats och testats, sedan Kungsbacka utsåg nio medarbetare till digitaliseringscoacher. I Kungsbacka kommun har…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kunskapsöversikter

Konsten att hitta rätt kunskap

Det sker mycket forskning inom arbetsmiljöområdet, och mycket av slutsatserna samlas i kunskapsöversikter. Men det gäller att vara på tårna...