Att minska medarbetarnas stress handlar också om att vara närvarande och förstående som chef, enligt Per Larsson.

Foto: PER LARSSON PREVIA

Så minskar du medarbetarnas stress

Stress är ett av de allvarligaste problemen i arbetslivet. Hur kan du som chef minska stressen för dina medarbetare? Det finns inget enkelt recept. Att lyckas handlar mer om hur du är än vad du gör. Men uppskattning är mycket anti-stressande.

Ett första steg är förstås att ta reda på om medarbetarna är stressade och hur mycket. Det är inte så lätt som det låter. En studie från Karlstad universitet 2009 visade att det inte är riskfritt att ta upp att man är stressad under medarbetarsamtal. Det kan ge sämre lön och vara ett hinder för befordran. Det är inte självklart att man berättar för sin chef hur det känns.

– Istället kan man få en bra bild genom anonyma enkäter eller genom att ta in en extern person som intervjuar, säger Per Larsson, beteendevetare och talesman på Previa, som jobbar landsomfattande med företagshälsovård, när det gäller ledarskap och stress.

Behöver du hjälp?

Nästa steg – om det finns problem med stress på arbetsplatsen – är att ställa dig frågan om du är rätt person för att ta hand om dem.

– Chefer är oerhört viktiga som förebilder för medarbetarna. Man måste därför vara självkritisk och fundera på om man har tillräcklig kompetens för att hantera de här frågorna bra, annars är det bättre att ta in en expert, säger Per Larsson.

Det kan vara svårt att erkänna att det är en fråga man inte hanterar så bra, men man kan vinna respekt genom att ta hjälp.

– Man har ett oerhört komplext uppdrag som chef i dagens arbetsliv. Förutom tuffa resultatmål behöver man hantera alltfrån orealistiska förväntningar till det faktum att chefens personliga stil skapar en kultur på arbetsplatsen.

En särskilt viktig roll som chef är att se till att samtal om den gemensamma arbetsmiljön verkligen kommer till stånd.

– Man kan till exempel lyfta frågan om tjugofyra till sju-samhällets inverkan på oss och föreslå en gemensam hållning kring gränser för att vara uppkopplade och nåbara. Fritid och jobb flyter ihop och chefen har här ett tillfälle att odla en bra kultur och bryta idén om att det är lite häftigt att alltid vara upptagen, ständigt hålla koll på mejlen och så vidare, säger Per Larsson.

Viktigt vara närvarande

Handfasta tips för att minska stress kan man rada upp, menar Per Larsson, men frågorna är ofta mer komplexa. Han tror på öppna diskussioner kring vad som stressar. Det är särskilt viktigt om inom vård, skola och omsorg.

– Det var ju inom vården som utbrändhetsbegreppet myntades. Inom sådana verksamheter är det ännu viktigare att man får prata och reflektera kring sin arbetsmiljö och vad som ska prioriteras. Tyvärr är det inte alltid så. Om färre personer ska göra samma jobb hinner man aldrig komma ner i varv, säger Per Larsson.

Att minska medarbetarnas stress handlar också om att vara närvarande och förstående som chef.

– Att man blir bekräftad som person är väldigt anti-stressande. En del chefer är väldigt duktiga på att se sina medarbetare så att de känner sig uppskattade. Att uppmärksamma dem man arbetar med är oerhört viktigt.

Text: Michael Nyhaga, 11 mars 2014

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

”Nu tackar jag inte nej till att träffa vänner”

Stress och återhämtning – som nyexaminerad sjuksköterska kan det vara viktigt att hålla koll på den balansen. På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg får de gå en särskild utbildning för det.…

Bildspel och talarstöd på arbetsplatsträffarna

I Nässjö stöttar HR arbetsplatsträffarna med “apt-kit”. Varannan månad får cheferna ett bildspel med talarstöd om ett ämne som ligger i tiden. Resultatet har blivit ett större engagemang för arbetsmiljöfrågor.…

Så håller sig bussförarna friska i Luleå

Ett av de få spår som coronan har satt i Luleås lokaltrafik är att man gick över till vårtidtabell tidigare än vanligt. Annars rullar bussarna på som de ska och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...