Ta tempen på din arbetssituation

17 februari 2015 Lästid: 5 min
Fyra personer står i en cirkel och gör en fistbump.
Ringa in vad ni är nöjda med och vad ni behöver arbeta med för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Ett sätt att göra det är genom att använda samma återkommande frågor på era arbetsplatsträffar.

Foto: Pexels

Med hjälp av några få musklick kommer både den psykosociala och fysiska arbetsmiljön upp på bordet. Några minuter senare fokuserar lärare och rektor på konkreta åtgärder. Så går det till vid varje arbetsplatsträff på Virginska gymnasiets hantverksprogram i Örebro.

Den här artikeln är från 2015. Förhållanden kan ha ändrats sedan dess, men hämta gärna inspiration från metoden och från länktips upptill artikeln. 

Hur står det till med min arbetsbelastning? Hinner jag med att planera mitt jobb? Hur tycker jag att de som leder verksamheten levererar? Och hur pass bra eller dålig anser jag att min fysiska arbetsmiljö är?

Oavsett var vi jobbar och med vad, dyker nog den här typen av frågor ofta upp i våra medvetanden.

För att kunna ringa in problem och göra något åt dem men också uppmärksamma det som man är nöjd med, tar lärare och programledare på Virginska gymnasiets hantverksprogram i Örebro regelbundet tempen på sin arbetsmiljö tillsammans med rektorn.

Tempen på klimatet

Carin Arnesson

Vid varje arbetsplatsträff, apt, en gång i månaden gör de en så kallad klimatmätning för att få ett aktuellt underlag att utgå ifrån.

– Mätningen hjälper oss att jobba med till exempel psykosociala frågor, som annars kan vara svåra att ta tag i, säger naturkunskapsläraren Carin Arnesson.

IT-programmets samordnare på skolan, Jörgen Larsen, skickar i samband med varje arbetsplatsträff en länk i mejlen till alla deltagare. Den går till en kort webb-enkät som han har sammanställt. Med hjälp av fem olika påståenden och svarsalternativ får lärarna skatta sin arbetsmiljö.

Stämmer det här med min upplevelse?

”Min arbetsbelastning och min tid för planering kommande månad är hanterbar”, är ett exempel på påstående som de får ta ställning till. Svarsalternativen för samtliga påståenden är:

• Stämmer bra
• Stämmer ganska bra
• Stämmer delvis
• Stämmer inte alls

Svar och handling hör ihop

När Suntarbetslivs utsända är på plats, sitter alla med sina bärbara datorer framför sig runt ett bord. Arton lärare, inklusive programledare för frisör-, stylist-, florist- och textil design-klasserna som ingår i hantverksprogrammet på skolan, får några minuter på sig att välja bland svarsalternativen.

Vem som har tyckt vad framgår inte av svaren, de är anonyma. Det i sig kan bidra till att fler vågar dela med sig av sin uppriktiga och osminkade uppfattning av situationen.

Efter några minuter och i vissa fall ännu kvickare, fäller lärarna ner sina bildskärmar. Det är tecknet för ”jag är klar.” När alla datorer är hopfällda vet Jörgen Larsen att det är dags att sammanställa svaren med hjälp av ett gratis program på nätet.

Någon minut eller två senare kan alla se på sin datorskärm och på en stor projektorduk i rummet hur gruppen svarade. Flerfärgade cirkeldiagram och procentsatser hjälper till att illustrera svaren.

En grupp människor sitter i ett mötesrum. I bakgrunden syns en powerpointpresentation.

Konkreta förslag

Rektorn för hantverksprogrammet, Anna Karin Anfelt, håller i arbetsplatsträffarna.

– Siffrorna är bättre än i höstas, konstaterar hon och syftar bland annat på frågan om arbetsbelastning och tid för planering.

35 procent eller sex av lärarna i rummet tycker det stämmer bra att just den situationen är hanterbar men de flesta, 41 procent, svarar ”ganska bra”. Åtta procent eller en person, tycker inte att det stämmer alls.

Efter sifferfakta är det dags för konkreta förslag om förbättringar och utdelning av arbetsuppgifter – bestämma vem som tar ansvar för vad och sätter bollen i rullning.

– Vid skolstart med ny klass är det mycket jobb för oss med elevers in- och avhopp, säger en lärare. Men det är ju mindre att göra med en trea på hösten. Det vore bra om man tar hänsyn till det när våra scheman sätts.

– Jag tar med mig det till schemaläggningen, säger rektorn. Ta också själva upp det här på nästa arbetslagsmöte.

Ledning i oskyddat ljus

Här får också programledare och rektor ett skarpt strålkastarljus på sig. Och ett tydligt kvitto från lärarna på utfört uppdrag. Ett påstående lyder: ”Rektor och programledare leder verksamheten på ett bra sätt.”

Idag tycker 61 procent att det stämmer bra och 28 procent har kryssat för ”ganska bra”. Elva procent anser att påståendet stämmer delvis.

– Du brukar svara fort och är tillgänglig, kommenterar en lärare till rektorn.

Den här sortens temperaturtagning på arbetsmiljön införde en annan rektor på skolans idrottsprogram för några år sedan. Och sedan något år tillbaka använder lärare och rektor på Virginska gymnasiets hantverksprogram mätningen för att förbättra sin arbetsmiljö.

Verktyg och stöd

Mäta arbetsklimatet

Hur kan man enkelt mäta klimatet på arbetsplatsen?

Lyssna på poddsändning där Virginska gymnasiet beskriver sin metod.

Poddavsnittet ingår i Suntarbetslivs Arbetsmiljöutbildning, som är en grundläggande utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Anpassad för kommuner, regioner och kommunala företag.

5 påståenden att ta ställning till

De här fem påståendena tar lärare och programledare
ställning till på sina arbetsplatsträffar:

  • Min fysiska arbetsmiljö är bra
  • Min sociala arbetsmiljö är bra
  • Min arbetsbelastning och min tid för planering kommande månad är hanterbar
  • Våra möten är effektiva
  • Rektor och programledare leder verksamheten på ett bra sätt

Tips

Hos Suntarbetsliv finns flera kostnadsfria digitala verktyg som ger stöd vid samtal och reflektion kring arbetsmiljön. Här är några exempel:

Ta en titt på vårt samlade utbud av verktyg och utbildningar!

Text: Marie Eriksson