Carin Arnesson arbetar som lärare i naturkunskap på Virginska gymnasiet i Örebro och är huvudskyddsombud för gymnasieskolorna i kommunen.

Carin Arnesson arbetar som lärare i naturkunskap på Virginska gymnasiet i Örebro och är huvudskyddsombud för gymnasieskolorna i kommunen.

Foto: Marie Eriksson

Ta tempen på din arbetssituation

Med hjälp av några få musklick kommer både den psykosociala och fysiska arbetsmiljön upp på bordet. Några minuter senare fokuserar lärare och rektor på konkreta åtgärder. Så går det till vid varje arbetsplatsträff på Virginska gymnasiets hantverksprogram i Örebro.

Hur står det till med min arbetsbelastning? Hinner jag med att planera mitt jobb? Hur tycker jag att de som leder verksamheten levererar? Och hur pass bra eller dålig anser jag att min fysiska arbetsmiljö är?

Oavsett var vi jobbar och med vad, dyker nog den här typen av frågor ofta upp i våra medvetanden.

För att kunna ringa in problem och göra något åt dem men också uppmärksamma det som man är nöjd med, tar lärare och programledare på Virginska gymnasiets hantverksprogram i Örebro regelbundet tempen på sin arbetsmiljö tillsammans med rektorn.

Tempen på klimatet

Vid varje arbetsplatsträff, APT, en gång i månaden gör de en så kallad klimatmätning för att få ett aktuellt underlag att utgå ifrån.

– Mätningen hjälper oss att jobba med till exempel psykosociala frågor som annars kan vara svåra att ta tag i, säger naturkunskapsläraren Carin Arnesson som också är huvudskyddsombud för gymnasieskolorna i kommunen och snart inne på sitt trettionde tjänstgöringsår i skolan.

IT-programmets samordnare på skolan, Jörgen Larsen, skickar i samband med varje träff en länk i mejlen till alla deltagare. Den går till en kort webb-enkät som han har sammanställt. Med hjälp av fem olika påståenden och svarsalternativ får lärarna skatta sin arbetsmiljö.

Stämmer det här med min upplevelse?

”Min arbetsbelastning och min tid för planering kommande månad är hanterbar”, är ett exempel på påstående som de får ta ställning till. Svarsalternativen för samtliga påståenden är:

• Stämmer bra
• Stämmer ganska bra
• Stämmer delvis
• Stämmer inte alls

Svar och handling hör ihop

När Suntarbetslivs utsända är på plats, sitter alla med sina bärbara datorer framför sig runt ett bord. Arton lärare, inklusive programledare för frisör-, stylist-, florist- och textil design-klasserna som ingår i hantverksprogrammet på skolan, får några minuter på sig att välja bland svarsalternativen.

Vem som har tyckt vad framgår inte av svaren, de är anonyma. Det i sig kan bidra till att fler vågar dela med sig av sin uppriktiga och osminkade uppfattning av situationen.

Efter några minuter och i vissa fall ännu kvickare, fäller lärarna ner sina bildskärmar. Det är tecknet för ”jag är klar.” När alla datorer är hopfällda; ja, då vet Jörgen Larsen att det är dags att sammanställa svaren med hjälp av ett gratis program på nätet.

Någon minut eller två senare, kan alla se på sin datorskärm och på en stor projektorduk i rummet, hur gruppen svarade. Flerfärgade cirkeldiagram och procentsatser hjälper till att illustrera det.

Konkreta förslag

Rektorn för hantverksprogrammet, Anna Karin Anfelt, håller i arbetsplatsträffarna.

– Siffrorna är bättre än i höstas, konstaterar hon och syftar bland annat på frågan om arbetsbelastning och tid för planering.

35 procent eller sex av lärarna i rummet tycker det stämmer bra att just den situationen är hanterbar men de flesta, 41 procent, svarar ”ganska bra.” 8 procent eller en person, tycker inte att det stämmer alls.

Efter sifferfakta är det dags för konkreta förslag om förbättringar och utdelning av arbetsuppgifter – bestämma vem som tar ansvar för vad och sätter bollen i rullning.

– Vid skolstart med ny klass är det mycket jobb för oss med elevers in- och avhopp, säger en lärare. Men det är ju mindre att göra med en trea på hösten. Det vore bra om man tar hänsyn till det när våra scheman sätts.

– Jag tar med mig det till schemaläggningen, säger rektorn. Ta också själva upp det här på nästa arbetslagsmöte.

Ledning i oskyddat ljus

Här får också programledare och rektor ett skarpt strålkastarljus på sig. Och ett tydligt kvitto från lärarna på utfört uppdrag. Ett påstående lyder: ”Rektor och programledare leder verksamheten på ett bra sätt.”

Idag tycker 61 procent att det stämmer bra och 28 procent har kryssat för ”ganska bra.” 11 procent anser att påståendet stämmer delvis.

– Du brukar svara fort och är tillgänglig, kommenterar en lärare till rektorn.

Den här sortens temperaturtagning på arbetsmiljön införde en annan rektor på skolans idrottsprogram för några år sedan. Och sedan något år tillbaka använder lärare och rektor på Virginska gymnasiets hantverksprogram mätningen för att förbättra sin arbetsmiljö.

Fem påståenden som lärare och programledare
tar ställning till vid APT:

 • Min fysiska arbetsmiljö är bra
 • Min sociala arbetsmiljö är bra
 • Min arbetsbelastning och min tid för planering kommande månad är hanterbar
 • Våra möten är effektiva
 • Rektor och programledare leder verksamheten på ett bra sätt
Text: Marie Eriksson, 17 februari 2015

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Minska smittan – se över luften i era lokaler

När coronapandemin nu har blivit vardag har du säkert handtvätt och avstånd i ryggmärgen. Men har du tänkt på hur viktigt det är med ventilation och vädring på jobbet? Det…

Corona: de fann lösningar i avvikelserna

När coronapandemin härjade under våren ville Region Västmanland hitta ett sätt att snabbt kunna åtgärda problem som hade med viruset att göra. Lösningen var enkel – de började med regelbundna…

Anpassa arbetet med Prehabguiden

Alla kan bli sjuka eller ha perioder när arbetsförmågan inte är på topp. Då gäller det att hitta hållbara lösningar. Nu finns Prehabguiden - ett stöd för er på jobbet…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?