Skylt med adressen Sjukhusbacken.

Diagnosen psykisk sjukdom ställs fortfarande ofta utifrån hur en person beter sig, men vilket beteende som är tillåtet skiljer sig från en tid till en annan.

Foto: Jan Vejstad

Rädsla präglar synen på psykisk sjukdom

Vi har ofta fördomar mot dem som drabbats av psykisk ohälsa. Det är en syn som styrs av vårt samhälle och den kultur vi lever i. Vad som betraktats som psykisk sjukdom har varierat genom åren.

Siffrorna ovan kommer från den statliga kampanjen Hjärnkolls opinionsundersökningar.

– Synen på psykiatri och psykisk sjukdom i allmänhet är laddad. Delvis handlar det om resursfördelning. Politiker säger att man satsar på psykisk ohälsa, men satsningarna blir mest på den somatiska vården. Det påverkar allmänhetens syn på psykisk ohälsa, säger Margareta Östman, professor vid Malmö högskola som forskat i ämnet.

De ekonomiska satsningarna från stat, myndigheter och offentlig sektor ger tydliga signaler om vad som är viktigt.

– Får man mycket resurser för en verksamhet så avspeglas det i allmänhetens attityder.

Fler söker hjälp för psykisk sjukdom

Mycket är sig likt genom tiderna när det gäller synen på psykisk sjukdom. Diagnosen psykisk sjukdom ställs fortfarande ofta utifrån hur en person beter sig, men vilket beteende som är tillåtet skiljer sig från en tid till en annan. Vad som betraktats som psykisk sjukdom beror ofta på tidsepok och kultur.

Vad som betraktats som psykisk sjukdom beror ofta på tidsepok och kultur

– Homosexualitet till exempel betecknades som en psykisk sjukdom fram till 70-talet. Det är ett exempel på hur samhället påverkar vad vi uppfattar som sjukt eller friskt, säger Cecilia Riving, historiker som skrivit en avhandling om den framväxande psykiatrin och synen på psykisk ohälsa under 1800-talet.

Undersökningar som Hjärnkolls attitydundersökning pekar på att i vår tid klassas allt mer mänskligt beteende som psykisk ohälsa. Nästan en tredjedel av dem som svarat på enkätfrågorna hävdar att stress och sorg är psykiska sjukdomar. Och den siffran har ökat sedan de gjorde en motsvarande undersökning för ett par år sedan.

– Idag är det väldigt många fler som diagnosticeras med psykisk ohälsa. Den stora skillnaden mot förr är att individen själv söker hjälp och upplever sig ha problem. På 1800-talet var det i princip alltid omgivningen som såg till att personen kom i kontakt med psykiatrin, säger Cecilia Riving.

– Vi har en minskad tolerans för avvikande beteende idag eftersom individen måste vara så högpresterande på många plan. Vi har också mindre tålamod med de svåra känslor som ingår i ett vanligt människoliv.

Vi söker enkla lösningar

Men det är inte bara fler som diagnosticeras. Vi får också allt fler psykiska sjukdomar.

– På 1800-talet fanns det ett diagnosschema med åtta olika diagnoser, under 1900-talet blev de allt fler. Diagnosmanualen man använder inom psykiatrin idag, DSM, blir bara tjockare och tjockare.

Typiskt för vår kultur är också att vi fokuserar allt mer på biologi och individer.

– Många är deprimerade och har stressymptom och då tar man den enkla lösningen och ser till biologin, trots att det kanske är saker i omgivningen eller kulturen som är problematiska, säger Cecilia Riving.

– Varför har vi ett samhälle där många mår psykiskt dåligt? Det är en grundläggande men svår fråga som vi borde ställa.

Ungdomar mer toleranta

Ungdomar har en generösare syn på psykisk ohälsa än äldre generationer, enligt Margareta Östman, vilket tyder på en förbättring av attityderna. De pratar öppet om psykiska problem och fortsätter umgås med vänner som drabbats av exempelvis ångest eller ätstörningar.

Vi styrs av otrygghet och osäkerhet inför det vi inte känner till, menar hon.

– Så länge vi inte umgås med personer som har psykisk sjukdom förändras inte våra attityder, säger Margareta Östman.

– Det handlar om rädslan för det främmande, det man inte stött på. Vi har sett från professionella grupper under utbildning att deras attityder förändras när de möter personer med psykisk sjukdom.

Text: Michael Nyhaga, 10 mars 2011

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

”Nu tackar jag inte nej till att träffa vänner”

Stress och återhämtning – som nyexaminerad sjuksköterska kan det vara viktigt att hålla koll på den balansen. På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg får de gå en särskild utbildning för det.…

Bildspel och talarstöd på arbetsplatsträffarna

I Nässjö stöttar HR arbetsplatsträffarna med “apt-kit”. Varannan månad får cheferna ett bildspel med talarstöd om ett ämne som ligger i tiden. Resultatet har blivit ett större engagemang för arbetsmiljöfrågor.…

Så håller sig bussförarna friska i Luleå

Ett av de få spår som coronan har satt i Luleås lokaltrafik är att man gick över till vårtidtabell tidigare än vanligt. Annars rullar bussarna på som de ska och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...