Nytt jobb gav arbetsglädjen tillbaka

22 mars 2022 Lästid: 6 min
Lars Lundin, undersköterska, på sitt arbete på Sturegårdens demensboende
Nytt arbete, nya arbetskamrater och en chans till en ny roll. På Sturegårdens demensboende har Lars Lundin hittat tillbaka till glädjen både på jobbet och hemma.

Foto: Mats Engfors

På socialförvaltningen i Bodens kommun har de anställda möjlighet att byta jobb på prov. Efter tre till sex månaders prövotid måste man bestämma sig: stanna eller gå tillbaka till det gamla? Lars Lundin stannade.

Undersköterskan Lars Lundin kände att han ville stanna direkt när han kom till Sturegårdens demensboende. Han är en av hittills ganska få i Bodens kommun som har genomfört ett arbetsplatsbyte.

– De tog emot mig med öppna armar här. Och jag kände sedan tidigare några av arbetskamraterna, så jag kom snabbt in i gemenskapen.

Under tiden som han har känt på arbetet på Sturegården har han varit tjänstledig från sin ordinarie arbetsplats. Den 1 oktober började han sin praktik, och vid årsskiftet hade han bestämt sig för att byta på riktigt. 

21 år på samma arbetsplats

Anledningarna till att han ville byta var många. Efter 21 år på samma arbetsplats tyckte han att arbetssituationen hade försämrats, och att arbetsbelastningen hade ökat. Och som skyddsombud, arbetsplatsombud, tvättombud, larmansvarig, samt brandskyddskontrollant hade han samtidigt tagit på sig för mycket ansvar. Sammantaget blev det för mycket.

– Jag kände mig alltid irriterad och trött. Det var tungt både på jobbet och hemma, och jag hade gått i tre år och funderat över att sluta. 

Det här är en jättefin möjlighet som sparar både kompetens och sjukskrivningar.

Bytet av jobb förändrade livet helt.

– Idag är jag piggare och gladare när jag kommer hem från jobbet, och glad när jag kommer tillbaka dagen därpå. Det här är en jättefin möjlighet som sparar både kompetens och sjukskrivningar.

Lönen följer med

Möjligheten har funnits sedan 2019, och innebär att medarbetare kan ansöka om att på prov få byta till tjänster som är vakanta. Lönen från det tidigare jobbet följer med, undantaget tillägg som är kopplade till tidigare tjänst.

Prövotiden kan vara mellan tre och sex månader lång. Efter två månader gör medarbetaren, mottagande chef och personalkonsult en utvärdering: ska medarbetaren stanna på det nya jobbet eller återvända till det gamla?

Lena Fällman, personalkonsulent i Bodens kommun

– Arbetsplatsbytet är en förebyggande åtgärd som gör att vi kan öka rörligheten bland medarbetare. Det ger också förutsättningar att undvika sjukskrivning när man får möjlighet att byta till något annat, förklarar Lena Fällman, personalkonsult i kommunen.

Möjligheten gäller alla

I grunden finns ett avtal mellan kommunen och de tre fackliga organisationerna Kommunal, Akademikerförbundet SSR och Vision.

Det är främst Kommunals medlemmar som kommit ifråga hittills. Lena Fällman påpekar att möjligheten gäller alla, men att matchningen kan bli svårare i yrkesgrupperna i de två andra förbunden, eftersom kvalifikationskraven där ofta är mer specifika.

Den som vill byta arbete ska först meddela sin chef. Därefter fyller man i en blankett där det framgår vad man har för önskemål – vilket verksamhetsområde eller vilken arbetsplats som är intressant, och varför man vill byta. Finns en matchning träffas medarbetare, nuvarande chef, mottagande chef och personalkonsult på ett möte inför bytet. Om medarbetaren vill så medverkar även en facklig representant. 

Goda erfarenheter

Just nu finns tio intresseanmälningar för arbetsplatsbyte, och hittills har omkring fem medarbetare bytt arbete. Erfarenheterna är överlag goda, enligt Lena Fällman.

De som fått byta känner att de trivs bättre, och får ny kraft och energi.

Det bekräftas av Kommunals huvudskyddsombud inom äldreoboendena, Lis-Marie Nilsson. Även om inte så många har hunnit in i systemet än har hon märkt ett stort intresse bland kollegorna för lösningen.

– Det har fallit bra ut. Det jag får till mig är att de som fått byta känner att de trivs bättre, och får ny kraft och energi. Det finns naturligtvis stora arbetsmiljövinster i att den här möjligheten erbjuds, det blir mycket lättare att få till en förändring när det behövs.

Det finns sedan tidigare möjlighet att byta genom omplacerings- och rehabiliteringsprocesser. Men då har det som regel gått ganska långt för den som mår dåligt på jobbet.

Rehabprocesser har företräde

Insatsen med att pröva ett annat arbete medför vissa utmaningar, säger Lena Fällman:

– Arbetsplatsbytet är ett erbjudande från arbetsgivaren och behöver hållas isär från omplaceringar och rehabprocesser, som ska ha företräde.

Det är också en del av anledningen till att inte så många byten hittills har genomförts fastän möjligheten har funnits i ett par år. För att ett byte ska kunna ske behöver det finnas antingen en vakant tjänst, eller två personer som vill växla arbete med varandra. Den sistnämnda lösningen är hittills inte använd. Och i kommunen har de vakanta tjänsterna gått åt till omplaceringar på grund av en omorganisation inom äldreomsorgen.

Mer ruljans på arbetsplatsbytena

Nu har alla som behöver fått sina omplaceringar, så det börjar bli mer ruljans på arbetsplatsbytena. Men tjänsten måste ju också passa. Den som byter har alltid sina anledningar.

– Det kan till exempel vara någon som behöver få ett arbete som är lättare fysiskt sett. Ibland är det psykosociala anledningar, man trivs inte på sin nuvarande plats. Och den som har jobbat länge på samma ställe kan vilja byta för att få lite perspektiv.

Jag får en ny roll. Jag tog på mig alldeles för mycket tidigare.

Den förste att skriva under på att det piggar upp med omväxling är Lars Lundin. Han påpekar att det också en möjlighet att starta om, att ta sig ur gamla mönster.

– Mina arbetsuppgifter nu skiljer sig inte jättemycket åt från de tidigare, men det är en ny plats, med nya vårdtagare och nya arbetskamrater. Och jag får en ny roll. Jag tog på mig alldeles för mycket tidigare. Nu nöjer jag mig med att vara skyddsombud. Det fungerar jättebra!

Arbetsplatsbyte – så funkar det i Boden

  • Den som vill kan anmäla intresse för att prova ett annat arbete upp till ett halvår.
  • Efter två månader gör personalkonsult och mottagande chef ett avstämningsmöte tillsammans med medarbetaren. Då bestämmer man hur man går vidare.
  • Medarbetaren kan gå tillbaka till sin arbetsplats, fortsätta pröva i upp till ett halvår, eller bestämma sig för att stanna på prövoplatsen.

Att kunna byta jobb – en friskfaktor

Illustration Suntarbetsliv glad figurAtt ha möjlighet att få byta arbetsplats inom samma organisation är en del av friskfaktorn Kompetensutveckling hela arbetslivet. Den innebär bland annat att:

  • det finns möjligheter att ta vara på och utveckla den kompetens och erfarenhet som finns inom organisationen – genom till exempel utbildning, byte av arbetsuppgifter eller roll inom organisationen.

Det finns åtta friskfaktorer som forskning visar behöver vara på plats för att ha en organisation med låg sjukfrånvaro.

Här kan du läsa mer om de åtta friskfaktorerna.

Text: Marika Sivertsson