Det är viktigt att se till att det finns frisk luft på arbetsplatsen, för att minska risken för smittspridning. Se över ventilationen och vädra ofta, är två av Arbetsmiljöverkets råd.

Foto: Alamy Stock Photo / TT

Minska smittan - se över luften i era lokaler

När coronapandemin nu har blivit vardag har du säkert handtvätt och avstånd i ryggmärgen. Men har du tänkt på hur viktigt det är med ventilation och vädring på jobbet? Det kan minska risken för smittspridning – och inte bara när det gäller coronaviruset.

– Det finns en väldigt stor okunskap om vad ventilation är, vad den gör och vad som händer om vi inte har den.

Det säger Fredrik Haux, expert på inomhusmiljöer och ventilation på Arbetsmiljöverket. Han berättar att många inte har koll på vem som egentligen är ansvarig för ventilationen på en arbetsplats, och tror att de här frågorna inte rör dem. Men ventilation är viktigt, säger han.

– Ventilationen spelar roll för hur folk mår. 20 procent av alla svenskar upplever att de mår dåligt av inomhusmiljön, i bostaden, på arbetet eller i skolan. Stänger man av ventilationen i en lokal börjar det snabbt att lukta pyton; då blir det tydligt hur viktig den är.

Bli av med partiklar, sporer och virus

Ventilationen gör att vi blir av med mycket som vi inte vill andas in. Allt från mögelsporer till damm- och hudpartiklar, pälsdjursallergener, koldioxid från utandningsluft, utdunstningar från plaster i form av flamskyddsmedel – och virus.

– Ventilation spelar absolut en roll i att minska risken för spridning av coronavirus. Den rollen ska inte underskattas, men den ska inte heller överskattas.

Och det är inte bara coronavirus som vi kan minska risken för med rätt ventilation. Samma fenomen gäller även sjukdomar som förkylning, influensa och astma.

– Skulle det vara bättre luftväxling i inomhusmiljöer skulle vi slippa mycket ohälsa och sjukdomar.

Inga konstigheter

Vad ska man då göra på arbetsplatsen? Det är inga konstigheter, säger Fredrik Haux.

– Se till att den ventilation som finns fungerar som den ska. Och ställ in den så att den är igång två timmar innan ni kommer till jobbet på morgonen och två timmar efter att ni gått hem.

En annan sak som är viktigt att tänka på är att inte ha möten i för små rum.

Ju fler man samlas i ett rum – och ju längre tid – desto större risk för att sprida smitta

– Ju fler man samlas i ett rum – och ju längre tid – desto större risk för att sprida smitta. Om det känns kvalmigt och varmt i ett rum är det ett tecken på att ventilationen inte räcker till. Byt till ett större rum och se till att sätta på den forcerade ventilationen. Se också till att lämna rummet tomt i fem – tio minuter mellan möten så att luften hinner bytas ut.

Ett annat tips är att se till att vädra; både mötesrum och hela lokaler.

– Det är alltid bra att vädra, men då gäller det att få ett snabbt utbyte av luftvolym. Skapa korsdrag; vädra kort och mycket. Det handlar inte om att smygvädra genom att öppna en glipa i fönstret.

OVK är inte allt

Fredrik Haux vill också tipsa om att man inte ska förlita sig alltför hårt på den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK. Den måste göras regelbundet i de flesta byggnader såsom arbetsplatser och skolor, men den säger inte allt.

– Den säger bara att ventilationen fungerar som det var avsett när verksamheten byggdes. Men verksamheten kanske har ändrats? OVK talar inte heller om ifall det är dålig luftkvalitet i rummet, till exempel om man har fått en fuktskada med mögelsporer. Och en pågående fuktskada som sprider mögelsporer i ett rum kan ge livslång astma.

Har man problem med dålig luftkvalitet på arbetsplatsen bör man vända sig till arbetsgivaren. Arbetsgivaren tillsammans med fastighetsägaren ska se till att problemet utreds och åtgärdas.

Om inget görs kan skyddsombudet kontakta Arbetsmiljöverket. Är arbetsplatsen en skola eller förskola kan skyddsombudet istället kontakta sitt lokala miljö- och hälsoskyddskontor. Både Arbetsmiljöverket och miljö- och hälsoskyddskontoret kan inspektera och ställa krav att arbetsgivaren, alternativt den som driver verksamheten, utreder och åtgärdar problemen.

– Det är egentligen enkelt: lyssna på människor. Om en medarbetare klagar på luften i ett rum så måste det tas på allvar.

Inlägg taggat med:

Smittrisk
Lokaler
Luft
corona
covid-19
Text: Anna Wettergård, 23 november 2020

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Arbete på distans som funkar för alla

Under pandemin har många kontorsarbetare jobbat hemifrån – oavsett förutsättningar. Hur har det fungerat för dem som har funktionsnedsättningar? Det...