Distansundervisning - så gjorde Celsiusskolan

30 mars 2020 Lästid: 5 min
Isabelle Mattlar, skyddsombud på Celsiusskolan i Uppsala, sitter i soffan hemma och jobbar med en bärbar dator. Några tavlor syns på väggen bakom henne.
Distansundervisning är inget nytt för läraren Isabelle Mattlar och hennes kollegor på idrottsgymnasiet Celsiusskolan. Så när Coronaviruset slog till och skolan stängdes fanns en beredskap för att arbeta digitalt.

Foto: Pontus Lundahl / TT

På idrottsgymnasiet Celsiusskolan i Uppsala är både lärare och elever vana vid distansundervisning. När skolan stängdes på grund av coronaviruset kunde undervisningen därför fortsätta ganska problemfritt.

Onsdagen den 18 mars stängde Sveriges största idrottsgymnasium och övergick till distansundervisning på heltid. Undervisningen hanteras nu till stor del via en lärplattform som de redan hade i drift. För lektioner har de det nya digitala verktyget Zoom, som skolan erbjöd en kortare utbildning i.

Dessutom använder lärarna kanaler som Skype och Youtube för att kommunicera med eleverna. Vilka digitala hjälpmedel de använder utöver lärplattformen är upp till dem själva.

Lärarna har snabbt lärt sig de nya verktygen, ibland med hjälp av kollegor. Till skillnad från många andra gymnasieskolor behövde de inte lägga ner undervisningen någon dag innan stängningen för att lärarna skulle sätta sig in i distansundervisningen.

Eleverna har kvickt anpassat sig till den digitala undervisningsmiljön och skolan köper mobila bredband till de elever som inte har bredband hemma.

Lärarna får själva välja att arbeta hemifrån eller från skolan. Merparten har valt att arbeta hemifrån.

Var väl förberedda

Eftersom det är ett idrottsgymnasium är eleverna ofta borta på tävlingar eller träningsläger. Därför var både lärare och elever vana sedan tidigare vid digitala verktyg, och lärplattformen har länge varit en ryggrad i undervisningen.

När en elev blev smittad av coronaviruset en vecka innan stängningen sattes den klassen och dess lärare i karantän. Det blev en välbehövlig generalrepetition inför stängningen.

Isabelle MattlarDet här sättet att arbeta var inte alls främmande för oss. Vi var väl förberedda och rektorerna har en sund inställning: att vi gör så gott vi kan i den här situationen. Jag trodde faktiskt att det skulle bli större problem än det blev.

Det berättar Isabelle Mattlar, lärare i svenska och historia samt skyddsombud vid skolan.

När de ska ha lektion skickar läraren en länk och eleverna kopplar upp sig. Ofta startar lektionen med lite socialt prat. I och med att eleverna är uppkopplade så räknas de som närvarande. Lärarna kan också lägga in uppgifter till eleverna under lektionen. Efter lektionen kan eleverna gå vidare till lärplattformen där lärarna lägger in uppgifter åt dem.

Alla gör sitt bästa

Jag är extremt imponerad av mina kollegor och ledningen över hur villiga man varit att grotta ner sig i det här. För det innebär en hel del extra jobb med hur man ska göra, säger Anders Grönqvist, lärare i matematik och fysik samt skolans IT-didaktiker på deltid.

Han har fått lägga ner en hel del arbetstid på att stötta och hjälpa kollegor. Men skolan har också en IT-kunnig programrektor som delat bördan med honom.

Helt problemfritt har det inte varit.

Lärplattformen är inte byggd för den här mängden samtidiga användare. Det blir mycket lagg och annat strul med den när så många är uppkopplade mot den samtidigt, berättar Anders Grönqvist.

Sådana kapacitetsproblem kan inte lösas med utbildning eller IT-stöd.

Att gå över till distansundervisning innebär förstås en stress för lärarna. Det gäller att få IT-systemen att fungera, och lärarna får många fler frågor från eleverna. Det menar Jörgen Norman, rektor på Celsiusskolan.

Nu behöver vi hitta ett sätt att orka över tid.

Vi har kört ganska hårt med lärare och elever. Vad vi behöver göra nu är att hitta sätt att orka över tid, konstaterar han.

Svårare med kunskapskontroll

En sak som bekymrar lärarna om distansundervisningen fortsätter är examinationer och kunskapskontroll. De nationella proven har ställts in, men lärarna ska fortfarande sätta betyg.

Vi behöver ha prov och jag är inte helt säker på hur jag ska lösa det som mattelärare, säger Anders Grönqvist.

Rektor Jörgen Norman är dock optimistisk.

Jörgen NormanDet måste gå att lösa. Sedan är det ju så att lärarna har en hyfsad bild av elevernas kunskaper. Man sätter inte betyg från noll, säger han.

En annan sak att vara uppmärksam på för lärare som jobbar hemma under coronapandemin är gränsdragningen mellan arbete och ledighet. Det blir lättare att förlägga arbete till kvällar och helger.

Det gäller verkligen att hålla koll på sin arbetstid så att man inte lägger ner alldeles för mycket arbete, säger Isabelle Mattlar.

Det gäller att hålla koll på sin arbetstid.

Situationen för många lärare kan bli värre om även grundskolorna stänger.

Det är lite av ett skräckscenario. Då kan lärare bli tvungna att hjälpa sina egna barn hemma samtidigt som de har distansundervisning, säger Isabelle Mattlar.

Inte mer distansundervisning efteråt

Kommer den nuvarande situationen att bli ett argument för färre lärare i skolan framöver?

Det tror inte Jörgen Norman.

Vi kommer inte att lägga in mer distansundervisning för eleverna när det här är över. Men vi har lärt oss nya verktyg och att ge tydligare instruktioner till eleverna och det är bra, säger han.

Stöd för distansundervisning

www.skolahemma.se finns bland annat:

  • checklistor
  • tips om hur man kan minska belastningen på teknikplattformar
  • råd om elever som behöver särskilt stöd

Skolahemma.se drivs av det statliga forskningsinstitutet RISE i samarbete med bland annat Skolverket, SKR och UR.

Lärarnas Tidning har en sida med tips och artiklar om distansundervisning.

Är du en integrerare eller en separerare?

Var går dina digitala gränser mellan arbete och fritid? Se en kort film om hur man kan hantera de gränserna.
Filmen är en del av Suntarbetslivs verktyg Digi-ronden.

Jobba på nya sätt

En dator på ett arbetsbord.Coronapandemin har tvingat fram nya sätt att arbeta på. Här hittar du mer om bland annat att leda och jobba på distans. 

Text: Michael Nyhaga