Så förebygger förskolan smitta och konflikter

12 oktober 2020 Lästid: 6 min
Förskolläraren Idil Maxamed leker med tre barn utomhus
På förskolan Hallongården har man kunnat behålla goda relationer med föräldrar, även när man behövt skicka hem snuviga barn. Att kunna föräldrarnas språk hjälper mycket, säger förskolläraren Idil Maxamed.

Foto: Pavel Koubek / TT

Snuviga barn som måste skickas hem till frustrerade föräldrar, och en ständig oro för smittspridning. Hur hanterar man det på en förskola i coronatider? På Hallongårdens förskola i Örebro har man många knep för att hålla smittan i schack, och samtidigt behålla goda relationer med föräldrarna.

I det mångkulturella området Vivalla i Örebro ligger Hallongårdens förskola. Trots att oktoberregnet hänger i luften är det full aktivitet på den lilla gården. På en gul filt i gräset sitter en pojke och bygger Duplo med full koncentration. På en annan filt ligger en trave böcker redo för den som är sugen på en lässtund. Och i sandlådan har barnen byggt mandalas, utsmyckade med kottar, pinnar och höstfärgade löv.

Det märks att här är man van vid att vara ute.

Idil Maxamed– Vi har arbetat jättemycket med att ha undervisning utomhus.

Det berättar förskolläraren Idil Maxamed, samtidigt som hon och barnen bygger en sorts stol av gigantiska utomhusklossar.

Rätt kläder till barn och personal

Att flytta ut undervisningen har varit en viktig del i arbetet med att minska risken för smittspridning bland barn och personal. För att se till att barnen klarar av kylan har förskolepersonalen satt upp lappar i kapprummet som hjälper föräldrar att välja rätt kläder för säsongen. På lapparna finns bilder på fodrade galonbyxor, allvädersstövlar och varma vantar.

Även personalen har blivit försedda med lämpliga kläder för långa dagar utomhus. De har kunnat hämta ut allt från överdragsbyxor till vindjacka, vinterjacka och stövlar från arbetsgivaren.

Pia Rizell– Det har underlättat för oss att vara ute så mycket.

Det säger Pia Rizell, förskollärare och före detta skyddsombud.

Hon berättar att även hämtning och lämning numera alltid sker utomhus, eller i dörren till förskolan. Den enda gången föräldrar är inne i byggnaden är vid inskolning, och då ser man till att glesa ut inskolningspassen och hålla den sociala distansen.

Förebygga konflikter med föräldrar

Men arbetet med arbetsmiljön under coronapandemin har handlat om mer än att minska risken för smitta. I många medier har det rapporterats om att föräldrar blir ett arbetsmiljöproblem, när de blir arga på förskolepedagoger som skickar hem snuviga barn. Men på Hallongårdens förskola har man nästan helt sluppit den sortens konflikter.

En del av förklaringen ligger i själva området, där inte lika många förvärvsarbetar som på andra ställen. Men mycket ligger också i arbetet med att förebygga konflikter, tror rektor Anna Lundqvist.

Anna Lundqvist– Personalen har varit fantastiska och förklarat att de här åtgärderna är till för att skydda alla på förskolan.

Det har också varit viktigt att poängtera att rektor alltid står bakom personalen.

Jag säger alltid ”involvera mig direkt när det uppstår en situation. Det är mitt ansvar”.

– Personalen kan alltid hänvisa till mig. De ska inte behöva hamna i en situation där det skapas en konflikt med en vårdnadshavare. Jag säger alltid ”involvera mig direkt när det uppstår en situation. Det är mitt ansvar”.

Anna Lundqvist berättar att en annan nyckel är språket, eftersom många vårdnadshavare inte har svenska som modersmål. På dörrarna sitter lappar med information på flera språk.

–  Vi har också bra tillgång till personal som är flerspråkig, och dem använder vi på ett väldigt medvetet sätt. Behövs det information på ett visst språk någonstans, så kan vi hämta dit personal som pratar det språket, från en annan förskola.

Dessutom är personalen måna om att stötta varandra.

– Vi bollar med varandra i arbetsgruppen om hur vi ska bedöma en förkylning, till exempel. Vi som är lite mer erfarna kan stötta våra lite nyare kollegor, säger Pia Rizell.

Regelbundna riskbedömningar

Ytterligare en viktig del av arbetsmiljöarbetet under pandemin har varit att göra regelbundna riskbedömningar av arbetsmiljön.

– Vi var snabbt igång, berättar Pia Rizell.

Riskbedömningarna gjordes i början varannan vecka, och glesades sedan ut till var fjärde vecka. Nu sker de bara vid behov, när något nytt sker. Men det har varit viktigt att hela tiden följa upp dem, på arbetsplatsträffar och i samverkansmöten.

– Delaktighet är kärnan i arbetet med dem.

Digitala möten – eller möten utomhus

Och samverkansmötena, de sker numera digitalt.

– Vi har fått utbildning i IT-programmen Office 365 och Teams, så vi kan det här nu. En bonus med Teams är att det är så praktiskt att kunna skicka korta chattmeddelanden till varandra för snabba frågor.

Även gemensamma studiedagar hålls numera på Teams. Man sitter tillsammans med sitt närmaste lärarlag och interagerar med andra lärarlag på videolänk.

Men förskollärarträffarna, som sker var fjärde vecka, de hålls istället utomhus. I två timmar.

– Vi brukar passa på att ha en praktisk övning när vi ändå är ute. Nu senast handlade det om utomhusmatte, och nästa gång ska vi vara i skogen. Vi är ju förskollärare, så vi är vana att vara utomhus. Två timmar är inga problem för oss, säger Pia Rizell med ett skratt.

Även utvecklingssamtal med barnens föräldrar hålls utomhus till största del, och läggs därför tidigare än vanligt på året. Innan kylan har slagit till.

– I våras ställde vi in mycket utvecklingssamtal, förskollärarträffar och så vidare. Men nu känner vi att det här blir så pass långvarigt, att verksamheten måste fortgå, avslutar Anna Lundqvist.

En kvinna sitter utomhus och leker med stora legoklossar, tillsammans med en grupp små barn i rosa västar.

På Hallongården sker det mesta utomhus, och leksakerna placeras på filtar i gräset. Det fungerar jättebra, berättar förskolläraren Pia Rizell.

Om förskolan:

Hallongårdens förskola ligger i Vivalla, Örebro.

Den har två avdelningar, 7 anställda och 30 barn.

Rektor Anna Lundqvist har även två andra förskolor under sitt paraply med totalt 32 anställda.  Förskolorna samarbetar mycket sinsemellan.

Coronaåtgärder på förskolan:

 • Undervisning, hämtning och lämning sker utomhus. Stort fokus på utomhuspedagogik.
 • Information på flera språk för att undvika konflikter med föräldrar vid hemskickande av barn. Rektor och kollegor stöttar om frågor ändå skulle uppstå.
 • Möten hålls digitalt, i anpassade lokaler eller utomhus.
 • Löpande riskbedömning och uppföljning, på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper.
 • Extra städning och löpande bedömning av hur städningen fungerar. Lätt att beställa extra städning.

Några risker som förskolan identifierade i riskbedömningarna:

 • oro att bli smittad
 • oro att smitta någon anhörig
 • oro att bli förflyttad vid en eventuell stängning eller hög sjukfrånvaro
 • oro när det hamstrades handsprit i början, att den skulle ta slut
 • oro för stress och hög arbetsbelastning om många i den ordinarie personalen blir sjuka
 • oro för konflikt med vårdnadshavare

Text: Anna Wettergård