Arbetsmiljöutbildningen - så gör Enköping

13 november 2018 Lästid: 3 min
Ann Hammar Blomqvist och Lotta Winberg, skyddsombud i Enköpings kommun. Mot bakgrund av stolsrader i aula.
Ann Hammar Blomqvist och Lotta Winberg, skyddsombud på Fannalunds förskola, går Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning i Enköping. De uppskattar de många tillfällena att dela erfarenheter med andra.

Foto: Åsa Hammar

Riskbedömningar, filtar i soffan i personalrummet och vinsten med att ha en bra arbetsmiljö – sånt pratar Enköpings chefer och skyddsombud om just nu. Kommunen ingår i den växande skara verksamheter som kör Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Det är fredag morgon i Westerlundska gymnasiets aula i Enköping. Här samlas ett femtontal personer vid några enkla bord och stolar framme vid scenen. Enköpings kommun har sin fjärde träff för chefer och skyddsombud som går Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Två personer håller i utbildningen idag. Längst fram, framför en stor skärm, står Christhine Karlsson, HR-konsult i arbetsmiljöfrågor sedan många år tillbaka, och med uppdrag att arbeta med arbetsmiljöfrågor på strategisk nivå. Bredvid henne finns Heidi Blomgren, som jobbat i daglig verksamhet i 30 år, och varit skyddsombud för Kommunal lika länge. Snart kommer hon att börja ett uppdrag som huvudskyddsombud.

– Välkomna! Idag ska vi bland annat prata om hur man kan investera i arbetsmiljö, hur man kan arbeta förebyggande, och om vikten av att följa upp de åtgärder man beslutar om i arbetsmiljöarbetet, säger Christhine Karlsson.

Chefer och skyddsombud går tillsammans

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är en grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, en gemensam bas för chefer och skyddsombud inom kommun- och landstingssektorn. Den finns tillgänglig kostnadsfritt på webben, består av sex moduler och leds av någon eller några personer från den egna organisationen. Utbildningen är framtagen av fack och arbetsgivare tillsammans, inom ramen för parternas förening Suntarbetsliv.

– Vi hade pratat ganska länge om att börja använda arbetsmiljöutbildningen i kommunen, och nu har vi äntligen kört igång. Vi tror på den här modellen att göra det för chefer och skyddsombud tillsammans, säger Christhine Karlsson.

Bland de som deltar idag finns chefer och skyddsombud från olika verksamheter: skola, förskola, vatten och avlopp, samt samhällsbyggnadsförvaltningens stab.

Film om vinster med arbetsmiljö

Deltagarna får se en film från arbetsmiljöutbildningen med forskaren Malin Lohela Karlsson, om varför det lönar sig ekonomiskt att investera i arbetsmiljö.

Därefter sätter de sig i smågrupper en stund för att klura ut argument för investeringar i arbetsmiljö. Rektorn Vlora Sudjada, skyddsombudet Ann-Christin Fejes och biträdande VA-chefen Marika Hanson enas om ett par saker.

En bra arbetsmiljö lönar sig bland annat därför att det ger:

  • ökad säkerhet – de anställda löper mindre risk att skada sig eller bli sjuka av jobbet.
  • bättre arbetsklimat.
  • ökad delaktighet och ökad samsyn på vad som ska göras.
  • ökad produktivitet

Tillfälle att dela erfarenheter

Barnskötaren och skyddsombudet Lotta Winberg går arbetsmiljöutbildningen tillsammans med sin kollega, förskolläraren Ann Hammar Blomqvist, och deras chef. De jobbar alla tre på Fannalunds förskola.

–  Jag tycker det här är jättebra, inte minst för att det är ett tillfälle att sitta ner och dela med oss av våra erfarenheter till varandra, säger Lotta Winberg.

Arbetsmiljö är så mycket, menar hon.

– Det kan handla om något så enkelt som att fixa några filtar till soffan i personalrummet när någon frågar om det. Men det kan också vara svårare frågor om hur vi har det med varandra, eller om problem med ventilationen där man inte alltid vet vem som är ansvarig.

Dagens pass är slut, och Heidi Blomgren och Christhine Karlsson tackar för deltagarnas medverkan. Nästa gång kommer det att handla om roller och ansvar för chefer och skyddsombud i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Verktyg och stöd

Så här lägger de upp det i Enköping

  • Utbildningen leds partsgemensamt av två HR-konsulter och huvudskyddsombud från fyra fackförbund.
  • Skyddsombuden som är med och håller i utbildningen kommer från Kommunal, Vision, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.
  • HR-konsulterna tar tre tillfällen var. De fyra fackförbunden delar upp tillfällena mellan sig.
  • Utbildningen är uppdelad på sex tillfällen, en halvdag för varje modul som utbildningen består av.

Det här är Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

• En grundutbildning för chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete

• Framtagen gemensamt av arbetsmarknadens parter inom kommun- och landstingssektorn

• Kvalitetssäkrad av experter och forskare

• Genomförs i grupp med hjälp av utbildningsmaterial som finns tillgängligt på suntarbetsliv.se

Här kommer du till arbetsmiljöutbildningen! 

Se en film från arbetsmiljöutbildningen!

Vill du veta mer om vinster med att investera i arbetsmiljön? Se en film från Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning!

Text: Åsa Hammar