Seabstian Söderström, HR-samordnare och Tatjana Mineur, HR-chef i Gnesta, sitter i en stentrappa i kommunhusmiljö.

På kommunhustrappan. Sebastian Eklöf, HR-samordnare, och Tatjana Mineur, HR-chef i Gnesta kommun, bjöd in Suntarbetslivs resursteam för att diskutera ett mer hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.

Foto: Jessica Söderström

Följ med Suntarbetslivs resursteam till Gnesta

Hur kan man skapa ett mer hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete? Och hur gör man för att ringa in vilka områden som behöver utvecklas? Det kan Suntarbetslivs resursteam hjälpa till med. Följ med till Gnesta på ett inledande dialogmöte.

Gnesta kommunhus har anor från 1960-talet och fina tegelväggar inomhus. En trappa ner finns ett litet sammanträdesrum med fönster ut mot Torggatan. Runt ett u-format bord har samlats en grupp chefer, skyddsombud och HR-personer, en torsdag i februari.

De har mött upp för att få veta mer om vad Suntarbetslivs resursteam har att erbjuda. Cheferna och skyddsombuden kommer från socialförvaltningen, och från barn- och utbildningsförvaltningen.

– Det är främst inom de här förvaltningarna som vi har höga sjuktal, säger HR-samordnaren Sebastian Eklöf, som har bett resursteamet komma till Gnesta.

Projektorn surrar från sin ställning i taket. Ann-Sofie Karlsson och Victoria Magnusson från Suntarbetslivs resursteam visar presentationsbilder och berättar vilken sorts stöd de kan ge.

Erbjuder stöd till kommuner och regioner

Suntarbetslivs resursteam består av en grupp erfarna personer med kunskap inom bland annat verksamhetsutveckling, arbetsmiljö och hälsovetenskap. De erbjuder stöd till kommuner och regioner för att jobba systematiskt med att skapa friska och attraktiva arbetsplatser – en slags hjälp till självhjälp. Det långsiktiga målet är en låg och stabil sjukfrånvaro.

– Vi arbetar främst med att utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, säger Ann-Sofie Karlsson.

I sitt arbete utgår de från åtta friskfaktorer, som forskning visat behöver vara på plats för att skapa en frisk arbetsplats (se faktaruta). Victoria Magnusson presenterar friskfaktorerna för den lilla gruppen.

Allt det här vet ni egentligen redan.

Victoria Magnusson, Suntarbetslivs resursteam.– Allt det här vet ni ju egentligen redan, det är ingen rocket science.  Det ni behöver veta är: hur gör man för att nå dit? säger hon, och får medhållande nickningar av personerna runt bordet.

Man behöver också sätta mål och formulera vilket önskat tillstånd man vill nå, poängterar hon.

Workshoppar om friskfaktorerna

Om Gnestas kommunledning bestämmer sig för att ta hjälp av Suntarbetsliv går det till ungefär så här:

 • Ärendet behandlas i central samverkansgrupp.
 • Ett beslut tas i kommunledningsgrupp.
 • Kommunledningen gör en formell ansökan.

Därefter inleder Suntarbetslivs resursteam med workshops för att öka kunskapen om de åtta friskfaktorerna och skatta nuläget.

– På de träffarna vill vi gärna involvera representanter från så många olika nivåer i organisationen som möjligt, säger Victoria Magnusson.

Pratar om det som fungerar

Suntarbetslivs resursteam är ganska nystartat men har redan hunnit inleda sitt arbete i ett tiotal kommuner och regioner. Vilken friskfaktor man har vill fokusera på kan skilja sig åt. Arbetssättet har uppskattats mycket, konstaterar Ann-Sofie Karlsson.

– Det bästa betyget är att de vi träffat säger att det har varit givande diskussioner och är roligt! Friskfaktorerna handlar ju om det som fungerar, och det är skönt att få prata om det istället för det som inte fungerar, säger Victoria Magnusson.

Vill jobba hälsofrämjande

Om gruppen som samlats i Gnesta kommunhus idag skulle få bestämma, så skulle de nog ge grönt ljus direkt för Suntarbetslivs resursteam att komma och ge sitt stöd till Gnesta kommun.

Tre skyddsombud i Gnesta kommun. Annelie Svingdahl, LR, lena Åberg, Lärarförbundet, Åsa Ekgren, Kommunal.

Skyddsombud i Gnesta lyssnar på Victoria Magnusson från Suntarbetslivs resursteam. Från vänster Annelie Svingdahl, LR, Lena Åberg, Lärarförbundet, Åsa Ekgren, Kommunal. Foto: Åsa Hammar

I samtalet mellan chefer och skyddsombud talas det bland annat om sjukfrånvaro, behovet av kompetensutveckling och att skapa en mer professionell kultur bland både förtroendevalda och anställda. Trots att de som sitter där företräder olika intressen råder en tydlig samsyn om vilka problemen är.

– Det som slår mig när jag hör er, det är att de hälsofrämjande och förebyggande åtgärderna lätt hamnar på efterkälken. Där har vi ett jobb att göra som säkert skulle få en skjuts i rätt riktning med support från er, säger Sebastian Eklöf.

Tajmingen är bra för ett samarbete

Vissa verksamheter har mycket outbildad personal, konstaterar de. Men många har en fantastisk social kompetens och lång erfarenhet, menar Åsa Ekgren, som arbetar på ett äldreboende och är skyddsombud och fackligt ombud för Kommunal.

– Men det behövs ju också annan kunskap, säger hon.

Monica Gustavsson, chef för fem förskolor i kommunen, håller med.

– Har man inte rätt utbildning får man svårare att förstå sig på förändringar som kommer utifrån.

Men det händer också mycket i Gnesta kommun. Det byggs många nya bostäder och Gnesta har en hög inflyttning. I januari antog den nya kommunstyrelsen en framtidsplan med höga ambitioner att bland annat skapa en mer hållbar arbetsmiljö för de anställda.

– Organisationen är redo att satsa extra på arbetsmiljön för våra medarbetare. Så tajmingen är bra för ett samarbete med Suntarbetsliv! konstaterar HR-chefen Tatjana Mineur.

Text: Åsa Hammar, 26 februari 2019

Relaterade verktyg

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?