Möten för alla. Tillgängliga digitala möten handlar inte bara om fungerande teknik utan också om ordning och reda, med till exempel information i god tid, tydlig agenda och en mötesordning som alla håller sig till.

Foto: Ulf Palm / TT

Digitala möten som fungerar för alla

När digitala möten görs mer tillgängliga fungerar de bättre för alla, med eller utan någon funktionsnedsättning. Nu har Myndigheten för delaktighet tagit fram en checklista för sådana möten.

Under coronapandemin har digitala möten blivit mycket vanligare. Idag är det många som sitter hemma med dator och headset, ibland med flera möten per dag.  

För de som har till exempel en synnedsättning, hörselnedsättning eller kognitiv nedsättning kan det innebära nya utmaningar med arbetsmiljön.

Nu har Myndigheten för delaktighet tagit fram en checklista för att underlätta för mötesarrangörer att anpassa sådana möten.  

Checklistan kan användas av alla som arrangerar digitala möten. Den innehåller råd för vad man ska tänka på innan, under och efter ett digitalt möte, för att göra mötet så tillgängligt som möjligt.  

Bra ljus och korta texter

Det handlar dels om fysisk tillgänglighet, till exempel att:  

 • se till att man sitter med bra ljus i ansiktet för att synas bra, bland annat för läpprörelserna 
 • korta ner informationen i de bilder man delar på skärmen  
 • berätta vad det står på bilden när man delar den 
 • ge tillgång till teknisk support under mötets gång 

Det kan också innebära att erbjuda skriv-, syn- eller teckenspråkstolkning för den som behöver det. Tolkarna gör ett bättre jobb om de får information om mötets innehåll och syfte i förväg.  

Checklistan innehåller också sådana råd som gäller alla möten, till exempel att:  

 • skicka ut kallelse till mötet i god tid  
 • ha en tydlig agenda och information om punkten innebär diskussion eller beslut 
 • mötesledaren sammanfattar diskussionen  
 • ha korta pauser under mötet, och inte för långa möten överlag digitalt  

Samarbete mellan flera organisationer

Arvid Lindén, utredare på Myndigheten för delaktighet, har tagit fram checklistan i samarbete med flera organisationer och myndigheter.  

– Vårt ansvar på myndigheten är att hitta och skapa mer universellt utformade produkter, verktyg, vägledningar med mera, som ska funka för så många som möjligt – gör man det blir det bra för alla, säger han.  

Efterfrågan kom först från länsstyrelserna, som bland annat har i uppdrag att stödja kommunerna att jobba med funktionshinderfrågor och genomföra regeringens politik inom funktionshinderområdet.  

– Även hos oss på Myndigheten för delaktighet har de anställda flyttat hem kontoret i samband med pandemin. Jag är själv huvudskyddsombud och vet att det kan behövas också hos oss.  

Myndigheten hade tidigare gjort en checklista för hur man skapar tillgängliga fysiska möten. Så när coronapandemin kom och möteskulturen förändrades blev det aktuellt också med den här.  

Bygger på samlad kunskap

Checklistan bygger på samlad kunskap på området inom olika organisationer, både på internationell och nationell nivå.  

I referenslistan i slutet finns till exempel med EDF, European Disability Forum, som är en europeisk paraplyorganisation för funktionshinder-organisationer, den svenska paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige och HRF (hörselskadades riksförbund). Checklistan har också gått ut på remiss till de svenska organisationerna inom funktionsrättsrörelsen för att de ska kunna kvalitetssäkra den. 

Checklistan är ju till för alla typer av möten. Men behövs den verkligen på en arbetsplats där alla redan känner varandra? Det gör den absolut, menar Arvid Lindén 

– Man vet inte alltid vad ens kollegor har för behov. Och de som har behov av stöd ska inte behöva tjata om det heller. Det ska fungera helt enkelt. Så en sådan här checklista kan vara bra för alla att kolla av mot.  

Text: Åsa Hammar, 25 augusti 2020

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Dialogen som bygger en bra arbetsmiljö

Kan en bra dialog bidra till bättre arbetsmiljö? Det är skyddsombudet och enhetschefen på Ölycke korttidsboende i Eslövs kommun övertygade om. – Vår arbetsmiljö sitter mycket i våra mänskliga relationer,…

Vad är samverkan?

Samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans för att få en god arbetsmiljö och väl fungerande verksamhet. Det är också ett sätt att skapa delaktighet och inflytande för medarbetare…

Så stöttar de utlånad covid-personal

På Skaraborgs sjukhus håller chefer ett samtal med medarbetare som varit utlånade under pandemin. Till stöd har de en samtalsmall. Med hjälp av den kan de ge sina medarbetare ett…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?