Verktyget Bättre möten går att ta del av på flera sätt: Man kan läsa, se filmer, lyssna på ett poddinslag om balanserad kommunikation. Bilden är hämtad från en av de dramatiserade filmerna.

Foto: Rickard L Eriksson

Skapa bättre möten med din arbetsgrupp

Jobbar du i en arbetsgrupp som vill utveckla kommunikationen på era möten? Då kan ni ha nytta av Suntarbetslivs nya verktyg Bättre möten.

Bättre möten är ett digitalt verktyg för att utveckla kommunikationen vid möten på jobbet. Det finns tillgängligt kostnadsfritt på suntarbetsliv.se, i form av texter, filmer, poddradio, tester och övningar.

Verktyget är skräddarsytt för Suntarbetslivs målgrupper i kommuner, landsting, regioner och Pactabolag. Det är framför allt tänkt för arbetsgrupper som träffas regelbundet. Men man kan ha nytta av det också som individ.

Bättre möten bygger på forskning om organisation och arbetsmiljö i tolv arbetsgrupper i kommuner och landsting. Den forskningen visar bland annat att det som behövs för en bra kommunikation är ett uppmuntrande socialt klimat, där alla:

 • kan ställa frågor (utforskandeperspektivet)
 • kan vara med och bidra (berättandeperspektivet)
 • kan hjälpas åt att ta tillvara gruppens styrkor (inifrånperspektivet)
 • kan ta hänsyn till hur omvärlden påverkar och påverkas av verksamheten (utifrånperspektivet)

– Alla de här perspektiven behövs för att skapa ett bra och kreativt mötesklimat, och det behöver finnas en balans mellan dem, säger Maija Oxelhag, projektledare på Suntarbetsliv och den som lett utvecklingen av verktyget Bättre möten.

Enkelt att använda

Att använda sig av Bättre möten är enkelt. Materialet är uppdelat i kunskaper, tester och övningar.

 • Man kan läsa, se dramatiserade filmer eller lyssna på ett poddinslag om möten och balanserad kommunikation.
 • Man kan enkelt testa hur den egna gruppen upplever balansen mellan de fyra perspektiven och samtalsklimatet under sina möten. Man kan också testa gruppens upplevelse av möteskvalitet.
 • Man kan öva med sin grupp, eller själv, på att få en bättre kommunikation på möten. Bäst fungerar övningarna vid vanliga möten när något i verksamheten ändå ska diskuteras. Utvecklingsfrågor lämpar sig särskilt väl.

– Det går att träna upp kommunikationen i en arbetsgrupp! Alla grupper kan förändra sitt sätt att kommunicera, och verktyget Bättre möten ger vägledning för det, säger Maija Oxelhag.

Verktyget kan användas i sin helhet från början till slut. Men det går lika bra att hoppa in på vilken del som helst.

– Sprid gärna ut tester och övningar över tid och på flera möten, råder Maija Oxelhag.

Bättre arbetsmiljö med bra kommunikation

Bra kommunikation i en arbetsgrupp skapar rolltydlighet, engagemang och socialt stöd. Men det ger också effekter på verksamhetens kvalitet, visar forskning.

– I kommuner och landsting finns många professionella medarbetare. Om alla får chansen att ge sitt perspektiv på en fråga ökar chansen till beslut med högre kvalitet, säger Maija Oxelhag.

Många har varit med och utvecklat

Bättre möten har utvecklats av Suntarbetsliv i samarbete med flera intressenter: Forskarna har bidragit med den teoretiska grunden och med att säkra kvaliteten på verktyget. I takt med att verktyget vuxit fram har det testats bit för bit på chefer, skyddsombud, HR-personal och andra som kan ha användning för det i kommuner, landsting, regioner och Pactabolag.

– Vi har också regelbundet träffat en arbetsgrupp med arbetsmarknadens parter under arbetets gång. Allt för att stämma av vad som varit viktigt för de här grupperna, säger Maija Oxelhag.

Maria Rautpalo från Akademikeralliansen sitter med i parternas arbetsgrupp. Bättre möten har blivit ett lättsamt och användbart verktyg, tycker hon.

– Det är många som sitter tysta och inte kommer till tals på arbetsplatsträffar och andra möten i kommuner och landsting. Men alla har ju något att bidra med.

Eva Thulin Skantze, arbetsmiljöstrateg på Sveriges Kommuner och Landsting, är också med i arbetsgruppen. Det känns bra att kunna erbjuda ett så kvalitetssäkrat verktyg för att utveckla kommunikationen, menar hon.

– Man vet från annan forskning att dialog och en bra kommunikation är en viktig faktor för friska arbetsplatser, så det här är en väldigt angelägen fråga att jobba med, säger hon.

Det som behövs för en bra kommunikation i en arbetsgrupp är ett uppmuntrande klimat, och en balans mellan fyra olika perspektiv: utforskande, berättande, inifrån och utifrån.

 

Text: Åsa Hammar, 17 mars 2016

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

”Det handlar om delaktighet på riktigt”

Pappersarbetet har blivit enklare, lärarnas stress har minskat och det har blivit lättare att anmäla kränkningar. Det är några resultat av att Finningeskolan i Strängnäs har varit med i ett…

Digitalt Gilla Jobbet har fokus på corona

Gilla Jobbet är det årliga arbetsmiljöeventet som ingen vill missa. I år är temat hur coronapandemin påverkar hur vi har det på jobbet. Dessutom blir Gilla Jobbet helt digitalt. Så boka in förmiddagen…

Få bättre arbetsplats med Forskning på 5

Tänk dig att arbeta på ett ställe där man håller reda på vad forskare inom arbetsmiljö kommer fram till, och sedan använder den kunskapen för att hela tiden skapa en…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?