Besökare och personal vid infodisk på bibliotek.

Bibliotekspersonal är en av många yrkesgrupper som kan ha frågor, känna oro och behöva lära sig mer om hur de kan minska smittspridning. Då kan företagshälsan rycka in med strategiskt stöd.

Foto: Rolf Höjer / TT

Corona - så kan företagshälsan hjälpa till

Helsingborg förstärker sitt strategiska stöd från företagshälsan under coronapandemin. Allt för att stötta chefer, HR-personal och skyddsombud.

Nu brakar coronaviruset in som en objuden gäst i kommun efter kommun. I Helsingborg ser toppen av insjuknade ut att komma någon månad senare i jämförelse med Stockholm, siar arbetsmiljöstrategen Agneta Kallstenius.

Porträttbild på Agneta KallsteniusDet gör att vi har lite tid att förbereda oss för det som komma skall, säger Agneta Kallstenius.

I förberedelserna ingår att kommunen tar in mer stöd från företagshälsan. De börjar inte från noll, utan bygger vidare på sitt befintliga samarbete med företagshälsan, ett avtal som jobbades fram i samverkan och innehåller mer strategiskt stöd än tidigare.

Skyddsombud får ledarskapsstöd

Det är framför allt fyra nya grepp som införs i Helsingborg. Företagshälsan har sedan ett drygt år haft ett telefonnummer som alla chefer kan ringa för att få stöd. Telefonlinjen är öppen alla vardagar 8-17. Nu öppnas den möjligheten även för alla skyddsombud. Idén föddes i samverkan.

Vi har veckomöten med ordföranden i de fackliga organisationerna och det var på ett sånt möte som frågan kom upp. Fanns det ett behov även hos skyddsombuden av att kunna ringa och få stöd? Absolut, blev svaret. Då öppnade vi upp även för dem. Vad som avhandlas i samtalen förs inte vidare av företagshälsan.

Alla arbetsmiljöfrågor som rör arbetsplatsen är gemensamma för både skyddsombud och chefer, slår hon fast. Därför kan nu alla inom samverkan få stöd i sitt ledarskap under coronakrisen.

Sen får vi se om det blir permanent med telefonrådgivningen för skyddsombud.

HR-personalen utbildas av krisspecialist

Ett annat stöd som nu införs är att alla som arbetar i kommunen nu och en tid framöver kan se utbildningsfilmer som handlar om hur man till exempel kan hantera oro och kris på arbetsplatsen.

Det tredje strategiska stödet är speciellt riktat till kommunens HR-konsulter som nu får ett gemensamt digitalt entimmesmöte med en krisspecialist.

Syftet är att HR ska få stöd kring hur de själva ska göra för att inte ta över chefens uppgift vid oro hos personalen. Istället ska de coacha chefen att själv hantera situationen, säger Agneta Kallstenius.

Medicinsk rådgivning

Utöver det har Helsingborg även skaffat ett särskilt strategiskt stöd riktat till HR-cheferna i förvaltningarna: en kontaktperson hos företagshälsan som kan vara bollplank i frågor som rör covid-19.

Vissa av våra förvaltningar har hög kompetens inom säkerhetsfrågor och har kontakt med MSB och andra myndigheter och nätverk. Men det här stödet är ett komplement om medicinsk rådgivning.

Anna Yngvesson är företagssköterska och rehabsamordnare på Feelgood. Hon har även bakgrund inom infektionssjukvård och är den som stöttar cheferna i Helsingborg.

Det kan handla om oro hos medarbetare som är frontpersoner, inom till exempel bibliotek. Råden hon ger bygger enbart på det som sägs på Folkhälsomyndighetens presskonferenser om hur alla ska göra för att begränsa smittspridningen.

Porträttbild på Anna Yngvesson. Jag bekräftar att det är en obehaglig situation som vi alla reagerar olika på, säger Anna Yngvesson.

Att slå hål på myter om hur smitta sprids är viktigt, menar hon. Då behövs fakta. På bibliotek till exempel, kan det finnas virus på böcker. Och personalen tar i böckerna.

Men bara för att du har virus på dina händer så är du inte smittad. Man måste få in viruset i slemhinnan, och då kan du välja att inte föra händerna till ansiktet.

Man kan också minska risken för droppsmitta genom att bland annat hålla avstånd, möblera om och sätta markeringar i golvet som visar säkert avstånd.

Den här typen av samtal skapar en större samsyn i arbetsgruppen, och dämpar oro, enligt Anna Yngvesson.

Kommunen har dessutom sedan tidigare en dygnet-runt-beredskap i form av akut psykologiskt krisstöd för chefer

Mall för riskbedömning av covid-19

Förskolläraren Helena Åhlin är huvudskyddsombud och ordförande för Lärarförbundet i Helsingborg. Hon arbetar fackligt på heltid och ingår i kommunens partsgemensamma ”covid-19-grupp”.

Helena Åhlin tycker att det är bra att även skyddsombuden nu kan få stöd av företagshälsan.

Porträtt på Helena Åhlin.Det är jättebra, men jag vet ju inte om det används. Det känns fortfarande som att skyddsombuden i första hand ringer till oss.

För Lärarförbundet i Helsingborg handlar de samtalen just nu ofta om risker och oro.

Då tar vi upp att det är viktigt att göra en riskbedömning, och vi hjälper dem gärna med det. I början handlade det om att man fick en ökad arbetsbelastning. Sen kom oron för hur smittan sprids.

HR-avdelningen har gjort en speciell riskbedömningsmall om covid-19. Mallen kan bland annat användas för att undersöka riskerna på arbetsplatser för de anställda som tillhör en riskgrupp.

I Helsingborg fungerar samverkan bra, menar Helena Åhlin.

Men även om samverkan fungerar så är man inte alltid van vid att jobba med riskbedömning, säger hon.

Hon tycker att dialogen är särskilt viktig nu mellan skyddsombud och chefer.

Cheferna behöver vara närvarande i verksamheterna nu. Så har man gjort inom skolan och förskolan. Där har de strukit alla möten som inte är akuta, för att rektorerna ska finnas på plats.

Porträttfoto Anna Yngvesson: Ateljé Lena Photography

Text: Anna Norrby, 14 april 2020

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

”Nu tackar jag inte nej till att träffa vänner”

Stress och återhämtning – som nyexaminerad sjuksköterska kan det vara viktigt att hålla koll på den balansen. På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg får de gå en särskild utbildning för det.…

Bildspel och talarstöd på arbetsplatsträffarna

I Nässjö stöttar HR arbetsplatsträffarna med “apt-kit”. Varannan månad får cheferna ett bildspel med talarstöd om ett ämne som ligger i tiden. Resultatet har blivit ett större engagemang för arbetsmiljöfrågor.…

Så håller sig bussförarna friska i Luleå

Ett av de få spår som coronan har satt i Luleås lokaltrafik är att man gick över till vårtidtabell tidigare än vanligt. Annars rullar bussarna på som de ska och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...