Suntarbetslivs resursteam breddar utbudet

27 oktober 2020 Lästid: 6 min
Suntarbetslivs verksamhetsutvecklare Petra Bollvik håller i ett digitalt möte på fyra skärmar.
Stöd i digital form. Suntarbetslivs resursteam har breddat sitt utbud och bjuder in till digitala workshops om friskfaktorer i arbetslivet – som här med verksamhetsutvecklare Petra Bollvik.

Foto: Malin Berggren

Ta vara på möjligheten att få hjälp av Suntarbetslivs resursteam, som nu har breddat utbudet. De ger stöd både digitalt och på plats, och med såväl stora som små insatser.

Suntarbetslivs resursteam erbjuder stöd för att utveckla arbetsmiljö och verksamhet. De vägleder om hur man kan förbättra med hjälp av så kallade friskfaktorer, och hjälper till med att identifiera nuläget av vilka friskfaktorer som är väl utvecklade i en organisation, och vilka som behöver stärkas. Målet är en frisk och attraktiv arbetsplats med låg och stabil sjukfrånvaro.

Skräddarsyr efter behov

Hittills har det rent praktiskt gått till så att två verksamhetsutvecklare från Resursteamet kommit och genomfört workshopar och andra möten på plats. Den möjligheten finns kvar, men nu finns även ett digitalt upplägg som även det leds av verksamhetsutvecklare.

Porträtt på Ann-Sofie Karlsson– Under pandemin har vi sett att kommuner, regioner och kommunala företag kan ha behov av nya slags stöd. Därför breddar och anpassar vi utbudet så att det går att skräddarsy efter verksamheternas unika situationer och förutsättningar.

Det säger Ann-Sofie Karlsson som är chef för Suntarbetslivs resursteam. Hon konstaterar att de flesta numera har tillgång till digitala mötesverktyg, och att kompetensen att använda dem har ökat stort på kort tid.

Rätt tid att införa friskfaktorer

För att möta de nya behoven erbjuder Resursteamet nu en rad möjligheter för alla som vill komma igång med att arbeta systematiskt med friskfaktorer. Och allt går att genomföra digitalt.

– Nu är rätt tid för att med hjälp av friskfaktorer skapa en hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö. En verksamhet där medarbetarna mår bra, presterar bättre och stannar kvar. Att stärka det som redan fungerar och ta itu med det som kan fungera bättre är konstruktivt, säger Ann-Sofie Karlsson.

Porträtt på Mats Stenberg.Mats Stenberg är utredare på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och ordförande i Suntarbetslivs partsgrupp. Han betonar att friskfaktorerna är forskningsbaserade. Det är styrkt att när verksamheten har friskfaktorerna på plats så har man också en väl fungerande och ganska låg och stabil sjukfrånvaro, fortsätter han.

– Det är ett tungt argument för varför man ska välja Resursteamets stöd, så tveka inte att ta kontakt. Det är bra för verksamheten att införa friskfaktorer – och det går utmärkt att göra det steg för steg, med några friskfaktorer i taget.

Han konstaterar att många organisationer är hårt pressade på grund av coronapandemin.

– Arbetet med friskfaktorer gör det lättare att skapa en hållbar verksamhet.

Delta i frukostwebinarium

Alla som är nyfikna på vad Resursteamet kan erbjuda, och vad friskfaktorer är för något, är välkomna att delta i de frukostwebinarier som äger rum i november och december 2020.

– Anmäl er gärna flera tillsammans, till exempel HR, chef och huvudskyddsombud eller samverkansgruppen, säger Ann-Sofie Karlsson.

Porträtt på Erik Hallsenius.Det är något som Erik Hallsenius också lägger stor vikt vid. Han är arbetsmiljöexpert på Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, och med i referensgruppen för Resursteamet.

– Erfarenheterna visar att i flesta fall där man lyckas bygga stadiga projektorganisationer så är representanter från både arbetsgivaren och arbetstagarna med. När ni orienterar er i det här utvecklade erbjudandet, gör det tillsammans.

Prova på en workshop om friskfaktor

Nästa steg är att kontakta Resursteamet för att göra en intresseanmälan. Det kan man göra även utan att ha deltagit i ett frukostwebinarium. Därefter förs en dialog om vilket stöd som passar bäst.

– Arbetsmiljöarbete får bättre effekter om både den högsta ledningen och verksamhetsledningen är involverad redan från start. Därför kan en prova på-workshop med fördel göras på högsta ledningsnivå eller förvaltningsnivå, säger Ann-Sofie Karlsson.

Den inledande prova på-workshopen kan äga rum digitalt eller på plats, om det fungerar för alla inblandade med hänsyn tagen till rådande rekommendationer för att minska smittspridning. I båda fallen håller Suntarbetslivs verksamhetsutvecklare i processen.

– Med vårt breddade utbud kan ni även planera för en egen process som inleds med en friskfaktorworkshop. I den börjar ni undersöka var just ni befinner er.

Ansök om stöd och gör en plan

Efter de inledande kontakterna kan Resursteamet alltså hjälpa till med att inventera vad som redan fungerar och vad som behöver utvecklas och prioriteras för att komma framåt mot önskat läge.

– Vi hjälper er att lägga en strategisk karta för hur ni kan arbeta med friskfaktorer i arbetsmiljöarbetet. Även det kan ske i en mix av stöd via digitala mötesverktyg och på plats.

Upplägget kan till exempel bli att stödet från Resursteamet riktas till en specifik del av organisationen eller en insats som hakar direkt i det befintliga läget.

Stöd som integreras i det ordinarie utvecklingsarbetet och förstärker det.

– Man kan också välja de delar av utbudet som stämmer med ett redan pågående förändringsarbete. Vi ger stöd som integreras i det ordinarie utvecklingsarbetet och förstärker det.

Inspireras av forskare och andra verksamheter

Framöver kommer ytterligare webinarier på olika teman där man kan få mer kunskap om friskfaktorer. Räkna med medverkan från forskare, att få ta del av goda exempel och föra dialog om hur den egna verksamheten kan utvecklas.

Dessutom finns planer på att rikta stöd och utbildningsinsatser till HR och skyddsombud om friskfaktorer.

 

Det här är en äldre artikel. Suntarbetsliv erbjuder idag andra stöd för att jobba med friskfaktorer.

Här kan du utforska verktyget Friskfaktorlabbet.

Anmäl dig till Studio Friskfaktor.

Verktyg och stöd

Text: Anna Norrby