Nytt avtal med företagshälsan - så gjorde Helsingborg

11 september 2018 Lästid: 5 min
susanne hylander, upphandlare, och agneta kallstenius, arbetsmiljöcontroller, ler mot kameran och står tätt ihop i en ljushall med grönska bakom ryggen.
"Vi krokade arm!" Upphandlaren Susanne Hylander och arbetsmiljöcontrollern Agneta Kallstenius drog med sig chefer och skyddsombud i förberedelserna inför ett nytt avtal för företagshälsovård.

Foto: Åsa Hammar

Helsingborgs kommun upphandlade sin företagshälsovård i samverkan. HR, chefer, skyddsombud och upphandlare arbetade tillsammans fram det nya avtalet. Resultatet blev helt nya tjänster och en ny roll för företagshälsovården.

Det är arbetsmiljöcontrollern Agneta Kallstenius och upphandlingsansvariga Susanne Hylander som har lett arbetet med att ta fram ett nytt kontrakt för företagshälsovården.

– Vi har krokat arm, Susanne och jag. Det är så bra att Susanne som upphandlingsansvarig varit med från början i den här processen, säger Agneta Kallstenius.

På ett seminarium hos SKL (numera SKR) berättade de båda hur de gick tillväga.

Hösten 2017 hade Helsingborgs kommun lite mer än ett år kvar av sitt avtal med den företagshälsovård de hade då. Det var ett ganska traditionellt avtal med bland annat erbjudande om hälsokontroller och föreläsningar om ledarskap för chefer.

Vill pröva nytt sätt för upphandling

När det var lite mer än ett år kvar av det gamla avtalet beslöt man att pröva ett nytt sätt att lägga grunden för ett nytt avtal.

– Istället för att undersöka vilka tjänster som olika företagshälsor kunde erbjuda, så ville vi börja med att kartlägga behoven i den egna organisationen, säger Susanne Hylander.

Helsingborgs kommun har ett samarbete i vissa frågor med andra närliggande kommuner. Några av dem hakade på arbetet med att handla upp ett nytt avtal. Totalt var de fyra kommuner, sju kommunala bolag och ett kommunalförbund som deltog. Det nya avtalet skulle gälla omkring 20 000 anställda. Helsingborgs kommun fick mandat att hålla i processen.

Träffar med alla parter

Agneta Kallstenius och Susanne Hylander bjöd därför in till ett par workshops med chefer, skyddsombud och HR-konsulter från de här olika verksamheterna, i lite olika konstellationer. Tillsammans tog de fram vad kommunen har för utmaningar och dilemman inom arbetsmiljön.

Diskussionerna utgick från de tre områdena fysisk, digital, och organisatorisk och social arbetsmiljö. Deltagarna fick också tre frågor att arbeta med: Var är vi idag? Vart är vi på väg? Varför är det viktigt?

– Vi fick en lång bra lista på dilemman i stadens arbetsmiljö. Utifrån den kunde vi prioritera och sätta mål för vad vi ville uppnå med en framtida företagshälsovård, säger Agneta Kallstenius.

Fick ge förslag på lösningar

De mål, eller fokusområden, för en framtida företagshälsovård som Agneta, Susanne och den centrala samverkansgruppen arbetade fram blev följande:

  • Att medvetandegöra chefer och medarbetare om vad som stärker ett hållbart arbetsliv. Syftet med det är att sänka den upprepade korttidssjukfrånvaron.
  • Att förebygga otydliga och gränslösa arbeten. Syftet med det är att medarbetarna ska uppleva att de har en rimlig arbetsbelastning.
  • Att förbättra befintliga lokaler vad gäller ljud, ljus, ventilation och klimat.

– Vi ville att leverantörerna inom ramen för ett avtal ska hitta lösningar på de här problemen. Så de som ville vara med i upphandlingen fick komma in med förslag på lösningar.

Anbud poängsattes i samverkan

De olika anbud som sedan kom in poängsattes efter ett system som tog hänsyn till både pris och till pricksäkerheten på de förslag till lösningar som företagshälsorna presenterade. Det arbetet gjordes av en grupp HR-konsulter från de olika kommunerna, bolagen och kommunalförbundet, tillsammans med tre fackliga organisationer.

Den företagshälsovård som vann upphandlingen blev till sist densamma som Helsingborgs kommun redan hade. Men uppdraget ser helt annorlunda ut mot tidigare, och kommer att innebära stora förändringar i hur de ska arbeta framöver.

Jättebra att vi fått vara med hela vägen.

Resultatet har blivit ett helt nytt kontrakt som bland annat innefattar ett konkret chefsstöd som är tillgängligt åtta till fem varje vardag.

– Dit kan alla chefer och personal från HR ringa för att fråga om stöd av olika slag. En sådan tjänst har inte funnits tidigare, säger Agneta Kallstenius.

Nya avtalet utgår från behov

Kontraktet innebär också regelbundna besök av företagshälsan ute i de olika verksamheterna, för att kunna lyssna in vilka behov som är viktiga just nu. HR på varje enhet har i uppdrag att se till att de här mötena blir av.

Kommunens skyddsombud har också uppskattat processen för att ta fram det nya avtalet. En av dem är Martin Sjösten, huvudskyddsombud och arbetsmiljösamordnare för Kommunals skyddsombud i Helsingborgs kommun. Han sitter också med i den centrala samverkansgruppen.

– Det har varit jättebra att vi fått vara med hela vägen, från början där vi pratade ihop oss om vad vi har för behov, till beslutet om upphandling, säger han.

Det bästa med det nya avtalet är att det utgår från vilka behov verksamheten har, inte från specifika tjänster, menar han.

– Det är också bra att vi kan påverka innehållet även under själva avtalsperioden.

Det nya avtalet träder i kraft den 1 januari 2019.

– Den största skillnaden mot det gamla kontraktet är nog att företagshälsan nu ska arbeta mycket mer med att utveckla arbetsmiljön för chefer och medarbetare. Det här kan innebära att företagshälsan måste skaffa sig andra kompetenser än de traditionella. Det ska bli spännande att se hur de hanterar det! säger Agneta Kallstenius.

Så gjorde Helsingborg

I Helsingborgs kommun och ett par andra verksamheter samarbetade HR, chefer, skyddsombud och upphandlare om att:

  • kartlägga nuläget
  • formulera mål
  • ta in anbud
  • besluta om det nya avtalet

Vägledning för bättre upphandling

Få tips och goda råd i parternas skrift Råd vid upphandling och samarbete med företagshälsovård på SKRs hemsida.

Branschorganisationen Sveriges företagshälsor har också en skrift för bra upphandling: Guide för upphandling av företagshälsovård. Den vänder sig till både upphandlare och leverantörer av företagshälsovård.

Få mer kunskap om bra företagshälsovård på Institutet för miljömedicins webbplats FHV-forskning.

Text: Åsa Hammar